torsdag 21 september 2017

Inför v. 39

Hej allesammans,

Det är svårt att förstå att tiden går så fort men det beror nog på att vi ha så roligt tillsammans! Vi har denna vecka tagit skolfoto. Det gick som en dans och nu hoppas vi såklart att alla fastnade på bild!:)

Den här veckan har vi i sv/so tränat på att hålla muntliga redovisningar. Eleverna har suttit i tvärgrupper(sk hemgrupper) och redovisat "sin" vetenskapsman. Efter redovisningen pratade vi i gruppen om vad som gick bra och vad man kan utveckla till nästa gång. Eleverna börjar bli riktigt säkra på att titta på kunskapskraven och "rannsaka" sig själva. Vi kom också överens om att alla ska försöka göra en redovisning till innan höstlovet så att vi kan känna oss säkra och lugna(?) inför de muntliga nationella proven som startar v. 45.

När redovisningarna var klara fick eleverna sätta sig i sina "expertgrupper"(grupp av elever som skrivit om samma vetenskapsman) och läsa upp den återberättande text som man skrivit. I den här uppgiften var det viktigt att lyssna noga, ge feedback på texten samt att kunna ta feedback för att på nästa lektion kunna bearbeta sin text.

Vi har också hunnit ha ett test på verb. Det var svårt för många. Vi har pratat om att det ligger kvar som läxa även till nästa vecka(både substantiv och verb) så gör vi ett nytt test för att se att vi kan det. Stödmaterial kring detta finns både på google classroom och på fliken som heter "läxor".

Under engelsklektionerna har vi jobbat en del med engelska låneord i svenskan och tränat att slå upp ord i en fysisk ordlista eller lexikon.Vi har också repeterat hur man använder obestämd artikel(a/an).
Imorgon ska det bli spännande att lyssna på alla muntliga redovisningar.Eleverna ska få berätta om sig själva i en grupp på 9-10 personer.Till nästa fredag vill jag att alla tränar på att intervjua någon med hjälp av frågor som finns på Classroom. Där finns ytterligare instruktioner.

Under mattelektionerna har vi jobbat vidare med tal i bråk- och decimalform. Vi jobbade också med problemlösning. Nästa vecka ska vi jobba med de fyra räknesätten.

Vad gäller NO så är vi nu klara med områdena "Kemiska reaktioner" och "Syror och Baser". Nästa vecka (vecka 39) ska vi repetera tillsammans. På måndag vecka 40 har vi ett test i kemi.

På onsdag den 27/9 är det studiedag.

Torsdag 28/9 är det bokbuss.

Trevlig helg

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas

fredag 15 september 2017

Inbjudan till öppet skolråd

Inbjudan till öppet skolråd
Torsdag den 21 september  klockan 18.00 – 19.00 är du välkommen till läsårets första skolråd.  Vi har i år valt ett annat koncept där vi bjuder in alla som är intresserad.
Vi kommer denna kväll ta beslut om hur skolrådet ska vara utformet detta läsår.
Vi presenterar:
·         Skolansuppdrag
·         Elevhälsoteamet
·         Trygghetsteamet
·         Likabehndlingsplanen
Personer från våra olika team kommer att vara representerade.
För att kunna förebereda inför kvällen önskar vi din anmälan senast 20/9. Du mailar bara ditt namn och vilken årskurs du har barn i till: anna.kapanen.kjellberg@nykoping.se

Varmt välkommen!
Anna K Kjellberg, rektor

Maria Lindblom, biträdande rektor

Inför v. 38

Hej

Ännu en vecka har gått! Vi startade veckan med lite frånvaro bland pedagogerna. Sofia var tvungen o vabba och Toufic var på utbildning. Det är tur att vi har så många bra kollegor som funkar bra med våra 6:or!

Den här veckan har vi i sv arbetat klart med substantiv o börjat repetera verb. Vi har skrivit ner regler som eleverna har i läxa till torsdag i nästa vecka.

