måndag 30 september 2013

Mobiler

Från och med detta läsår kommer det att finnas en förvaringslåda för mobiltelefoner i varje klassrum.

Där lägger eleven sin telefon när de kommer på morgonen och de får tillbaka den vid skoldagens slut. Av säkerhetsskäl förvaras mobiltelefonerna inlåsta. Vi kommer att satsa mer på rastaktiviteter så att eleverna får en aktiv rast istället för en passiv med mobiltelefonen i handen.

Om eleven av någon anledning behöver vara nåbar för er föräldrar under skoltid via sin telefon så är det givetvis okej.


Fritidspersonalen önskar att ni i möjligaste mån gör upp kompislek dagen innan då trenden har blivit att MÅNGA barn vill ringa på fritidstid, detta innebär att stor del av den pedagogiska tiden på fritids går åt till att vänta på de barn som ringer.  

Så kan en förvaringslåda eller så kallat "mobilhem" se ut.

söndag 29 september 2013

Kom ihåg vecka 40

Måndag: Idrott - inne (Andreas är vikarie för Peter som är ledig)

Tisdag: Sol-vind-vatten-grupper

Onsdag: Läsläxa kapitel 5
              Matteläxa
              Elevens Val (vi har andra slags övningar denna vecka)

Torsdag: Naturskola

Fredag: Idrott - inne (Andreas är vikarie)

För att få upp ett fint läsflyt krävs många timmars övning.

SkogsäventyrInom ämnet SO ingår att lära sig en del kartkunskap. Vi har tränat på kartans färger och karttecken. På idrotten har eleverna samtidigt fått orienteringsövningar av Peter. Det som kan vara lite klurigt kan vara att passa kartan rätt, det vill säga att vrida den åt rätt håll. 

I skogen i torsdags samlade eleverna parvis några naturföremål som de fick rita av, som en karta. Sedan placerades samma föremål på samma sätt, men på ett annat lika stort papper. Marika (eller Magica som hon kallar sig då hon trollar) samlade in alla kartor och blandade om dem. Sedan delades kartorna ut igen och grupperna fick leta upp det papper med naturföremål som var avbildat. Det funkade och alla lyckades passa kartorna rätt!

Vi fortsätter träna passa kartan i nästa vecka på Naturskolan. Då kommer vi att hålla oss på skolgården.

Efter övningarna behövde några dansa fågeldans för att få upp värmen i tårna. 

Skriva saga med hjälp av tärning

Tänk dig att du har en magisk tärning.

När du gnider den mellan fingrarna och sedan kastar 

kommer din saga att få liv…I veckan har vi fortsatt vårt arbete från i våras med att planera vad en saga ska handla om med hjälp av ett skrivschema. Ibland kan det vara lite svårt att fantisera och samtidigt tänka strategiskt för att kunna planera och skissa på en saga, så att den också får en röd tråd (början, mitten, slut).

I den här övningen fick eleverna ett papper med förslag på sex olika personer, miljöer, magiska saker och händelser. Sedan var det tärningen som fick bestämma hur sagan skulle bli. De flesta av personerna, miljöerna och de magiska sakerna var hämtade ur våra läseböcker om ABC-klubben.


Skrivschema

Vi inledde med att göra övningen tillsammans och jag skrev på tavlan. Vindgruppens och Vattengruppens sagor, som vi skrev gemensamt, är klara och finns att läsa under fliken Skrivalster.

När vi suttit och provat tillsammans en stund kliade det verkligen i fingrarna på många och alla var sugna på att göra egna sagor. De fick då jobba två och två.

Vi kommer att fortsätta med arbetet på tisdagar och efter att vi planerat klart så ska vi skriva sagorna på dator. Hur arbetet sedan fortskrider får ni snart se...

På Elevens val håller bild-gruppen på att göra fina miljöer och pappersfigurer som ska sättas upp i korridoren så småningom. Kanske våra sagor sedan kommer att spelas upp där? Kanske vi kommer att filma?

