söndag 26 oktober 2014

Bildsekvenser i Sv/So

Vi har fortsatt våra språkutvecklande övningar med bilder. I Världsreligioner del 1 gjorde vi en sorteringsövning, men den här gången har vi tränat att placera bilderna i rätt ordning. Övningen är hämtad från Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Hela tiden övar vi oss i begreppsbildningen.

Barnen har fått lyssna till berättelsen Abraham och Sara från Gamla testamentet. Sedan fick barnen varsin bild i grupper om fyra (fyra olika bilder i varje grupp). De fick inte visa sina bilder för varandra utan skulle beskriva sin bild. När alla var klara fick de gemensamt bestämma vilken bild som skulle komma först, vilken som var tvåa osv. utan att visa bilderna och sedan lägga dem i den ordningen.

Vi berättade sedan tillsammans historien igen och gick igenom i vilken ordning bilderna skulle vara. Till slut fick de egna bilder att skriva meningar till i sin religionsbok.

Någon blev lite nyfiken på vad den här berättelsen har att göra med världsreligionerna och det har vi också gått igenom genom att titta på det här släktträdet.


Med hjälp av Abrahams släktträd kunde vi se att judendom, kristendom och islam är besläktade med varandra. De har en gemensam stamfader: Abraham.

Vi testade även samma övning med bildsekvenser när vi repeterade vår läsläxa, kapitel 8 i Nyckeln till skatten. Alla elever fick gruppvis en bild att beskriva utan att visa för varandra och sedan utifrån samtal och diskussioner placera i rätt ordning.


Vi övade oss på att använda nyckelord från texten för att kunna sammanfatta och berätta händelseförloppet med en röd tråd. Eleverna fick använda och smaka på ord som veranda, ljuskägla, tvärstopp, skyfflade, hukade, andfådda mm. Skrivuppgiften som följde i arbetsboken handlade om att med hjälp av nyckelorden beskriva vad som hänt utifrån huvudpersonernas, Astas eller Cesars, perspektiv.

Bildsekvenserna har varit inspirerande och utvecklande. Det märks att eleverna har gjort framsteg i att redovisa med en röd tråd både muntligt och skriftligt. Vi kommer fortsätta med liknande övningar framöver.

Ha ett mysigt höstlov!


fredag 17 oktober 2014

Engelska, Matematik och NTA

Engelska
Vi har arbetat med en ny text, den var skriven på rim och rolig att läsa. En del verser lärde de sig utantill ganska snabbt. När vi översatte verserna tillsammans upptäckte de att en vers blev på rim även på svenska. De har fått en ny läxa tills på fredag.

Matematik
Läxan till i måndags följdes upp, det var 3:ans och 6:ans multiplikationstabeller. Det märktes att många hade övat flitigt, några sa att de behövde träna mer. De fick många bra tips av klasskamraterna på hur de kunde göra det. Vi har arbetat vidare med övningar utifrån tabellerna, både multiplikation och divisionsuppgifter. Vi har också arbetat en del med mönster. I början av veckan gjorde vi uppgifter med mönster med hjälp av laborativt material, vi använde bl.a. färgade trästickor. De flesta tycker att det är kul när vi gör något praktiskt. Andra tycker inte att det är matte förrän vi tar fram ma-böckerna...

NTA-lådan
Vattnets kretslopp har vi pratat om och gått igenom under veckans uppdrag. Några tyckte att veckans uppdrag var lite läskigt, vi använde vattenkokare för att få hett vatten till uppdraget. Det heta vattnet skulle sedan observeras på den egna bänken. Alla som ville fick hett vatten i en liten bägare, den lilla bägaren med hett vatten täcktes av ett upp-och-nedvänt glas. Detta jämfördes sedan mot en bägare med kallt vatten under ett upp-och nedvänt glas. De som inte ville/vågade ha det heta vattnet på bänken kikade på kompisens bägare och glas. Vi såg också en kort film om vattnets kretslopp.

