torsdag 20 mars 2014

Engelska och No

Engelska
I tisdags följde vi upp engelskläxan. De var så duktiga och flera hade tagit reda på många nya ord. Det betydde att de andra också fick många nya ord att ta till sig och som de också kunde använda sig av. Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån läxan även nästa vecka. Då är det bra om de som glömde ta med sig läxan till i tisdags tar med den till 25/3.  Vi arbetade också lite med orden: good morning, good evening, good afternoon, good night.

No
Vi har påbörjat det nya arbetsområdet om universum. Vi började med att de som ville fick berätta vad de visste sedan tidigare om universum, det blev en lång lista. Det som kom fram då ledde till en massa frågor som de ville ha svar på. Utifrån det har vi nu startat upp med att prata, skriva och se en kort faktafilm om big bang. Allt dokumenteras i deras No-böcker.

När det gäller matematiken ägnar vi veckan åt att fortsätta med multiplikation och division. Vi har också arbetat lite med att kunna se mönster i 100-rutor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...