Vi har en spännande hösttermin framför oss!

lördag 28 september 2013

Veckans lektioner med Annette

Engelska
Den moderna tekniken ville inte vara med oss under tisdagen, planen var att vi skulle ha sett en kort film där vi fick öva oss i att förstå de fraser vi arbetat med hittills. Medan Jean försökte leta reda på felet och åtgärda det så ägnade vi oss att repetera ord och fraser vi lärt oss. Eleverna fick också tänka efter vilka djur de kom ihåg namnen på. Det visade sig då att flera elever hade tillbringat helgen på Kolmården och då passat på att läsa på informationsskyltarna och lärt sig nya ord på engelska. Jag blev imponerad när de kunde wolverine och raccoon! Kul!


No
Kylan kom som en överraskning för flera av oss under natten mot torsdagen, det var många som frös under torsdagens utomhuslektioner. Vi pratade om hösten, vad som händer i naturen och varför.
Vi pratade bl.a. om höstdagjämning, klorofyll och älgjakt. Som vanligt spännande diskussioner och tankar.
Skicka gärna med en extra tröja och raggsockor inför torsdagarna, vi kommer att gå till skogen ända fram till höstlovet.

Matematik
Utifrån det jag berättade för dem om kejsaren och hans kakelsättare har vi arbetat med tangram. Den första uppgiften var att lägga de sju tangrambitarna så att de bildade en kvadrat. Det var en gruppuppgift som de tyckte var kul att arbeta med. Några hade mer tålamod än andra...Det räckte inte att lägga ihop de två stora trianglarna och strunta i de övriga fem bitarna. Alla bitarna skulle vara med.  Tangrambitarna har de sedan fått arbeta vidare med både i grupp och enskilt.
Vi har också arbetat lite med multiplikation. Vi jämförde multiplikation med upprepad addition, istället för att t.ex. skriva 3+3+3+3 skrev vi 4x3. Vi tittade noga på att det första talet/faktorn talar om hur många gånger något upprepas och det andra talet/faktorn talar om vad det är som upprepas. De tycker att det är lite svårt men spännande att få börja med multiplikation.

onsdag 25 september 2013

P4 Sörmland

Lyssna: Försteläraren Marika Nylund Ek om fler nya sätt att lära barn skriva och läsa

Här var det visst en välbekant röst...

Jag hamnade i direktsänd intervju hos P4 Sörmland för att berätta hur vi jobbar med läsning och skrivning i vår klass.

tisdag 24 september 2013

Kunglig yra i klass 2

Till alla elever i klass 2

Kungen har bett mig att skriva och tacka för ert brev till Honom. Tyvärr har svaret dröjt och ni har hunnit börja i tvåan, men jag hoppas det går bra att svaret kommer lite sent.

Jag skickar er gärna lite fotografier på Kungafamiljen som tack.

Med vänlig hälsning,
Helena Garofalo
sekreterare
Musik

Den här veckan har vi jobbat med musikens puls. Vi har provat med att sjunga August och Lotta, då ser man pulsen bra. Vi har också provat att trumma olika pulser och försökt att hålla samma fart. Det var svårt! Men med en metronoms hjälp gick det bättre.
Vi tränar också in septembers sång. Vill ni höra?
Vindgruppen

Lantmästarloppet

Hade turen att fånga några av deltagarna i Lantmästarloppet på bild i söndags. Bilderna blev lite suddiga, men det är för att alla barn springer så snabbt!Tack Agnes och Martin som kom på den här trevliga idén och fick hjälp av sina föräldrar att genomföra den. Ett perfekt exempel på entrepenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

söndag 22 september 2013

Schema

Nu finns det åk 2 schema att titta på även här på bloggen:

Schema Norr + Sör


Engelska, Matematik och No

Engelska
Hälsningsfraser är något av det vi har övat på den här veckan. Vi har också repeterat hur man frågar vad någon heter samt på att tala om vad man heter. Vi gick laget runt, alla fick fråga och svara. De är jätteduktiga! Vi lärde oss också att fråga: How old are you? Självklart vill alla kunna svara på frågan också, så vi övade även på att svara; I am 7/8/9 years old. Förra veckan arbetade vi lite med att lära oss namnen på några djur. Vi arbetade vidare med det den här veckan.

Matematik
Vi har arbetat vidare med division och också kommit in lite på multiplikation. För Sörgruppen har jag berättat om en kejsare i Kina och vad som hände hans kakelsättare, de lyssnade med spänning och tog sig an en gruppuppgift, utifrån berättelsen, med stor iver. De ville nästan inte gå ut på rast då de tyckte att det var så kul att klura på uppgiften. Mer avslöjar jag inte nu då Norrgruppen kommer att få göra den här uppgiften på måndag. Ni som har elever i Sörgruppen för fråga dem hur det gick och vad de gjorde. Det blev härliga diskussioner och bra samarbete i grupperna. Kul!