SN-cupen innebandy 15 november

Hej,
Intresserade elever har fått med sig en inbjudan hem om att delta med ett klasslag i SN-cupen i innebandy den 15 november. Det var ganska många som var intresserade av att vara med, både killar och tjejer. När de läste igenom inbjudan upptäckte de att det inte fanns någon anmälningstalong att fylla i. Anmälan ska ske via deras hemsida. Vi kom överens om att alla intresserade skulle fråga hemma om någon vuxen kunde tänka sig att ställa upp som ledare/tränare. På klassrådet under veckan som kommer stämmer vi av om det finns någon som är intresserad av att ställa upp som ledare/tränare. Anmälan ska ske senast den 3 november. Om fler kommer på att de vill vara med har vi fler lappar om detta i klassrummen.
Jag lovade dem att informera er om detta via bloggen, några var oroliga att de skulle glömma bort att fråga hemma om det var ok att vara med, och om mamma/pappa kunde tänka sig att vara ledare.

fredag 10 oktober 2014

"Hur många sätt kan man räkna på egentligen?"

... frågade en av eleverna efter att vi gått igenom hur man räknar addition med uppställning och addition med minnessiffra. I samband med det repeterade vi också de olika strategier vi hittills arbetat med. Det är ganska många...
Många av eleverna tyckte att det var enkelt och kul att räkna med minnessiffra. Till skillnad från att räkna på tom tallinje. "Vilken tur att man själv får välja vilket sätt man tycker är bäst", sa en annan elev. Förutom att räkna med uppställningar har vi arbetat med 3:ans och 6:ans multiplikationstabeller, vilka de också har i läxa tills på måndag.

NO- NTA
Veckans uppdrag i NTA-lådan var att smälta en isbit och innan det gissa hur lång tid det skulle ta. De var påhittiga när det gällde att smälta isbiten. Isbiten låg i en försluten plastpåse.  Några höll den i händerna, andra stoppade den i armhålan eller satt på den, några bankade och slog på den tills den gick i bitar. Vilket sätt som var bäst är oklart...
Vi pratade också om fasta och flytande ämnen.

Engelska
Nya ord och uttryck har lärts in och gamla ord och uttryck har repeterats. Efter de senaste veckornas läxord har de önskemål om att också få skriva orden. Vi har gjort så att de har fått gå fram till whiteboarden och skriva orden, om de vill. De flesta vill. Om någon tycker att det är svårt hjälps vi åt att lösa det. Att få skriva på whiteboarden är kul!
Den här veckan fokuserade vi särskilt på de små men viktiga orden a, an, the, I, you, he och she. Och på att kunna säga ord i plural. Det var inte helt lätt att säga ghosts. 
De är jätteduktiga på att lära sig nya ord och på att våga prata. Det gör absolut inget om man säger lite fel ibland. Nu är det många fler som vågar, härligt!
Ingen läxa i engelska tills på fredag.

Dagsverke för Världens barn

Till alla föräldrar på Bryngelstorpskolan!

Eleverna i Elev- och miljörådet på Bryngelstorpskolan vill att vi även det här läsåret försöker att samla in och skänka en slant till Världens barn. Ni kanske alla minns att vi förra hösten samlade in pengar till barn i Lettland. Vi hoppas att så många elever som möjligt vill göra ett dagsverke den här gången också och sedan skänka en ”slant” till vår insamling. Dagsverket kan t.ex. vara att diska, bädda, se efter syskon, städa, gå ut med hunden, kratta löv, handla m.m. ”Slanten” som man får för sitt dagsverke kan förslagsvis vara 10kr. Eleverna kan lägga den i ett kuvert utan namn och lämna det till skolan senast onsdag 22/10. På skolans FN-samling 24/10 kommer Elev- och miljörådet att redovisa hur mycket pengar som har samlats in.

Elev- och miljörådet på Bryngelstorpskolan

//Eva Rydström

Världens barn

torsdag 9 oktober 2014

Världsreligionerna del 1

I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO kring världsreligionerna. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har.

