fredag 25 november 2016

Inför v 48

Hej allesammans,

Vi vill börja med att tacka för mycket trevliga samtal. Vi hoppas att ni fick veta mycket om ert barns skolgång, vad vi jobbar med, vad hen tycker att hen blivit bättre på.

Nu startar vi slutspurten på denna termin. Vi har denna vecka lagt mycket tid på läsförståelse, vi läser, svarar på frågor och går igenom/ diskuterar texterna tillsammans. I nästa vecka kommer vi också börja jobba med stavning. Vi ska jobba med j-ljudet, sj-ljudet och tj-ljudet under några veckor framöver. Eleverna kommer ha stavningsläxa.

I geografi har vi arbetat kring berg/fjäll. Vi har talat om olika fjäll i Norden samt pratat om vad som påverkar våra berg/fjäll. Vi har arbetat kring begreppen glaciär, topografisk karta, fjällgräns och fjäll. Vi avslutade veckan med att se avsnitt 5 av Geografens testamente. Eleverna har påbörjat sin tankekarta men har nu i läxa till måndag att se avsnittet igen och fylla på. Vi går igenom tankekartan tillsammans på måndag.
Avsnitt 5 handlar om Nordkalotten och här kommer vi samtala om statsgränser, halvöar, polcirkeln, stater, mineral, bergart och malm. Vi kommer också titta på tematiska kartor som visar energi, gruvor och industri i Norden.
I NO har vi börjat avslutat arbetet med människokroppen och börjat att arbeta med ämnet fysik. Eleverna lär sig fakta om luft och luftens egenskaper. En hel del experiment kring luft har gjorts under veckan. Vi har också tränat på att skriva laborationsrapporter. Nästa vecka gör vi ett sista experiment som handlar om lufttryck och därefter fortsätter vi med nästa arbetsområde. Denna vecka fick eleverna själva blogga om just arbetet i fysik.

I nästa vecka är det provräkning i matematik på kapitel 1 och 2. Eleverna har fått ut repetitionsuppgifter att ta med sig hem. Räkna en del hemma och ta med det sen tillbaka till skolan. Här går vi igenom och tränar tillsammans. Kom också ihåg att repetera multiplikationstabellerna då en del uppgifter på provet handlar om multiplikation.

Trevlig helg

Sofia, Peter, Yvonne, Johnny och Lukas

torsdag 24 november 2016

Skridskoåkning på Rosvalla

Till eleverna i årskurs 5
angående skridskoåkningen v. 49, 50, 3 och 4.

Vi åker skridskor måndagarna den 5 och 12 december och 16 och 23 januari på Rosvalla.
 
Efter vi ätit lunch ser vi till att skridskor och klubbor blir nedkörda till Rosvalla i bil. Jag tillsammans med klasserna tar en promenad ner.
Vi åker skridskor mellan 13-14. När skridskotiden är slut avslutar vi skoldagen där på plats. Då är det ok för er föräldrar eller någon annan att ev. hämta era barn. Samåk gärna. Om det är något som trasslar med hemtransporten, hör av er i god tid till skolan så löser vi det.
 
 
Ta med dig skridskor, hjälm och ev. klubba, någon frukt och kanske något att dricka.
Jag har med tennisbollar, klubbor och några hjälmar.
 
Du som inte har egna skridskor har vi ju provat ut till på skolan.
 
 
Spara de här datumen! Samma planering gäller alla fyra tillfällen.
 
Annelie Zetterström

söndag 20 november 2016

Inför v. 47

Hej allesammans,

Nu är utvecklingssamtalen i full gång och vi hoppas att ni har trevliga samtal där ni får veta vad vi jobbat med och vad era barn har lärt sig så här långt.. Eleverna har även i år ett  dokument att arbeta med på sina datorer men i år har de börjat med att samla material och utgått ifrån det när de bestämt vad de vill berätta om. Samtalen fortsätter imorgon måndag och tisdag. Tisdag är en kort skoldag så eleverna slutar strax efter lunch, vid 12.