No
Förra veckan lärde vi oss mer om daggmasken under Naturskolan. Det var det många som tyckte att det var läskigt att prata om. Den här veckan arbetade vi med ett djur som de flesta tyckte om, nämligen haren. Mest spännande blev det när en elev berättade att han hade sett en harunge födas, på riktigt!  

fredag 20 september 2013

Kom ihåg vecka 39

Måndag: Idrott - ute

Tisdag: Sol-vind-vatten-grupper

Onsdag: Läsläxa kapitel 4
               Elevens Val

Torsdag: Naturskola

Fredag: Idrott - ute

Bryngandagen i bilder

Bilderna talar för sig själva. <3

tisdag 17 september 2013

Idrott vecka 38

Den här veckan blev det bara en idrottslektion. På fredag är det Bryngandagen.Vi fortsatte på temat samarbete. Måndagen startades med nummerboll där eleverna skulle passa bollen med händerna till den som hade nästa nummer i ordningen, och efter det med fötterna. Det krävdes kommunikation och koncentration som barnen klarade av bra. Sedan lekte vi flaggan. Den leken gick ut på att ta andras lagets boll och få över den på sin sida. Eleverna tränade då på samarbete genom att både försvara sin boll och försöka hämta andra lagets boll.fredag 13 september 2013

Kortare skoldag

Information angående kortare skoldag.

Inför det här läsåret har vi utökat barnens schematid. Det ger oss personal möjlighet att få en halv gemensam planeringsdag var femte vecka. Vid dessa tillfällen kommer eleverna att sluta kl.12.10. Under hösten är det 14 oktober och 12 november. Till våren har vi planerat in den 15 januari, så här långt. Fritids är öppet som vanligt och eleverna är välkomna lite tidigare de här dagarna.

Vänlig hälsning
// Anna K Kjellberg

Bryngandagen 20 september

För klass 1-6.
·       Dagen börjar kl. 8.10.
         Då samlas du i din Bryngangrupp direkt på morgonen.
         Den gruppen håller ni ihop med hela dagen.
         Första grupp går iväg 8.15.
                                                                                                         
·       Fikastund för alla grupper kl. 9.45 – 10.00        
         Du fikar från din egen lilla matsäck.                                                  
         Tänk på våra allergiker!      
         Ta inte med NÅGOT med nötter i och ägg i ren form!
            
·       Skollunch serveras: Du äter lunch med din grupp.
         Gruppen får matkupong när ni kommer tillbaka till skolan.

·       Prisutdelningen sker omkring kl. 12.45.

·       Dagen är slut efter prisutdelningen ca. kl. 13.00.

Tag väl hand om varandra!
Kläder efter väder!      


Extra dryck är viktigt om det blir varmt och soligt.

Med hopp om en trevlig dag!

hälsningar Bryngelstorpskolans personalKom ihåg vecka 38

Måndag: Idrott ute

Tisdag: Sol-vind-vatten-grupper: Musik med Eva, engelska med Annette och svenska med Marika

Onsdag: Läsläxa med tillhörande skrivläxa, kapitel 3.

Torsdag: Naturskola. Vi skriver i Veckologgboken.

Fredag: Bryngandagen. Denna speciella dag är det okej att ha bulle och saft med sig. Tänk på att ha bra skor att gå i. OBS! Vi slutar lite senare, c:a kl 13.00.

Kläder efter väder gäller förstås varje dag, men speciellt viktigt torsdag och fredag!

Nytt för läsåret är att vi har utökat elevernas schematid med 7-11 minuter i veckan (beroende på årskurs), det ger oss personal möjlighet att få en halv gemensam planeringsdag var femte vecka. Vid dessa tillfällen kommer eleverna sluta kl. 12.10. Fritids är öppet som vanligt. Första tillfället blir den 14 oktober.Svenska So vecka 37

Skogsäventyret fortsätter. Vi har nu fått lära oss om olika karttecken som finns och fortsatt repetera kartans färger. Det vi lärt oss om olika djur i skogen hör samman med En läsande klass-temat för veckan. Läs nedan.