I so har vi arbetat färdigt med "Europa under 1500-1600 - tal". Eleverna har gjort egna arbeten kring olika vetenskapsmän. De har denna vecka fått skriva en återberättande text i "jag-form"utifrån de respektive vetenskapsmännen. Detta arbetet ska redovisas på tisdag så det blir läxa att träna på det hemma. Förra gången redovisade dom i grupper om 3 men denna gång gör vi grupperna större utifrån önskemål från eleverna.

I matte har vi arbetat med olika slags tal. Idag har eleverna fått en läxa som ska lämnas in senast 22 sept. Nästa vecka kommer vi att arbeta med Hur stor är delen?

I no har vi gjort ett experiment. Nästa vecka ska vi jobba med ett nytt område "Syror och baser".

I engelska har vi haft vårt första läxförhör,arbetat med att söka efter och presentera lite fakta om några städer i engelskspråkiga länder i världen.Idag fredag pratade vi om att vi har så många låneord från engelskan och hur man skulle kunna säga på svenska.Vi tränade att slå upp ord i lexikon.

Igår torsdag hade vi "öppet hus" på eftermiddagen i vårt klassrum. Det var trevligt att få besök av några av er!

I nästa vecka är det dags för fotografering. Åk 6 ska fotas onsdag kl 13-14, elevrådet torsdag 12.20-12.40 och miljörådet kl 12.40-13.00.

Torsdagen dem 21/9 kl 18.00 är det dags för läsårets första Skolråd. Det är ett öppet skolråd vilket betyder att alla är välkomna. Om ni har frågor men inte kan komma så maila gärna skolrådsrepresentanterna.

Ha en trevlig dag!

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas

fredag 8 september 2017

Inför .v 37


Hej

Ännu en mycket givande vecka har flugit förbi i rasande fart.  Denna vecka har vi arbetat hårt med träna på ordklasserna. Denna vecka fokuserar vi på substantiv(igen). Vi har genomfört en kartläggning av kunskaperna inom området och har gått igenom substantiv igen som eleverna nu har i läxa till nästa torsdag.

I matematik arbetade vi med området "Bråktal och decimaltal". Nästa vecka ska vi jobba med området "Olika slags tal". Eleverna har fått matteläxa idag (170908). Läxan ska lämnas in senast på fredag den 15 sept. 2017. Uppgifterna i läxan behandlar de viktigaste begreppen som vi arbetat med sedan vi började skolan.

I NO fortsatte vi arbeta med "Kemiska reaktioner". I slutet av veckan har vi genomfört ett experiment där eleverna fick se, höra och uppleva en kemisk reaktion. Nästa vecka fortsätter vi arbetet med "Kemiska reaktioner".

I engelska har eleverna gjort ett underlag  till en muntlig presentation.De ska berätta om sig själva i en mindre grupp när alla är färdiga.På måndag e m ska den vara klar,studiegården är igång så man kan passa på att färdigställa den där om det skulle behövas eller göra det sista hemma.Ta i så fall med den tillbaka till skolan och visa upp.

I SO har vi pratat om renässansen, vetenskap och konst. Vi har läst om en rad olika vetenskapsmän/konstnärer. Eleverna har redovisat sina upptäcktsresande i små grupper. Vi har analyserat det arbetet och kommit fram att vi vill arbeta på detta sätt igen. Detta gör att eleverna i nästa vecka kommer att fördjupa sig om en vetenskapsman/konstnär. De har fått välja om de vill jobba enskilt eller i grupp. De ska samla fakta som de ska sammanfatta i en återberättande text i "jag" - form.

Trevlig helg

mvh Sofia, Yvonne, Toufic, Lucas och Johnny


Nedan följer info från Nyköpings kommun; 

Stor militärövning 24-27 september

 I slutet av september genomför Försvarsmakten den största militära övningen på mer än 20 år. Den 24-27 september övar de i Sörmland. Det är Försvarsmaktens övning. Kommunen har tillsammans med Räddningstjänsten gått ut brett med information i berörda områden.

