fredag 28 mars 2014

Engelska, No och Matematik

Engelska
Vi fortsatte att arbeta utifrån deras figurer från förra veckans läxa. De som inte hade sin läxa med sig då fick nu chansen att säga några meningar om den. De flesta ville också säga något mer om sin figur. I och med att några kände till och använde sig av begrepp på klädesplagg föll det sig naturligt att arbeta vidare med det.
Vi övade bl.a. på dress, skirt, tie, coat, trousers, hat. Vi pratade också om låneord från engelskan, t-shirt, tights, leggings och shorts. Vi hann också med att se ett filmavsnitt där klädesplaggen förekom.

No
Arbetet om universum fortsätter. Den här veckan har vi läst, pratat och sett en kort faktafilm om vår galax Vintergatan. Då faktatexterna innehåller många nya ord så fortsätter vi att läsa dem tillsammans och hjälps åt att reda ut svåra begrepp. De har många funderingar kring svarta hål. Arbetsområdet är spännande!

Matematik
Just nu är vi inne i en period där vi repeterar mycket av det vi arbetat med tidigare. Så arbetsuppgifterna skiljer sig en del åt mellan eleverna. På fredagarna har vi de senaste veckorna kunna använda oss av datorer. Några i taget får sitta och öva matte via datorn. Det är uppskattat. Då kan de välja arbetsområde och svårighetsgrad. Många övar multiplikation, en del väljer subtraktionstal mellan 10-20, någon har tränat på klockan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...