Inlägg

Visar inlägg från mars, 2014

Kom ihåg vecka 14

Bild
Sjukanmälan Tfn 0155 28 63 54     Före kl 07.45    av vårdnadshavare
Friskanmälan 073 325 31 25

Måndag: Idrott
Tisdag: Sol-vind-vattengrupper
Onsdag: Läsläxa kapitel 21.
Torsdag: IUP-tid och SO/NO
Fredag: Idrott

Läsläxa med kamratrespons och checklista

Bild
I samband med veckans läsläxa har eleverna fått klistra in en checklista längst bak i sina skrivläxböcker. Checklistan kan vara till hjälp i lästräningen, så man kommer ihåg att till exempel läsa lugnt, tydligt, pausa vid punkt och försöka läsa mer och mer med flyt. De som redan har flyt kan träna på att läsa med mera inlevelse.Man får fylla i checklistan hemma om man vill, men det viktigaste är att den finns där som påminnelse.

Det går även att titta på en annan lapp i skrivläxboken, som en kamrat skrivit, och gett två beröm och en idé som respons på läsningen.

Kom också ihåg att det krävs många timmars träning för att få ett bra flyt i läsningen. Man kan dela upp läxan (om den känns lång) och ta halva i taget och träna den delen två gånger istället. Sedan tar man andra halvan nästa dag.

Ett exempel på läsläxupplägg för att få bättre flyt:
Onsdag: Första halvan 2 ggr
Torsdag: Andra halvan 2 ggr
Söndag: Första halvan 2 ggr
Måndag: Andra halvan 2 ggr
Tisdag: Hela läxan en gång

Berättelseskrivande med planering och checklista

Bild
Veckans arbete har handlat mycket om skrivande och kamratrespons. Vi har alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller parvis.

I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok.


Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Eleverna var bekanta med begreppen sedan tidigare arbeten. De hade många förslag på vad berättelsen skulle kunna innehålla då vi först planerade den gemensamma texten.
Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Det blev bara lite ändringar i skrivschemats rubriker så att det skulle passa ihop med arbetsbokens upplägg. Vi använde oss denna gång av början, problem och lösning. Skrivschemat tydliggör att alla rutor måste fyllas i för att berättelsen ska vara välplanerad.
Grupperna fick först planera och skriva gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på…

Engelska, No och Matematik

Engelska
Vi fortsatte att arbeta utifrån deras figurer från förra veckans läxa. De som inte hade sin läxa med sig då fick nu chansen att säga några meningar om den. De flesta ville också säga något mer om sin figur. I och med att några kände till och använde sig av begrepp på klädesplagg föll det sig naturligt att arbeta vidare med det.
Vi övade bl.a. på dress, skirt, tie, coat, trousers, hat. Vi pratade också om låneord från engelskan, t-shirt, tights, leggings och shorts. Vi hann också med att se ett filmavsnitt där klädesplaggen förekom.

No
Arbetet om universum fortsätter. Den här veckan har vi läst, pratat och sett en kort faktafilm om vår galax Vintergatan. Då faktatexterna innehåller många nya ord så fortsätter vi att läsa dem tillsammans och hjälps åt att reda ut svåra begrepp. De har många funderingar kring svarta hål. Arbetsområdet är spännande!

Matematik
Just nu är vi inne i en period där vi repeterar mycket av det vi arbetat med tidigare. Så arbetsuppgifterna skiljer sig en d…

Idrott vecka 13

Bild
Denna vecka har vi tränat på samarbete, kroppskontroll, koordination, kondition, styrka och motorik. 
Kedjekus

Hitta ärtpåsen

Springa och ta band innan bommen är nere.Hinderbana.


Hoppa jämfota


Checklistor för faktaskrivande

Bild
Vårt bildskapande och faktaskrivande om djur har fortsatt. Eleverna har fått klistra in sina bilder som de förbättrat flera gånger i sina stora skrivböcker. Det är intressant att synliggöra hela processen. Så har vi även gjort med skrivandet. Både våra förutsägelser, nyckelord och de handskrivna faktatexterna finns nu fint uppklistrade i de stora sugarpaperböckerna med pastellfärgade sidor.

Arbetet är ännu inte avslutat, som man kanske skulle kunna tro. Eleverna fick checklistor där de först själva skulle kolla av om de fått med stor bokstav och punkt, mellanrum mellan orden, läslig handstil och tre specifika fakta om djuret (livsmiljö, utseende och föda) i sina faktatexter. De fick bocka eller kryssa av själva i den första kolumnen.


Vi fick också in kamratrespons tack vare att det sedan var en kompis tur att kolla av texten och bocka av i den andra kolumnen. Slutligen var det läraren som skulle läsa igenom och se till att allt fanns med.

Kändes riktigt bra att få in den här turordnin…

Kom ihåg vecka 13

Bild
Sjukanmälan Tfn 0155 28 63 54     Före kl 07.45    av vårdnadshavare
Friskanmälan 073 325 31 25


Måndag: Idrott
Tisdag: Sol-vind-vattengrupper
Onsdag: Läsläxa kapitel 20. 
Torsdag: OBS! Bokbussen kommer. Ta med låneböcker.  
Fredag: Idrott


Koalan i Ludvika

Bild
Hej                                                   
Vi är klass 3 på Håksbergs skola. Vår skola ligger strax utanför Ludvika i Dalarna. På vår skola finns klasser från F-6 och det går ca 80 elever på skolan. Vi tycker att det är bra att gå på en liten skola där alla lär känna varandra bra, både elever och vuxna. Vår skola ligger nära en skog där man kan ha lektioner och leka, vi har även en bäck där man kan göra mycket olika saker.


På bilden ser ni oss och Cool-koalan som har kommit till oss.


När koalan hälsade på oss hade vi på skolan en utedag. Vi var tillsammans i tvärgrupper. I varje grupp var det elever från år F-5 och de som går i sexan hade hand om varsin station. På de olika stationerna tränade vi på samarbete med mera. Som ni ser på bilden ovan så hade vi jättefint väder den här dagen.
Vi har läst om Koalametoden och tycker att den verkar bra. Vi har inte hunnit prova ännu men tänker ta den med oss i framtiden.
Nu har vi skickat Cool-koalan vidare.
Tack för att vi fick ett besök…

Koala i Katrineholm

Bild
Hej alla barn (och fröken förstås)!
Nu har vi haft besök av er fina koala. Vi tyckte jättemycket om honom och alla ville ta hand om honom. Första dagen så hämtade vi koalan först på Ica Nära i stan. Stan för oss är Katrineholm. Det ligger 7 km från Forssjö. När vi kom tillbaka så åt vi lunch och hade rast. 


Det var god mat, tyckte koalan, och rasten var rolig. Titta så fina kläder jag fick på mig då!

Sen efter rasten så skrev vi en av en ramsa. Det gör vi bland annat för att träna handstil, mellanrum mellan orden. Vi brukar alltid göra det efter att vi gått igenom och pratat om veckans läsläxa. På tisdagen så fick koalan vara med och räkna matte. Vi var också på konsert den dagen. Det var en riktig popkonsert med några stora elever från gymnasiet . De var jätteduktiga!

Det var roligt i Forssjö, tyckte koalan. Det var 15 st snälla barn och en snäll fröken. Vi hade gärna haft hand om koalan lite till, men det kanske kan bli en annan gång.

mvh Majsan och klass 2 i Forssjö!
Följ…

Idrott vecka 12

Bild
Måndagen tränade vi på volleyboll.

På fredagen spelade vi jägarboll,

och konboll.

Engelska och No

Engelska
I tisdags följde vi upp engelskläxan. De var så duktiga och flera hade tagit reda på många nya ord. Det betydde att de andra också fick många nya ord att ta till sig och som de också kunde använda sig av. Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån läxan även nästa vecka. Då är det bra om de som glömde ta med sig läxan till i tisdags tar med den till 25/3.  Vi arbetade också lite med orden: good morning, good evening, good afternoon, good night.

No
Vi har påbörjat det nya arbetsområdet om universum. Vi började med att de som ville fick berätta vad de visste sedan tidigare om universum, det blev en lång lista. Det som kom fram då ledde till en massa frågor som de ville ha svar på. Utifrån det har vi nu startat upp med att prata, skriva och se en kort faktafilm om big bang. Allt dokumenteras i deras No-böcker.