Hur kommer övningen märkas? 
Det kommer att vara en ökad militär närvaro i vårt område med höga ljud och olika militärfordon på vägarna. Till havs och i luft kommer det även att finnas båtar, helikoptrar och stridsflyg. Under vissa tider då militära transporter ska ta sig fram kommer den tunga och långsamma trafiken på vägarna att medföra begränsningar i framkomlighet. Det kommer att vara övningar på allmänna vägar. I vårt område är det framförallt väg 223 och 224 som berörs. Försvarsmakten kommer att se till att skylta tydligt omkring övningsplatserna och ha egen personal på plats för hänvisning av trafik. Utryckande fordon kommer ha framkomlighet – vid skarpa olyckor avbryts övningen. Försvarsmakten använder trafikradion i P4 vid störningar och de kommer att annonsera i media om övningen.

Vår verksamhet fortsätter som vanligt 
En av Försvarsmaktens största mål är att påverkan ska bli så liten som möjligt för allmänheten. Inom våra verksamheter har vi både personal, barn och ungdomar som kan påverkas på olika sätt när flygplan och militärfordon börjar röra sig i området. Lyssna in och sprid information om övningen där du känner att det finns behov. Finns frågor hänvisar vi till Försvarsmakten som äger informationen.
Har du frågor eller synpunkter vänd dig till Försvarsmakten.

Mer information finns att få här:
 • www.forsvarsmakten.se/aurora
• www.forsvarsmakten.se/aurora17 (på engelska)
• Instagram: www.instagram.com/aurora17svfm
 • Youtube: www.youtube.com/forsvarsmakten
• Vanliga frågor och svar om övningen.

 Kontakt vid akuta händelser i vår verksamhet Om det händer något akut under övningen som rör kommunens verksamhet kontakta Tjänsteman i beredskap (TiB), telefon 070-385 52 36 och din närmaste chef (enligt ordinarie rutiner).

onsdag 6 september 2017

Info om skolfotografering

Dags för skolfotografering.
Den 19/9 - 21/9 kommer Svenskt Skolfoto till oss på Bryngelstorpskolan för att fotografera eleverna. Fotolokal och fotoschema för klasserna kommer att anslås på skolan. Varje elev kommer att få en lapp av fotografen. Där står information om när bilderna finns att se på nätet och hur man gör för att beställa. Ytterligare information kommer också att skickas hem till varje familj.
Alla elever ska fotograferas för porträtt, gruppbild, skolkatalog och skolans arkivmaterial.
Vid frågor gällande fotograferingen, kontakta Svenskt Skolfotos kundservice på 0155-29 20 30 eller via mail till kundservice@svensktskolfoto.se
Hälsningar,
Bryngelstorpskolan

fredag 1 september 2017

v. 36

Hej

Ännu en vecka har gått. Tiden går fort när man har roligt! Det uppstår ständigt och jämt intressanta roliga och rätt spännande diskussioner i åk 6. Vi skrattar mycket men jobba också mycket intensivt.

I matematik har vi denna vecka jobbat med bråk. Vi har haft genomgångar om bråkform sen har eleverna haft diagnoser. I nästa vecka ska i övergå till decimaltal.

I NO har vi gått igenom förmågorna och tittat på några exempel som illustrerar dessa förmågor. I nästa vecka ska vi arbeta med kemiska reaktioner och göra experiment.

På måndag börjar vi med läxor i engelska. Vi ska försöka ha läxor måndag till måndag i engelska. Nästa vecka handlar det om engelska i världen. Denna veckan har eleverna fortsatt att arbeta med sitt brev till Yvonne. De har skrivit och de har läst för varandra, gett feedback samt bearbetat.

I svenska har vi fortsätt att träna på ordklasserna. Vi håller nu på o träna på ett material som ligger på classroom. Detta kommer att fortsätta även nästa vecka.

I SO har vi pratat om upptäcktsresor. Vi har läst, diskuterat och pratat i par och i grupp. Eleverna blev sen slumpvis indelade i grupper om 3 för att fördjupa sig om några upptäcktsresande. De har skrivit frågeställningar, läst, samlat info och skrivit faktatext. I nästa vecka ska de göra en presentation av dessa och sitta i tvärgrupper o redovisa.

Trevlig helg!!

Sofia, Toufic, Yvonne, Lucas och Johnny