En läsande klass-arbetet fortsatte med att vi fick träna oss på faktatexter. Vi läste om bin, fjärilar, igelkottar och daggmaskar. Det var väldigt intressant att först agera spågumma och titta på rubrikerna i texten. Vi gissade vad texten skulle innehålla. Sedan fick eleverna också dela med sig av sina kunskaper i ämnet innan jag läste texten högt. I slutet samtalade vi om vilka förutsägelser som slagit in och om vi fick veta något som vi inte visste förut.

                                  

I svenskan har vi gjort övningar med synonymer. Prata gärna vidare hemma om att synonymer är ord som betyder nästan samma sak. De kan även kallas utbytesord; en synonym kan alltid bytas ut mot ett annat ord. Hitta tillsammans på synonymer till orden: våga, stjäla, smyga, läskigt och spionera. 

Vi håller också på att jobba med vokalerna (a, o, u, å, e, i, y, ä, ö) och nästa vecka blir det fortsatt övning med övriga bokstäver i alfabetet, d.v.s konsonanterna.

Alla barn har fått ett eget IUP-schema. De har fått skriva sina IUP-mål på datorn. Vi har precis kommit igång. Vi hoppas det ska motivera barnen att de får uppgifter som hör till målen vi kom överens om på utvecklingssamtalet.

Vårt arbete med klassens första regel "Räck upp handen och vänta med svaret" fungerade bättre ju längre veckan gick. Nästa regel är "Gå in direkt när lektionen har börjat." Det gäller både att komma ihåg att gå in direkt det ringer från rast och att komma ihåg vad man ska göra då man ätit färdigt och gått ut från matsalen. 

Eftersom eleverna nu blivit större och går i tvåan har vi bestämt att vi tar tystläsning 10 min direkt efter lunch varje dag. Det passar bra tills alla hunnit komma in och samlas efter matstunden. Läsintresset höjs för varje vecka. Vi har hunnit besöka bokbussen och låna böcker. Jag har även fått åka och låna hem mer böcker till vårt utlåningsskåp. Mycket angenämnt arbete!

Vi avslutade veckan med kompissamtal och att skriva text utifrån tankekarta i vår Veckologgbok.

Bara en sak till: Era barn är fantastiska! De gör otroliga framsteg. Jag är så stolt!

Trevlig helg och njut av den sista hösthettan!


Avlusningsdagarna 13 - 15 september

Dags att luskamma!

Det finns de som har löss på skolan och det är jätteviktigt att luskamma i helgen.

Alla kan drabbas av huvudlöss. Vanligast sker snabb löss-spridning vid höstterminsstarten. För att så få som möjligt ska drabbas så uppmanar vi alla föräldrar att kontrollera sina barns hår, även om inte ditt barn drabbats. Man kan ha löss utan att det kliar. Ju fler vi är som kammar desto större chans att vi slipper problem med löss under detta läsår.

Huvudlöss är små, 2-3 mm långa och är grågula till färgen. De lever enbart på huvudhåret och i hårbotten, även i rent hår. De håller sig fast i hårstråna med gripklor. De gulvita äggen, gnetterna, är 1 mm långa och sitter fastklibbade vid hårstråna nära hårbotten. De kläckta äggen, som sitter längre ut på hårstrået, är lättare att se. Förekommer vanligast hos barn. De sprids genom ”huvud till huvud”- kontakt, kan inte flyga eller hoppa. Symtom är klåda (dock inte alltid), infektion i rivsår eller att det syns lusavföring på kudden eller på kragen (ser ut som svart pulver).

Hur ser jag om mitt barn har fått löss?
  • Köp en luskam på apoteket
  • Blöt håret, ta i balsam ( fuktigt – inte vått! - hår gör att eventuella löss lättare fastnar på kammen). Red ut håret först med vanlig kam.
  • Kamma nu det fuktiga håret NOGA med luskammen, från hårbotten ut mot hårtopparna. Luta huvudet över ett vitt papper eller en spegel. Med hjälp av ett förstoringsglas ser du om det finns löss.