Sörgruppens tankar.
Norrguppens tankar

Vet:
Gud, Jesus
Världen
Olika gudar
Det finns olika religioner
Kristendomen
Kapell
Kyrkan där man kan döpas
Man kan gifta sig i kyrkan
Begravas
Be
Man kan tro på olika
Klocka
Tända ljus
Amen


Önskar veta:
Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga?
Varför finns det olika religioner?
Varför har inte alla samma religion?
Vad är en religion?
Kan man hitta på en religion?
Hur många kyrkor finns det?
Hur hög kan en kyrka bli?
Hur många tror på Gud?
Måste man tro på en religion?
Varför tror man på Gud?

När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Slutligen fyllde vi i den sista stapeln Lärt oss.

Lärt oss
En religion är om när Gud skapade jorden.
Alla religioner har en symbol.
Kristendom har ett kors.
Judendom har en stjärna.
Muslimernas religion heter islam och har som symbol en halvmåne med en stjärna.
Några fick inte äta förrän solen gick ner.
Vi firar högtider tack vare olika religioner.
Muslimerna går till kyrkan på fredagar och kristna på söndagar.

Många kloka tankar blev det efter att ha tittat på en film!

Denna vecka genomförde jag ett litet experiment med eleverna. De fick sitta i smågrupper och varje grupp fick ett kuvert med några bilder i som berättade om kristendomens, judendomens och islams symboler, platser för religionsutövning, religiösa ledare och heliga skrifter. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle samarbeta och sortera bilderna så att de passade in under någon av de tre nämnda religionerna. Många bra samtal och fint samarbete i grupperna blev det.
När sorteringsövningen var klar fick eleverna lyssna till en faktatext från vår SO-bok, som handlade om olika religioner. Efter varje genomgång av religion skrev vi ner nyckelord på tavlan.


Sedan var det dags för grupperna att jobba igen och öva in muntligt vad de lärt sig utifrån nyckelorden och bilderna. Vi avslutade med fina muntliga redovisningar från varje liten grupp. Alla var med och deltog på något sätt i redovisningen.

SÅ stolt fröken fick en liten tår i ögonvrån.

Vår pedagogiska planering:

Lpp: Världsreligioner

Tidsperiod: oktober-november 2014 i åk 3

Mål                                     
Förstå vad som menas med religion och religionsfrihet.
Känna till minst tre religioner och platser för religionsutövning.
Känna till några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna.
Delta aktivt i grupparbeten och diskussioner.
Reflektera kring livsfrågor.
Koppla det vi samtalar om till egen erfarenhet och åsikt.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:
 • VÖL-modell och film om världsreligioner och religionskunskap
 • förklara, resonera och samtala kring begrepp och samla dem på vår detektivtavla
 • ta reda på och slå upp vad svåra ord betyder
 • titta på bildspel om religionerna
 • läsa faktatexter om olika religioner i SO PULS (En läsande klass)
 • samla nyckelord och återberätta faktatexterna (cowboy)
 • läsa berättelsen om Abraham och skriva sammanfattning utifrån bilder med inledning, handling och avslutning (cowboy)
 • titta på filmer Mötesplats jorden om barn med olika liv och religioner och reflektera kring dem
 • göra textkopplingar till oss själva, andra texter och världen
 • undersöka likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom, till en del även katolicism och buddhism, med VENN-diagram och rutsystem
 • reflektera och samtala kring religionsfrihet och se film Rättens riddare med diskussion: Vad är bra/dåligt? Ser vi något mönster?
 • skapa religiösa symboler

Läraren kommer att bedöma:
Att du kan förklara begreppen religion och religionsfrihet
Att du är delaktig i diskussionerna kring olika högtider, symboler och platser för religionsutövning
Att du kan se skillnader och likheter mellan kristendom, islam och judendom
Att du kan återberätta det du förstått av de olika berättelserna och religionerna i tal, skrift och bildOm ni vill läsa en mer utförlig LPP kan ni klicka här.Lek med fadderbarnen

Idag hade vi en härlig lektion ute med våra fadderbarn. Treorna är så glada att få umgås med dem och få släppa loss lekandet. De gungade, lekte kus och kurragömma, fikade, byggde kojor och hade det mysigt tillsammans.

måndag 6 oktober 2014

Självporträtt del 2

I ett tidigare inlägg, Självporträtt del 1, har jag berättat om hur vi arbetat på bildlektionerna och visat de första konstverken som var klara.

