torsdag 19 oktober 2017

Inför v. 43

Hej allesammans,

Nu var det åter dags att blogga. Känns som om vi  nyss gjorde det.

Sofia har tyvärr varit sjuk denna vecka. Hon har legat hemma i matförgiftning men är nu åter på benen. Eleverna har jobbat på bra med det som Sofia gett instruktioner om i sv och so; pronomen, prepositioner och berättande text(saga). Eleverna håller på att skriva en saga om drottning Kristina. Denna ska vara klar på måndag. Tanken är att berättelsen ska ha upplägget som en saga men att eleverna ska basera den på de fakta som vi pratat om.

I tisdags åkte grupp 1 och badade. Det hade gått jättebra och eleverna fick mycket beröm av Annelie och de andra pedagogerna som var med. På tisdag är det dags för grupp 2 att åka. Vi vill påminna om cykelintygen som måste in till oss innan dess.

Vi har läst en  engelsk text om vilda kattdjur i måndags och i onsdags provade vi en kommunikationslek med fakta om lodjuret.Vi tränade att berätta fakta om djuren med hjälp av stödord i workbook. Det är även läxa till nästa fredag.Det vore bra om alla lyssnar och läser texten hemma också för att tillgodogöra sig texten och lättare kunna återberätta.

I matte har vi jobbat med division och multiplikation med 10, 100 och 1000. Nästa vecka ska vi arbeta med området multiplikation med decimaltal.

I NO har vi arbetat med hur man gör ett experiment där man kan lita på resultatet. Vi har också jobbat med kroppen. Nästa vecka ska vi fortsätta arbeta med kroppen.

På torsdag i nästa vecka ska eleverna redovisa sina låtar som de gjort. Hoppas ni får en chans att lyssna på dem hemma!

Det är bokbuss torsdagen den 26/10.

V. 44 är det dags för höstlov!


Trevlig helg!!


Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas

fredag 13 oktober 2017

Inför v 42

Hej

Denna vecka har det varit fullt ös, likt alla veckor denna höst! 

Vi har i sv arbetat färdigt med pronomen och nu lagt till prepositioner. Övningar kring detta ligger på classroom och vi kommer jobba med det även nästa vecka. Prepositionerna har vi också i läxa till torsdag. 

I svenska har vi också skrivit återberättande text - eleverna har låtsas vara gruvarbetare under stormaktstiden. De har skrivit om sin arbetsdag nere i gruvan. Vi har pratat om disposition, tempus, händelser i kronologisk ordning. Tanken var att eleverna också skulle väva in faktan vi läst. Eleverna fick sedan läsa upp sina texter i par och några fick läsa upp dem för den stora gruppen. Rolig o intressant läsning. 

I historia har vi pratat om samernas förhållande under stormaktstiden, postväsendets framväxt, städer som byggdes upp samt drottning Kristina. I nästa vecka ska vi väva in sv genom att eleverna ska få skriva en berättande text(en saga) om drottning Kristinas liv.... Vi kommer arbeta med historia fram till höstlovet. Därefter börjar vi ett tema om världsreligionerna. 

I engelska har vi arbetat med att komparera adjektiv och nästa veckas läxa handlar om detta.Barnen skriver i ett lösblad men det finns även tillgängligt på Classroom.
Det känns bra att vi arbetar med ungefär samma grammatik i både svenska och engelska.
I övrigt ska vi läsa om stora och små kattdjur

I no har eleverna arbetat både med kemi och med biologi. Det handlar om människokroppen och framöver kommer puberteten vara ett ämne att arbeta med.

I ma har eleverna haft diagnos/test.

Två tisdagar framöver kommer vi att åka till badhuset för att simma. Nu på tisdag ( 17/10) åker grupp 1. Grupp 2 har då vanlig idrottsundervisning. Tisdag den 24/10 åker grupp 2 då har grupp 1 vanlig idrott. Det är viktigt att vi får in intygen om cykling innan de ska iväg.

Det väntas solsken i helgen, hoppas vi alla får ta del av den o tanka lite energi!

Trevlig helg

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny o Lucas


torsdag 12 oktober 2017

Info från skolledning

Till föräldrar med barn på Bryngelstorpskolan och Sjösa skolas fritidshemInformation om central stängningsdag för fritidshemmet
Fritids är stängt onsdagen den 1/11. Det är en gemensam dag för hela kommunen, där all fritidspersonal ägnar sig åt kommungemensam kompetensutveckling.Fritids har möjlighet till fyra stängningsdagar per år för planering, systematiska uppföljningar och kompetensutveckling. Vi hoppas att stängningsdagen inte ställer till bekymmer för er. Om ni behöver hjälp med att hitta en lösning, kontakta personalen snarast.Anna K Kjellberg och Maria Lindblom
Rektor                        Bitr.Rektor


torsdag 5 oktober 2017

Inför v. 41

Hej

Ännu en vecka har gått....

I måndags var det Bryngandagen. Eleverna i årskurs 6 har fått jättemycket beröm för sitt jobb som gruppledare. Det är inget lätt uppdrag att vara gruppledare då det är elever från åk 1 till åk 6 . Det kan vara både stökigt och rörigt i grupperna men 6:orna skötte sitt jobb exemplariskt! Mycket roligt att se och höra! Vi hade också tur med vädret. Det duggade lite lätt men " himlen öppnade sig" inte förrän vi var tillbaka.

Den här veckan har vi i svenska arbetat färdigt med adjektiv och börjat gå igenom pronomen och prepositioner. Till torsdag nästa vecka ska eleverna träna på pronomen. Veckan efter kommer vi träna på prepositioner. Vi har också arbetat med ämnet sv på historielektionerna då vi t.ex. läst och diskuterat. Vi har också skrivit återberättande text kopplat till gruvarbete på 1600-talet.