·   Hittar du löss, behandla med medicinsk-teknisk produkt i första hand. Dessa är silikon-eller växtoljebaserade produkter. Finns att köpa receptfritt på apoteket eller hälsokostaffärer, ex Hedrin, Linicin, NYDA, Paranix m fl. Följ noga anvisningarna i förpackningen!
·   Hittar du INTE löss, och det förekommer i skolan: kamma igenom håret enligt beskrivningen ovan, helst varje dag, i 14 dagar.
Om ditt barn har löss, är det viktigt att HELA familjen kontrolleras med
 ”kamningstekniken” ovan.
·  Om korrekt behandling skett och lössen kommer tillbaka, kontakta skolsköterskan för vidare behandling.
·  Informera ALLTID ditt barns lärare/fritids när du upptäcker löss.

BEHANDLA ENDAST OM DET FINNS LÖSS!!! Att behandla för säkerhets skull hjälper inte och ökar risken för resistenta stammar.


Hälsningar

Skolsköterska                    

Lantmästarloppet

Alla tvåor på Bryngelstorpsskolan är välkomna att delta i Lantmästarloppet!
Springloppet är ca 1 km långt och startar klockan 15.00 söndagen den 22 september.
Start: Lantmästarvägen 20
Mål: Arrendatorvägen 9
Anmäl er gärna så vi vet ungefär hur många medaljer som behöver knåpas ihop.
Vi bjuder på lite förfriskningar.
Hälsningar
Martin Lidar och Agnes Lindberg
Genom Linnea Lindberg
0709264461
linnea@lindberg.co


Engelska och Matematik

På engelska lektionerna har vi tittat på världskartan och letat efter engelsktalande länder. Vi har också pratat om  hur  bra det är att kunna engelska när vi är ute och reser eller träffar engelsktalande personer här hemma i Nyköping. Många hade egna erfarenheter att berätta om för de andra.
Vi har repeterat färgernas namn på engelska och övat på att ställa frågor om just färger och att svara på frågorna. Då har de fått arbeta i par. Vi har också turats om att peka på en färg och säga: This is green, this is red...och på att ställa frågor: Is this red? Då skulle den som blev tillfrågad svara antingen - yes, it is eller -no, it is not. Öva gärna vidare på det hemma, de är jätteduktiga!
Vi har också räknat tillsammans på engelska. Det går lätt till 12, sedan blir det lite svårare. Vi övar vidare.

När det gäller matematiken har vi repeterat det vi gjorde i år 1, vi har gått igenom talkamrater, symboler och begrepp. Vi har pratat om vad volym är? Någon räckte upp handen och sa att den kände igen ordet från när föräldrarna sa hemma att "-det är dags att du sänker volymen!". Många begrepp i matematik betyder annat i andra sammanhang kom vi in på då...
Vädret har varit perfekt för att arbeta med volym praktiskt utomhus. Vi har först uppskattat/gissat hur mycket som ryms i en viss burk eller flaska. Sedan har de fått turas om att mäta både med en mugg och med decilitermått för att se om det de uppskattade till stämde. Det har fått ta tid och det har blivit blött, men det gör ju inget när man är utomhus. När resultaten ibland har skilt sig mellan eleverna har vi kunnat reflektera över hur noggranna de varit när de har fyllt måtten med vatten.
Vi har också pratat lite om höjden på deras solrosor (de plantor som de fick ta med sig hem i våras). Någon har tagit med foton på sina solrosor för att visa i klassen, det får man jättegärna göra.


Idrott vecka 37

Denna vecka har vi tränat mycket på samarbete. Vi började måndagen med spegeluppvärmning, två och två skulle de härma varandra med egna rörelser. Vi fortsatte med kedjekus där det också krävdes mycket samarbete. Som avslutning lekte vi blindbock runt en bana där den ena fick blunda och den andra fick styra genom att prata.På fredagen lekte vi "här kommer vi". Eleverna blev indelade i två grupper och skulle tillsammans komma på ett djur som de sedan skulle visa upp för andra gruppen. Vi avslutade lektionen med stafett.
Det är många barn som tycker att det är kallt på morgonen när idrotten börjar. Påminn dom att ta med en extra tröja och byxor.TREVLIG HELG!tisdag 10 september 2013

Anteckningar från föräldramötet 2013-09-09

Välkommen!

      Vi arbetar efter vår läroplan, Lgr 11, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen.

     LPP – lokal pedagogisk planering. 
     Målet är att Lpp ska finnas i alla ämnen, olika ämnesområden, med anknytning till     
     läroplansmålen och det centrala innehållet.

Vi tittar på schemat.

Engelska med Annette.
      Musik med Eva: Eva berättar om vad hon gör med barnen.
      Idrott med Peter: Peter berättar.

IUP-tid: Vi håller på att utarbeta inviduella arbetscheman till eleverna där de kan träna på sina IUP-mål.

Elevens val: Eleverna kan välja utav förslag vi ger till dem vad de vill träna på eller fördjupa sig i.

Studiegård månd o onsd kl 13.30-14: Chans att ta igen om man ligger efter med skoluppgifter. Extraträning. Vidare uppföljning av God Läsutveckling där vi dokumenterar hur alla barn ligger till i sin läsutveckling.

Från och med i höst har Marika ett utvecklingsuppdrag, en förstelärartjänst, som innebär att 20% är avsatt för handledning och utveckling inom svenska och IKT. Tjänsten är först och främst på skolan. Ingrid Edlund kommer tillsammans med Peter och Annette att hålla i undervisningen i klassen på fredagar.

      Mentorer
Annette och Peter för Norrgruppen
Marika  och Eva för Sörgruppen

     Mentorstid
     Tisd kl 13.30 – 14.15 och även ibland under lektionstid.
Vi har ett rullande schema på när vi har mentorssamtal med varje barn enskilt. Vi pratar då om hur det går i skolan.

      Läromedel
Svenska - Diamantjakten och En läsande klass (Marika visar bildspel om hur vi jobbar med läromedlet).

Läsebok A (röd) – för de elever som börjar få flyt
Läsebok B (grön) – för de elever som läser med ganska bra flyt.

     Läxor:
     Läsläxa onsdag-onsdag. Liten läxbok med tillhörande frågor medföljer. Träna minst tre   
     ggr på läxan. Positiv uppmuntran är det som gäller.

     Läs också andra böcker tillsammans. 10 000 timmar lästräning behövs för att få ett bra   
     läsflyt.

      En läsande klass - Marika berättar.
Tillsammans har vi pratat om vad läsning är och att man måste förstå det man läser för att det skall vara meningsfullt att läsa. Vi kommer att träna oss på att förstå det vi läser en liten stund varje dag. Våra fyra ”läsfixare” kommer att hjälpa oss att fixa läsningen. Forskare har sett att elever som använder dessa fyra läsförståelsestrategier har lättare att förstå det de läser. Vi kommer att använda ännu en läsfixare; konstnären. Med hjälp av denna lässtrategi blir vi uppmärksamma på de inre bilder som vi skapar inne i huvudet när vi läser. När du läser måste du tänka på vad du läser och vara uppmärksam på när du inte förstår. Läsfixarna hjälper oss med detta. Det är viktigt att förstå vad man läser i alla ämnen i skolan och i vår kursplan står det att vi skall undervisa i lässtrategier för att utveckla vår förståelse och vårt språk.
Innan vi börjar läsa så hjälper spågumman till att förutspå vad boken/texten kommer att handla om. Utifrån bilder och titel får vi ledtrådar och gör förutsägelser. Även under läsningen använder vi spågumman då vi hela tiden funderar över vad som kommer att hända härnäst.
När vi inte förstår ett ord eller ett uttryck måste vi göra någonting åt det. Genom att använda Detektiven läser vi om ordet, meningen eller stycket. Vi kanske behöver läsa framåt i texten för att förstå ordets betydelse utifrån sammanhanget. Hjälper inte det kanske vi måste ta hjälp av kompis, vuxen eller slå upp ordet. Med hjälp av sinnena lever vi oss in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om.
Reportern: Genom att ställa olika typer av frågor på texten blir vi medvetna om att svaren går att hitta på olika nivåer i texten. Frågor på ytan kan besvaras med information som står klart och tydligt uttryckt i texten.
Frågor under ytan kräver att läsaren hittar ledtrådar i texten. Att man läser mellan raderna och drar egna slutsatser utifrån det man får reda på.
För att svara på frågor på djupet krävs att vi använder våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Det handlar om den riktiga skatten – dig själv!
Cowboyen: Vi sammanfattar det lästa med hjälp av frågorna:
      -          Vad hände först?
      -          Vad hände sedan?
      -          Hur slutade det?
Till vår hjälp kommer vi att ha ett berättelseschema med inledning, mitten och slut.
På faktatexter arbetar Cowboyen på ett lite annat sätt. Vi sammanfattar texten med hjälp av att vi plockar ut nyckelord. Nyckelorden hjälper oss att återberätta och komma ihåg vad vi har läst.
När vi använder alla fem strategier för att kontrollera vår förståelse är vi stjärnläsare. Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när han/hon inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier.
När vi tränar på att använda läsförståelsestrategier tränar vi på en eller två i början för att bli riktigt säkra på hur man använder varje strategi.
När vi börjar att träna läsförståelse så kommer jag som lärare visa eleverna hur man gör och hjälpa dem. Vi kommer att träna många gånger tillsammans innan de får pröva i grupp eller med en kompis.
Genom att vi läser texter högt tillsammans så hjälps vi åt att använda läsfixarna. Vi kommer att läsa texter som vi sammanfattar tillsammans på detta vis.
De kommer så småningom få pröva att bli en läsfixare och tillsammans med sina kompisar läsa och förstå en text. Då blir läsningen roligare och mer meningsfull!