Nu har alla elever målat klart och bilderna är uppsatta på väggarna i respektive klassrum. Kom gärna in på en liten vernissage! Fina här på bloggen, men ännu finare i verkligheten!

Här kommer bilder på övriga självporträtt som inte var med i inlägget den 18 september.
FödelsedagsfirandeBlev överraskad med blommor, kort, ballonger och presenter av alla härliga barn i klass 3 i fredags. Annette hade hjälp till att fixa.

Vi firade med fika och en trevlig stund tillsammans.

TACK så mycket. Klass 3 är bara bäst! <3

Kram Marika

Detektivarbete


I veckans läsläxa i Nyckeln till skatten, kapitel 6, möter eleverna en faktatext med flera svåra och lite ovanliga begrepp, som verkligen behöver gås igenom och samtalas kring för att eleverna ska kunna läsa och förstå innehållet.

Tanken är att vi ska utmanas att jobba som detektiver, att upptäcka de kluriga orden och sedan reda ut dem. Under tiden jag högläste kapitlet satt barnen med öronen på helspänn och lyssnade. Direkt det dök upp ett svårt ord räckte de upp händerna och jag skrev upp orden på tavlan. Här är en del av orden:

Vår detektivtavla

Detektiven stannar upp och reder ut oklarheter i texten, men hur då? Vi påminde oss själva genom att titta på vår film:En Att göra-lista med 5 punkter sammanställdes för att veta hur man reder ut ett ord:
 1. Läs om ordet, meningen eller stycket.
 2. Läs framåt i texten.
 3. Fråga kompisarna i gruppen.
 4. Slå upp ordet i en ordlista.
 5. Slå upp ordet på datorn. 

I mindre grupper arbetade eleverna med orden vi samlat på tavlan. Orden från kapitlet fördelades mellan grupperna så att de flesta ord skulle kluras ut. Under arbetets gång upptäckte vi att synonymer.se var ett bra ordlexikon att använda för att slå upp ord via nätet.
Eleverna fick skriva ner orden och förklaringarna i sina läsfixarhäften.

Slutligen hade vi gemensamt samtal i helgrupp så att alla elever fick ta del av ordens olika betydelser.

Prata gärna vidare hemma och testa att slå upp ord tillsammans med era barn när ni läser läxan. Många blev väldigt inspirerade och tyckte om att arbeta på det här sättet.

Inbjudan till musikskolans kör


Vill du vara med i kören?

Musikskolan tänker bygga en jätteKÖR för barn som gillar att sjunga och uppträda.

Nu ger vi chansen till årets ÅK3 att komma med i de stora sammanhangen. Kören finns där det händer, både i stort och smått.

Vi kommer även att medverka vid en del luciatåg och på konserter.

Låter det kul? Skynda att anmäla nu!

Vi sjunger på tisdagar kl 17.45-18.30 start 14 oktober på Musikskolan.

Kostnad: 200 kr/termin. Just nu-pris 150 kr!

Skicka mail lena.emmerstrand@nykoping.se snarast dock senast den 10 oktober eller ring musikskolans exp 0155-248765.

Välkommen!

Bild från ClipArtfredag 3 oktober 2014

Klädsim och inomhusidrott


Vid nästa badtillfälle, den 10/10, kommer eleverna att ha klädsim. De ska då ha med sig både badkläder och vanliga kläder att simma i, t.ex. joggingbyxor/tights. Det ska inte vara kortbyxor/shorts. Tänk på att inte skicka med jeans. Den långärmade tröjan bör inte heller vara alltför tjock. 

På måndag börjar de med idrott inomhus, kom ihåg att skicka med inomhusskor!

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...