På historielektionerna har vi pratat om Gustav II Adolf, trettioåriga kriget, soldatliv och gruvor. Vi har läst, diskuterat och skrivit "in - texter" (stödord för eget bruk) Idag hade vi också en diskussion kring vårt sätt att arbeta i årskurs 6. Hur vi sitter i ringen o har genomgångar och hur vi är placerade i klassrummet. De som gjorde sina röster hörda idag var mycket nöjda med hur vi arbetar, vilket är roligt att höra. De tycker att de lär sig mer när vi sitter i ring tillsammans och pratar. De tycker också att de kan koncentrera sig bättre vid sina egna platser som numera är placerade mot vägg.

I engelska har vi gjort en hörövning och ska haka på arbetet i svensk grammatik och repetera hur
man komparerar adjektiv i det engelska språket.

Pga tekniska problem så har NO-provet flyttats till tisdag v. 41.

Det ligger också ett Ma-test i nästa vecka (torsdag och fredag). Det är två delar så därför är det uppdelat på två dagar.

Ha en trevlig helg!

Sofia, Toufic, Yvonne, Lucas och Johnny

torsdag 28 september 2017

Inför v. 40

Hej!

Denna vecka känns extra kort. Måste bero på studiedagen igår. Vi kör på för fulla muggar med kemi, matte, ordklasser, intervjuer på engelskan och stormaktstiden i So. 

På måndag är det Bryngandagen! Eleverna i årskurs 6 är gruppledare vilket betyder att de ansvarar för var sin grupp av elever från åk 1 till och med åk 5. Som vanligt har eleverna en slinga på ca 3 km med olika aktivitetsstopp på vägen. Vi äter som vanligt i skolan när vi är tillbaka. Angående vad barnen får ta med sig till rasten på Bryngandagen är följande:
Gärna extra vatten och tar du med något att äta så är det samma saker som du tar med till rasten en vanlig skoldag. Alltså inte kakor, bullar, läsk osv. Vi har också passat på att prata om att man ska agera som bra förebilder när man är gruppledare i åk 6. Eleverna har också hjälp av pedagoger som går med samt av åk 5 som ska "tränas" inför nästa år.  Det är samling på skolgården i vanlig starttid och vi slutar som vanligt 14.25.

Idag har vi haft brandövningsgenomgång och det kommer bli brandövning inom kort, för hela skolan.

Idag har vi också varit på bokbussen.

I nästa vecka startar vi också sk "Gå och cykla" - veckor. Detta innebär att det i klassrummet samlas poäng för om eleverna går/cyklar till skolan. Man kan också få poäng för att man åker kollektivt. OM man blir skjutsad till skolan, för att man bort långt bort så kan man t.ex. välja att gå av en bit(500 m) från skolan och på så sätt få poäng. Vi kommer också ordna en promenadslinga på skolgården som gör att man kan samla poäng om man inte har möjlighet att gå/cykla till/från skolan.

http://www.trafikkalendern.se/gaochcykla/

Ha det gött!

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas


torsdag 21 september 2017

Inför v. 39

Hej allesammans,

Det är svårt att förstå att tiden går så fort men det beror nog på att vi ha så roligt tillsammans! Vi har denna vecka tagit skolfoto. Det gick som en dans och nu hoppas vi såklart att alla fastnade på bild!:)

Den här veckan har vi i sv/so tränat på att hålla muntliga redovisningar. Eleverna har suttit i tvärgrupper(sk hemgrupper) och redovisat "sin" vetenskapsman. Efter redovisningen pratade vi i gruppen om vad som gick bra och vad man kan utveckla till nästa gång. Eleverna börjar bli riktigt säkra på att titta på kunskapskraven och "rannsaka" sig själva. Vi kom också överens om att alla ska försöka göra en redovisning till innan höstlovet så att vi kan känna oss säkra och lugna(?) inför de muntliga nationella proven som startar v. 45.

När redovisningarna var klara fick eleverna sätta sig i sina "expertgrupper"(grupp av elever som skrivit om samma vetenskapsman) och läsa upp den återberättande text som man skrivit. I den här uppgiften var det viktigt att lyssna noga, ge feedback på texten samt att kunna ta feedback för att på nästa lektion kunna bearbeta sin text.

Vi har också hunnit ha ett test på verb. Det var svårt för många. Vi har pratat om att det ligger kvar som läxa även till nästa vecka(både substantiv och verb) så gör vi ett nytt test för att se att vi kan det. Stödmaterial kring detta finns både på google classroom och på fliken som heter "läxor".

Under engelsklektionerna har vi jobbat en del med engelska låneord i svenskan och tränat att slå upp ord i en fysisk ordlista eller lexikon.Vi har också repeterat hur man använder obestämd artikel(a/an).
Imorgon ska det bli spännande att lyssna på alla muntliga redovisningar.Eleverna ska få berätta om sig själva i en grupp på 9-10 personer.Till nästa fredag vill jag att alla tränar på att intervjua någon med hjälp av frågor som finns på Classroom. Där finns ytterligare instruktioner.

Under mattelektionerna har vi jobbat vidare med tal i bråk- och decimalform. Vi jobbade också med problemlösning. Nästa vecka ska vi jobba med de fyra räknesätten.

Vad gäller NO så är vi nu klara med områdena "Kemiska reaktioner" och "Syror och Baser". Nästa vecka (vecka 39) ska vi repetera tillsammans. På måndag vecka 40 har vi ett test i kemi.

På onsdag den 27/9 är det studiedag.

Torsdag 28/9 är det bokbuss.

Trevlig helg

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas