söndag 22 september 2013

Engelska, Matematik och No

Engelska
Hälsningsfraser är något av det vi har övat på den här veckan. Vi har också repeterat hur man frågar vad någon heter samt på att tala om vad man heter. Vi gick laget runt, alla fick fråga och svara. De är jätteduktiga! Vi lärde oss också att fråga: How old are you? Självklart vill alla kunna svara på frågan också, så vi övade även på att svara; I am 7/8/9 years old. Förra veckan arbetade vi lite med att lära oss namnen på några djur. Vi arbetade vidare med det den här veckan.

Matematik
Vi har arbetat vidare med division och också kommit in lite på multiplikation. För Sörgruppen har jag berättat om en kejsare i Kina och vad som hände hans kakelsättare, de lyssnade med spänning och tog sig an en gruppuppgift, utifrån berättelsen, med stor iver. De ville nästan inte gå ut på rast då de tyckte att det var så kul att klura på uppgiften. Mer avslöjar jag inte nu då Norrgruppen kommer att få göra den här uppgiften på måndag. Ni som har elever i Sörgruppen för fråga dem hur det gick och vad de gjorde. Det blev härliga diskussioner och bra samarbete i grupperna. Kul!

No
Förra veckan lärde vi oss mer om daggmasken under Naturskolan. Det var det många som tyckte att det var läskigt att prata om. Den här veckan arbetade vi med ett djur som de flesta tyckte om, nämligen haren. Mest spännande blev det när en elev berättade att han hade sett en harunge födas, på riktigt!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...