I veckan som var hade vi besök från Nyköpings Kommun, tekniska divisionen. De är ute och informerar om skadegörelse som sker runt om i kommunen, på arenor och skolor. Det blev ett uppvaknande för många då det är enorma summor pengar som måste läggas på reparationer och sanering av t.ex. klotter. Det blev mycket intressanta diskussioner i grupperna.

Vi har fått lite mer nya möbler till våra klassrum. Några "kontorsstolar" och skärmar till våra bänkar som man kan ställa upp om man vill jobba lite mer ifred.

Svenska; Vi är nu klara med årets stora skrivprojekt och vi hoppas att ni alla får ta del av de fantastiska berättelserna om Cirkusen. Nu går vi istället in i en period av läsning. Vi ska träna läsförståelse och vi kommer också arbeta med skrivregler, ordförståelse och ordklasser.

Geografi; Vi fortsätter att arbeta med Norden i några veckor till. Eleverna har tittat på avsnitt 4 (Fjällens rike) av Geografens testamente samt skrivit tankekarta. De ska titta en gång till och fylla på den. Huvudrollsinnehavarna är fortfarande i Norge. Till detta avsnitt kommer vi att arbeta kring berg/fjäll. Vi kommer t.ex. arbeta med följande begrepp; Glaciär, Topografisk karta, trädgräns, fjäll. Vi kommer också diskutera vad som gör att berg/fjäll förändras. Varför de ser ut som de gör.

Fysik: Vi har börjat läsa om luft och luftens egenskaper.

Matematik; Vi tränar på uppställningar i de fyra räknesätten  samt repeterar inför matteprovet som ligger fredagen v. 48.

Imorgon måndag börjar en ny kollega i vår klass. Han heter Lukas Ahlberg och kommer arbeta som resurs i den svarta gruppen.

Ha en fortsatt trevlig söndag.

Sofia, Peter, Yvonne och Johnny

onsdag 16 november 2016

Skolrådsinfo

Skolråd den 1/12
Dagordningen :
  • Förra mötets protokoll
  • Nuläget på skolan
  • Föräldrarnas frågor
Har du frågor du vill lyfta kontakta klassens skolrådsrepresentanter; Helene Hofslagare eller Sofia Strömberg. 

fredag 11 november 2016

Inför v. 46

Hej allesammans,

Nu är vi igång igen efter en veckas lov. Den här veckan har varit fartfylld. Peter har varit hemma och vabbat måndag till onsdag så vi har haft Ingrid här hos oss för att hjälpa oss med matten. Vi har arbetat klart med Cirkusen som nu ska sättas ihop till en bok samt ska publiceras på våra elevbloggar. Vi har också i svenskan jobbat klart med alfabetisk ordning. Nu kommer vi att istället arbeta med läsning, läsförståelse och grammatik.

I SO har vi tittat på Geografens testamente som denna gång handlade om Norge., Vi har arbetat med arbetsblad om Norge samt läst faktatexter. Vi har också diskuterat likheter och skillnader mellan länderna Norge och Danmark, som vi jobbade om innan lovet. Till nästa vecka har eleverna läxa i SO att läsa på om dessa två länder, träna in kartorna samt jämföra länderna med varandra. I nästa vecka kommer vi fortsätta att jobba med Norge, vi kommer inte se Geografens testamente på måndagen utan lite senare under veckan. Eleverna kommer även då få i läxa att se avsnittet en gång till hemma.

Det har inte varit så mycket NO denna vecka men Peter har haft genomgång om matspjälkningen och eleverna har sett en film och skrivit tankekartor.

I ma så har eleverna arbetat med decimaltal, multiplikation och division.

Vi har också hunnit delta i uttagningen till Vi i femman. Vi hoppas att det gick bra! Det var väldigt många bra frågor.  Resultatet kommer någon gång i början av december.