Mattebok - Eldorado

     Matteläxa kommer inte vara varje vecka men de blir också onsdag-onsdag.

     SO/NO teman under året:
1         Skogsäventyret - olika sorts kartor t.ex. över närområdet. Väderstreck. Djur och växter. Trafikregler.
2       Tidslinjer och tidsbegrepp.
3       Gamla testamentet, några berättelser.
4       Jordgloben, världsdelar och världshav. Några länder och flaggor.
5       Kroppen
6       Rymden
7       NTA
8       Musikal
9       Kompisskap, rätt och fel

Hur vi arbetar med kamratandan:
·                     Kompissamtal varje vecka.
·                     Klassens regler. En regel per vecka. Samla bönor i burk och när vi når en bit på väg - belöning i form av t.e.x extrarast, film, välja vad man vill jobba med, osv.
·                     Konfliktlösningsmodell med klar struktur. Vi antecknar det barnen berättar.

Titta i Veckologgboken. Hjälp barnen ta eget ansvar för att titta vad som händer nästa dag och vad som ska packas ner i ryggsäcken. Skriv gärna en kommentar i Veckologgboken.

Frukt eller smörgås i skolan får man äta på rasten. När vädret blir kallare får de äta kl. 9.30, 10 min innan rast, men inget småätande under dagen.

Kläder efter väder. Vi är ute på rast i alla väder. Märk kläder med namn.

Inga leksaker eller gosedjur får medtagas.

Mobiler ska vara avstängda under lektionstid.

      Satsningen på IKT: Vi hoppas att vi får läsplattor efter jullovet... Just nu har vi 8 fasta  
      datorer att skriva på och vi kan även låna in fler bärbara vid behov. Det fungerar bra. 

      Fritids vill att föräldrar ringer direkt till fritids om barnet ska gå hem tidigare (inte  
      meddela via barnet).

      Frukost på fritids är kl. 07.00 till och med kl. 07.30. Sedan dukas det undan. Observera   
      tiden.

      Ny bloggadress: www.bryngelstorspkolan2005.blogspot.com. Mattisborgens fritids har
      Man kan även fylla i sin e-mail adress på bloggen ”Följ via E-post” och få inläggen
      skickade till sin mail.
Vi följer vad ni fyllt i i lappen om Samtycke och kommer lägga upp lite mer bilder där barnen syns i år, men det kommer ändå förstås läggas upp med respekt för individen.

Elevledda Utvecklingssamtal: Kunskapsfestivalen i december. Läs på skolinfo: www.edwise.se
     
      Skolrådsrepresentanter behövs, en från Norrgruppen och en från Sörgruppen. Pernilla  
      Eriksson  lyckligmamma@hotmail.com och Elisabeth Hermansson elisabeth.hermansson@nykoping.se 
      sitter kvar.

      Klassföräldrar som vill ordna trevligheter för klassen? Några små trevligheter är i alla fall  
      på gång, springtävling snart och bandycup på höstlovet.

      Annette berättar om Marte Meo, att en pedagog kommer att filma i klassrummet då och då 
      och sedan ge respons till oss pedagoger. Ni får hem information om det. Vill ni inte att ert barn 
      ska vara med på film så säg till. 

      Ni är välkomna att hälsa på oss i skolan och vara med hela eller delar av dagen.
      Vi ser fortsättningsvis fram emot skoltiden tillsammans med era mysiga barn och hoppas på 
      ett gott samarbete med er.

