lördag 1 mars 2014

Svenska utifrån barnens tankar

Måndagen efter sportlovet inleddes med att skriva och rita om personliga händelser från sportlovet. Vi fortsatte med Diamantjaktens arbetsbok där det handlade om känslor och att placera ett händelseförlopp med bilder i rätt ordning .

Tidigare har vi lärt oss om tidningsartiklar. Denna veckas nyhet var annonser. Eleverna fick själva upptäcka och bläddra i tidningar och sedan klippa ut en annons som fångade deras intresse. Många nya ord och begrepp dök upp i ämnet t.ex. informera, reklam, marknadsföra, företag, vara, tjänst, evenemang och övertyga. De nya orden skrevs upp på detektivtavlan.

När vi arbetade med världsdelarna innan sportlovet uttryckte eleverna ett stort intresse i att lära sig mer om djur i världen. Alla elever hade lämnat in önskemål om ett djur att arbeta med. Tanken är att vi kan integrera många ämnen i djurtemat och även få in hur man ger kamratrespons. 

Djurtemat inleddes med en film om Austins fjäril. Filmen handlar om en kille som ritar av en fjäril och sedan får tips och råd av sina kompisar hur han kan förbättra bilden.Hur kan man ge tips till en kompis på ett bra sätt? Vi pratade om vikten av att ge respons på ett trevligt sätt. Ger man konkreta tips, till exempel visar en detalj i bilden som kan förbättras och på vilket sätt, så är det lättare att ta till sig och lyssna till kompisens råd.

Alla fick rita av sitt eget djur utifrån en bild. Det är lärorikt att rita av en djurbild och utforska djurets utseeende.


Förutom bilden fick eleverna också en enkel faktatext som skulle läsas igenom. Innan läsningen fick eleverna agera spågummor och förutspå, alltså skriva ner vad de trodde att texten skulle handla om. Om de redan visste något om djuret fick det också skrivas ner. 

Vår cowboy sammanfattar med nyckelord när det gäller faktatexter. Nyckelord är ord som berättar någonting viktigt och ger intressant information. Under läsningens gång var pennan till hands och nyckelord i texten ströks under och skrevs sedan ner på ett papper. 

Det dök upp en del nya ord i faktatexten, så även detektiven fanns där med sitt förstoringsglas och frågade vad olika ord betydde. En blandning av djup koncentration i läsandet och intressanta samtal, frågor och funderingar kring texterna blev det. Frågeapan känner sig förstås extra hemma nu när vi läser om djur.I nästa vecka kommer vi att fortsätta arbeta med djurtemat, som inbegriper många av de mål och förmågor som vi behöver träna mer på. Vi räknade att vi får in ämnena svenska, no, so, bild, elevens val och också lite matematik i vårt djurtema.

Som ni redan säkert har märkt har ingen ny läsläxa skickats hem denna vecka. Det är roligare att jobba då vi ligger i fas med arbetsboken och därför väntar vi en vecka till.

Däremot har en läxa om boktips skickats hem. Ser fram emot att få höra vilka böcker barnen har som favoriter och vill tipsa om. Kanske någon bok som lånades från bokbussen i torsdags var riktigt bra?

Avslutningsvis vill jag skicka ett stort lass med beröm till klass 2. Ta gärna en stund för att bläddra i Veckologgboken och se om ni tillsammans får syn på framstegen i utvärderingarna.

Klass 2:s elever är fantastiska, var och en på sitt eget lilla vis. <3

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...