I nästa vecka kommer vi starta Kunskapsfestivalen så den här veckan har vi börjat förbereda våra samtal. Eleverna har fått ett dokument på drive som de fyller i om de olika ämnena, sina framsteg i de respektive ämnena och lite kring arbetsro/trivsel/kamrater/hemuppgifter. Vi kommer att fortsätta med det arbetet i nästa vecka. Vi vill påminna er alla om att ni måste boka tid för samtal på edwise. Tänk på att det är bra om ni hinner ha barnens samtal innan samtal med oss pedagoger.

På tisdag får vi besök från Rosvalla då de vill informera och diskutera gällande skadegörelse som sker där.

Trevlig helg Sofia, Peter och Yvonne.
Nedan följer lite mer allmän info...


Info från personalen;

Det har kommit till vår kännedom att det under kvällar och helger är barn /ungdomar uppe på skolans tak. Detta är en mycket riskabel lekplats och vi vill uppmana er föräldrar att dels prata med barnen om detta men också ta vägen förbi skolan under kvällar och helger, för att eventuellt förhindra denna lek.
Tack för gott samarbete.

/ Personalen på Bryngelstorpskolan 

Info från idrotten:
"Vi tänkte att börja prova ut skridskor till de som behöver låna från skolan, i slutet av v 46. Jättebra om ni hemma tittar över ifall ditt barn behöver låneskridskor. Vi börjar åka skridskor på Rosvalla v 49. Mer information om det kommer längre fram.

Peter och Annelie"

Info från skolledning:

Information om stängningsdag för fritids måndag den 9 januari 2017

Fritids är stängt den 9 januari när personalen har planeringsdag. Det är en gemensam dag för hela skolan, när all personal ägnar sig åt uppföljning och utveckling av den egna verksamheten.
Fritids har möjlighet till fyra stängningsdagar per år för planering och kompetensutveckling. Vi hoppas att stängningsdagen inte ställer till bekymmer för er. Om ni behöver hjälp med att hitta en lösning, kontakta personalen senast den 19 december, så försöker vi hjälpa till. Anna K Kjellberg
Rektor

torsdag 10 november 2016

Info från skolan

Välkommen till Bryngelstorpskolans kunskapsfestival 2016
Nu är det dags att komma och lyssna på era barn när de berättar om sin positiva utveckling.
Samtalet handlar om skolarbetet, resultat, mål för arbetet och de strategier som krävs för att nå målen.
Torsdagen den 17/11 ca 14.30 – 19.00
Måndagen den 21/11 ca 14.30 – 19.00
Tisdagen den 22/11 ca 13.00 – 17.00
Du ska innan kunskapsfestivalen ha bokat en tid för samtal med pedagog. Det gör du i elevinfo. Räkna med att ditt barns presentation tar ca 30 minuter innan eller efter den bokade tiden, så kom i god tid och tänk på att vi avslutar klockan 19.00.
Fritidshemmet har verksamhet fram till 17.30, efter det är barn och föräldrar välkomna att titta på lärmiljöerna och deras arbeten inne och ute. Vill du som förälder ha ett samtal med någon ur fritidspersonalen under kunskapsfestivalen ber vi er maila förslag på dag, tid och eventuellt önskemål om pedagog till maria.lindblom@nykoping.se senast tisdag den 15/11.
I matsalen kan ni titta på bildspel och förse er med fika. I korridoren utanför matsalen finns en utställning med elevarbeten.

Varmt välkomna

/ Personalen på Bryngelstorpskolan 

tisdag 8 november 2016

Boka tider på Edwise

Hej allihop!

Samtalstider till Kunskapsfestivalen på skolan finns nu utlagda på Edwise. Tiden du/ni bokar är trepartssamtalet med en av klassens tre mentorer. Resterande tid är den elevledda delen av samtalet. 

Vi ser fram emot att träffas!

Peter, Yvonne & Sofia

Klicka här för att komma direkt till Edwise.


Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...