    
      Tusen tack för ert positiva bemötande!
fredag 6 september 2013

Kom ihåg vecka 37

Måndag:
OBS! Skolfotografering kl 12.40.
Idrott på morgonen, ta med ombyte för säkerhets skull. Kan hända att vi inte får vara i omklädningsrummen då det är fotografering.
OBS! Föräldramöte kl. 18.30 - 19.30 i matsalen.

Tisdag:
Sol-vind-vatten-grupper med musik, svenska och engelska.

Onsdag:
Läsläxa och skrivläxa som hör till kapitel 2: Ödehuset.

Torsdag:
Naturskola - ta med liten matsäck med frukt/smörgås och vattenflaska.
Bokbussen kommer. Ta med låneböcker som ni har hemma.

Fredag:
Idrott - ute. Ta med ombyte och handduk.

Vi är också glada för att Johnny, som jobbade som resurs hos oss i våras, kommer tillbaka från och med vecka 37.

Trevlig helg!


Idrott med skogsäventyr och luftfärd

När Marika tar hand om idrottsundervisningen blir det gärna orientering. Inte så mycket passa boll utan hellre passa kartan rätt!


Ni kommer väl ihåg att vi fick ett brev med ett rop på hjälp från vår uggla Spanarn i förra veckan? Vi behöver bli hitta rätt-experter och skogsexperter för att kunna rädda vår skog från trollet Olfars giftiga regndroppar. 

Idag samlades vi i skogen för att lära oss om kartans färger. Vi tog en luftballongfärd och såg ett landskap i miniatyr nedanför. 

- Vilken härlig dag för en flygtur! tyckte både vi och ugglan. 

Efter kartgenomgången promenerade vi med hjälp av skolgårdskartan och tittade in skolans gränser. Den är markerad med rött på kartan. 


Vi avslutade med att leka "Under Spanarns vingar kom!".

Svenska vecka 36

Veckan började inte så bra för undertecknad som var sjuk i två dagar, men det är otroligt skönt att veta att Eva, Peter och Annette stöttar, ställer upp och är flexibla. Med ett glatt humör ror de alltid i land undervisningen utan problem.

Vi har nu börjat arbetet med En läsande klass på riktigt. Tillsammans har vi tidigare pratat om vad läsning är och att man måste förstå det man läser för att det skall bli meningsfullt. Under två veckor framöver kommer vi att träna på läsfixaren Spågumman, dvs att förutspå texter. Den här veckan har vi läst fem kapitel ur boken Drakens håla av Ewa Christina Johansson. 

Innan vi börjar läsa så hjälper spågumman till att förutspå vad boken/texten kommer att handla om. Utifrån bilder och titel får vi ledtrådar och gör förutsägelser. Även under läsningen använder vi spågumman då vi hela tiden funderar över vad som kommer att hända härnäst.Dialogen och samtalet kring en text är det centrala. Textsamtal i grupp har en positiv inverkan på gruppen och arbetsklimatet. Ett bra arbetsklimat är också en förutsättning för att kunna arbeta på djupet med textsamtal. Ännu en positiv effekt är att eleverna blir mer motiverade till läsning eftersom de får verktyg att förstå och samtala om texter. Samtalen i sig ger också texten en djupare mening och väcker elevernas läslust. 

Elevernas sommarläxor och En läsande klass-materialet har redan inspirerat till vidare läsning i klassen. Jag tog en tur och lånade en hög böcker från biblioteket som jag nu lånar ut från mitt skåp för de som vill. Det har redan väckts ett stort intresse för böckerna. På torsdag kommer bokbussen så vi kan låna mer och även ta hem och läsa.


Inom skrivandet tränar vi på att kunna skriva läsligt för hand och skrivstil för de som vill. Vi har skrivit av en faktatext om ett djur och sedan har vi läst och listat ut vilket djur det kan handla om. Inte helt lätt alla gånger! "Den är snabb och vig. Den gillar att simma. Den äter gärna honung. På vintern sover den i sitt ide."

Vi har även skapat en tankekarta med ord på tavlan, som vi sedan använt till meningar i våra texter. De som har känt att de är säkra och vill hitta på egna meningar har gjort det och de som behövt stöttning har skrivit ihop med läraren. En av texterna kan ni ta del av i vår fina nya Veckologgbok.

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...