När det gäller matematiken ägnar vi veckan åt att fortsätta med multiplikation och division. Vi har också arbetat lite med att kunna se mönster i 100-rutor.

Kom ihåg vecka 12

Bild
Sjukanmälan Tfn 0155 28 63 54     Före kl 07.45    av vårdnadshavare
Friskanmälan 073 325 31 25
Friskanmälan är viktig då ert barn kommer tillbaka till skolan efter sjukfrånvaro.

Måndag: Idrott
Tisdag: Engelska-läxa, Sol-vind-vattengrupper
Onsdag: Läsläxa kapitel 19. Vi har pratat om att läsa med flyt och inlevelse.
Torsdag: SO/NO
Fredag: Idrott


Svenska med kamratrespons och fakta

Bild
Förra veckans kamratrespons av djurbilder börjar nå sitt slut. Många har ritat om och förbättrat sin bild flera gånger och börjar känna sig nöjda.Vi har samtalat om hur man läser med flyt och inlevelse. Tvåorna fick läsa en faktatext om en björn för en kompis och tillsammans prata om och rita in på vilket trappsteg de kan tänkas ligga i den här läsutvecklings-matrisen. Under våren kommer jag träffa varje elev enskilt och samtala/diskutera deras läsutveckling både inom läsflyt och läsförståelse.Läsläxan lästes upp för kamrat och två stjärnor och en idé-lapp kan ni hitta inklistrad längre bak i läxboken. En liten påminnelse: tänk även hemma på hur man kan ändra rösten och betona olika ord då man läser högt. Ta en titt i ovannämnda matris för att få mer tips.Skrivande av faktatext om eget valt djur i världen har de flesta blivit klara med. När vi ändå var i farten skrev vi en faktatext om björnen också. Eleverna satte punkt för att de faktiskt kan det här nu. Stolt fröken! :)Liknelser om…

Idrott vecka 11

Bild
På måndagen tränade eleverna 6 st olika stationer med balans, styrka, koordination och motorik.Fredagen lekte vi bläckfiskkus och kinesiska muren

TREVLIG HELG!

Engelskaläxa

Idag har alla elever fått en engelskaläxa med sig hem. Läxan består av två papper. På det ena har de ritat och målat en fantasifigur som de ska kunna beskriva muntligt genom att använda de förslag som de har skrivit ned, på det andra pappret.
De har skrivit ned förslag på hur de kan börja beskriva sin figur, t.ex. She has got...(blue hair), He has got...(yellow ears), It has got...(purple legs). De beskriver muntligt utifrån den figur de har ritat och målat. Ingenting behöver skrivas ned.
Vi har övat på att beskriva utifrån dessa meningar. Det är endast pappret med figuren som de ska ta med till skolan den 18/3.

Matematik och NO

Matematik
Till i torsdags hade eleverna ma-läxa, multiplikationstabellerna 1, 2, 5 och 10 att träna på. Jag följde upp den både muntligt och skriftligt. När vi gjorde läxan muntligt fick alla som ville svara i kör, utan att vänta på att få ordet. Det tyckte de var kul! Det gjorde inget om någon råkade svara fel. Ibland glömde de nämligen bort att jag ställde frågor om multiplikation - de räknade addition av bara farten. Då ställde jag bara frågan igen. Femmans tabell är svårast av dem vi har gjort, enligt eleverna. Så vi övar vidare. Vi övar också på att räkna division med  2, 5 och 10 samt på att se samband mellan multiplikation och division. En hel del problemlösningsuppgifter har det också blivit även denna vecka.

No
Vi har avslutat temat om kroppen. De flesta är klara med att klistra och klippa in alla arbetspapper i No-häftet. De som inte är klara kommer jag att låna under studiegårdstid. De har fått fylla i sin LPP och reflekterat över huruvida de har nått målen helt eller delvis…

Kom ihåg vecka 11

Bild
Sjukanmälan Tfn 0155 28 63 54     Före kl 07.45    av vårdnadshavare
Friskanmälan 073 325 31 25
Friskanmälan är viktig då ert barn kommer tillbaka till skolan efter sjukfrånvaro.

