fredag 17 oktober 2014

Engelska, Matematik och NTA

Engelska
Vi har arbetat med en ny text, den var skriven på rim och rolig att läsa. En del verser lärde de sig utantill ganska snabbt. När vi översatte verserna tillsammans upptäckte de att en vers blev på rim även på svenska. De har fått en ny läxa tills på fredag.

Matematik
Läxan till i måndags följdes upp, det var 3:ans och 6:ans multiplikationstabeller. Det märktes att många hade övat flitigt, några sa att de behövde träna mer. De fick många bra tips av klasskamraterna på hur de kunde göra det. Vi har arbetat vidare med övningar utifrån tabellerna, både multiplikation och divisionsuppgifter. Vi har också arbetat en del med mönster. I början av veckan gjorde vi uppgifter med mönster med hjälp av laborativt material, vi använde bl.a. färgade trästickor. De flesta tycker att det är kul när vi gör något praktiskt. Andra tycker inte att det är matte förrän vi tar fram ma-böckerna...

NTA-lådan
Vattnets kretslopp har vi pratat om och gått igenom under veckans uppdrag. Några tyckte att veckans uppdrag var lite läskigt, vi använde vattenkokare för att få hett vatten till uppdraget. Det heta vattnet skulle sedan observeras på den egna bänken. Alla som ville fick hett vatten i en liten bägare, den lilla bägaren med hett vatten täcktes av ett upp-och-nedvänt glas. Detta jämfördes sedan mot en bägare med kallt vatten under ett upp-och nedvänt glas. De som inte ville/vågade ha det heta vattnet på bänken kikade på kompisens bägare och glas. Vi såg också en kort film om vattnets kretslopp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...