fredag 11 november 2016

Inför v. 46

Hej allesammans,

Nu är vi igång igen efter en veckas lov. Den här veckan har varit fartfylld. Peter har varit hemma och vabbat måndag till onsdag så vi har haft Ingrid här hos oss för att hjälpa oss med matten. Vi har arbetat klart med Cirkusen som nu ska sättas ihop till en bok samt ska publiceras på våra elevbloggar. Vi har också i svenskan jobbat klart med alfabetisk ordning. Nu kommer vi att istället arbeta med läsning, läsförståelse och grammatik.

I SO har vi tittat på Geografens testamente som denna gång handlade om Norge., Vi har arbetat med arbetsblad om Norge samt läst faktatexter. Vi har också diskuterat likheter och skillnader mellan länderna Norge och Danmark, som vi jobbade om innan lovet. Till nästa vecka har eleverna läxa i SO att läsa på om dessa två länder, träna in kartorna samt jämföra länderna med varandra. I nästa vecka kommer vi fortsätta att jobba med Norge, vi kommer inte se Geografens testamente på måndagen utan lite senare under veckan. Eleverna kommer även då få i läxa att se avsnittet en gång till hemma.

Det har inte varit så mycket NO denna vecka men Peter har haft genomgång om matspjälkningen och eleverna har sett en film och skrivit tankekartor.

I ma så har eleverna arbetat med decimaltal, multiplikation och division.

Vi har också hunnit delta i uttagningen till Vi i femman. Vi hoppas att det gick bra! Det var väldigt många bra frågor.  Resultatet kommer någon gång i början av december.

I nästa vecka kommer vi starta Kunskapsfestivalen så den här veckan har vi börjat förbereda våra samtal. Eleverna har fått ett dokument på drive som de fyller i om de olika ämnena, sina framsteg i de respektive ämnena och lite kring arbetsro/trivsel/kamrater/hemuppgifter. Vi kommer att fortsätta med det arbetet i nästa vecka. Vi vill påminna er alla om att ni måste boka tid för samtal på edwise. Tänk på att det är bra om ni hinner ha barnens samtal innan samtal med oss pedagoger.

På tisdag får vi besök från Rosvalla då de vill informera och diskutera gällande skadegörelse som sker där.

Trevlig helg Sofia, Peter och Yvonne.
Nedan följer lite mer allmän info...


Info från personalen;

Det har kommit till vår kännedom att det under kvällar och helger är barn /ungdomar uppe på skolans tak. Detta är en mycket riskabel lekplats och vi vill uppmana er föräldrar att dels prata med barnen om detta men också ta vägen förbi skolan under kvällar och helger, för att eventuellt förhindra denna lek.
Tack för gott samarbete.

/ Personalen på Bryngelstorpskolan 

Info från idrotten:
"Vi tänkte att börja prova ut skridskor till de som behöver låna från skolan, i slutet av v 46. Jättebra om ni hemma tittar över ifall ditt barn behöver låneskridskor. Vi börjar åka skridskor på Rosvalla v 49. Mer information om det kommer längre fram.

Peter och Annelie"

Info från skolledning:

Information om stängningsdag för fritids måndag den 9 januari 2017

Fritids är stängt den 9 januari när personalen har planeringsdag. Det är en gemensam dag för hela skolan, när all personal ägnar sig åt uppföljning och utveckling av den egna verksamheten.
Fritids har möjlighet till fyra stängningsdagar per år för planering och kompetensutveckling. Vi hoppas att stängningsdagen inte ställer till bekymmer för er. Om ni behöver hjälp med att hitta en lösning, kontakta personalen senast den 19 december, så försöker vi hjälpa till. Anna K Kjellberg
Rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...