Måndag: Idrott
Tisdag: Sol-vind-vattengrupper
Onsdag: Läsläxa kapitel 18. Vi har pratat om att läsa med inlevelse, träna lite extra på det.
Torsdag: SO/NO
Fredag: Idrott
Tack för alla finfina boktips som barnen gav i torsdags! De var stolta och glada över sina böcker och några spontana stunder av högläsning blev det för kompisarna. Härligt!


Kamratrespons om koalan

Bild
Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för klassen.Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Sedan fick de ge en idé genom att berätta vilka detaljer i bilden jag kunde förbättra.

Jag kände mig väldigt glad efter responsen, jag fick mycket beröm: fina stora öron, bra form på trädgrenen. En hel del handfasta tips som jag ska ta tillvara fick jag också, t.ex. att rita nosen mer ovalformad (istället för cirkelformad) och att rita klor på tassarna.
Era barn har redan kommit långt med att ge bra respons på bilder. De fick ge varandra två stjärnor och en idé och de flesta har redan hunnit börja rita på bild nummer två. De är väldigt sugna på att förbättra sina bilder.
I nästa vecka ska vi träna mer på att ge kamratrespons både på bilder och läsning.

Faktatext om koalan

Bild
Eleverna började nog undra vad jag höll på och grejade med under lektionen en dag i början av den här veckan. Jag hade en magnetlinjal, ett stort blädderblockspapper och svart tuschpenna.

Jag drog streck, gjorde tre kolumner och skrev V (vet), Ö (önskar veta) och L (lärt mig) överst i vardera kolumn. Högst upp skrev jag: Koala.

Vi skulle läsa en faktatext om koaladjur.

Spågumman frågade: Vad tror ni texten kommer att berätta? Vad vet vi sedan tidigare om koalor? Frågeapan frågade: Vad blir du nyfiken på och vad vill du veta mer om? Vilka frågor vill du ställa?

Barnen var aktiva med att räcka upp handen och ville berätta mycket om vad de redan vet och också ställa frågor. Jag antecknade barnens ord på blädderblockspapperet i de två första kolumnerna.Från smartboarden läste vi gemensamt en faktatext om koalan från ne.se.

Under tiden vi läste var vi detektiver och pratade om nya ord och uttryck vi stötte på. 
Ordet rudimentär fick vi googla för att få svaret på. Rudimentär betyder ungefär…

Vecka 10

Bild
Tack alla föräldrar som skjutsade, åkte skridskor och gjorde denna skridskodag så lyckad igen.
Musik

Bild
Efter sportlov och sjukdom så är vi igång igen med musiken.
Vi har under en period lyssnat på olika klassiska verk. Bland annat har vi lyssnat på Peter och vargen, I bergakungens sal och Svansjön. Barnen tycker att det är spännande musik. Framför allt när de får höra berättelserna innan.
Nu har vi börjar med vårens stora grej. Vår musikal!
Vi kommer att spela upp den i slutet av terminen. Mycket jobb återstår så vi kommer att ägna den mesta tiden på musiklektionerna till att lära oss sångerna.

Koala i Kalix

Bild
Hej
Nu har jag kommit till Kalix där jag ska hälsa på klass 2 på Norrskenets friskola. Nu är jag på väg in i klassrummet eleverna. Det ska bli kul och få lära känna nya kompisar och se vad de jobbar med idag när jag är med dem. Jag fick göra en massa roliga saker. Räkna i matteboken, laborera med pengar, men efter ett tag ville jag inte jobba i matteboken längre så jag gick och tittade på när en av tjejerna gjorde något annat, men jag visste inte riktigt vad det var, vet ni?

Efter en stund orkade jag inte räkna matte mer så jag började leka kurragömma så jag skulle slippa räkna matte. Till slut hittade barnen mig bakom blomkrukan. Vad roligt det var att leka kurragömma!  

Sen var det dags för rast och jag fick följa med en av killarna ut. Brr, vad kallt det var! Jag kunde inte stanna ute länge för jag frös så.

Efter rasten fick jag leta efter ord i en ordgömma. Det var svårt att hitta orden, men som tur var fick jag hjälp av två tjejer så jag hann bli klar i tid.

Sen var det äntligen dags…