torsdag 19 oktober 2017

Inför v. 43

Hej allesammans,

Nu var det åter dags att blogga. Känns som om vi  nyss gjorde det.

Sofia har tyvärr varit sjuk denna vecka. Hon har legat hemma i matförgiftning men är nu åter på benen. Eleverna har jobbat på bra med det som Sofia gett instruktioner om i sv och so; pronomen, prepositioner och berättande text(saga). Eleverna håller på att skriva en saga om drottning Kristina. Denna ska vara klar på måndag. Tanken är att berättelsen ska ha upplägget som en saga men att eleverna ska basera den på de fakta som vi pratat om.

I tisdags åkte grupp 1 och badade. Det hade gått jättebra och eleverna fick mycket beröm av Annelie och de andra pedagogerna som var med. På tisdag är det dags för grupp 2 att åka. Vi vill påminna om cykelintygen som måste in till oss innan dess.

Vi har läst en  engelsk text om vilda kattdjur i måndags och i onsdags provade vi en kommunikationslek med fakta om lodjuret.Vi tränade att berätta fakta om djuren med hjälp av stödord i workbook. Det är även läxa till nästa fredag.Det vore bra om alla lyssnar och läser texten hemma också för att tillgodogöra sig texten och lättare kunna återberätta.

I matte har vi jobbat med division och multiplikation med 10, 100 och 1000. Nästa vecka ska vi arbeta med området multiplikation med decimaltal.

I NO har vi arbetat med hur man gör ett experiment där man kan lita på resultatet. Vi har också jobbat med kroppen. Nästa vecka ska vi fortsätta arbeta med kroppen.

På torsdag i nästa vecka ska eleverna redovisa sina låtar som de gjort. Hoppas ni får en chans att lyssna på dem hemma!

Det är bokbuss torsdagen den 26/10.

V. 44 är det dags för höstlov!


Trevlig helg!!


Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas

fredag 13 oktober 2017

Inför v 42

Hej

Denna vecka har det varit fullt ös, likt alla veckor denna höst! 

Vi har i sv arbetat färdigt med pronomen och nu lagt till prepositioner. Övningar kring detta ligger på classroom och vi kommer jobba med det även nästa vecka. Prepositionerna har vi också i läxa till torsdag. 

I svenska har vi också skrivit återberättande text - eleverna har låtsas vara gruvarbetare under stormaktstiden. De har skrivit om sin arbetsdag nere i gruvan. Vi har pratat om disposition, tempus, händelser i kronologisk ordning. Tanken var att eleverna också skulle väva in faktan vi läst. Eleverna fick sedan läsa upp sina texter i par och några fick läsa upp dem för den stora gruppen. Rolig o intressant läsning. 

I historia har vi pratat om samernas förhållande under stormaktstiden, postväsendets framväxt, städer som byggdes upp samt drottning Kristina. I nästa vecka ska vi väva in sv genom att eleverna ska få skriva en berättande text(en saga) om drottning Kristinas liv.... Vi kommer arbeta med historia fram till höstlovet. Därefter börjar vi ett tema om världsreligionerna. 

I engelska har vi arbetat med att komparera adjektiv och nästa veckas läxa handlar om detta.Barnen skriver i ett lösblad men det finns även tillgängligt på Classroom.
Det känns bra att vi arbetar med ungefär samma grammatik i både svenska och engelska.
I övrigt ska vi läsa om stora och små kattdjur

I no har eleverna arbetat både med kemi och med biologi. Det handlar om människokroppen och framöver kommer puberteten vara ett ämne att arbeta med.

I ma har eleverna haft diagnos/test.

Två tisdagar framöver kommer vi att åka till badhuset för att simma. Nu på tisdag ( 17/10) åker grupp 1. Grupp 2 har då vanlig idrottsundervisning. Tisdag den 24/10 åker grupp 2 då har grupp 1 vanlig idrott. Det är viktigt att vi får in intygen om cykling innan de ska iväg.

Det väntas solsken i helgen, hoppas vi alla får ta del av den o tanka lite energi!

Trevlig helg

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny o Lucas


torsdag 12 oktober 2017

Info från skolledning

Till föräldrar med barn på Bryngelstorpskolan och Sjösa skolas fritidshemInformation om central stängningsdag för fritidshemmet
Fritids är stängt onsdagen den 1/11. Det är en gemensam dag för hela kommunen, där all fritidspersonal ägnar sig åt kommungemensam kompetensutveckling.Fritids har möjlighet till fyra stängningsdagar per år för planering, systematiska uppföljningar och kompetensutveckling. Vi hoppas att stängningsdagen inte ställer till bekymmer för er. Om ni behöver hjälp med att hitta en lösning, kontakta personalen snarast.Anna K Kjellberg och Maria Lindblom
Rektor                        Bitr.Rektor


torsdag 5 oktober 2017

Inför v. 41

Hej

Ännu en vecka har gått....

I måndags var det Bryngandagen. Eleverna i årskurs 6 har fått jättemycket beröm för sitt jobb som gruppledare. Det är inget lätt uppdrag att vara gruppledare då det är elever från åk 1 till åk 6 . Det kan vara både stökigt och rörigt i grupperna men 6:orna skötte sitt jobb exemplariskt! Mycket roligt att se och höra! Vi hade också tur med vädret. Det duggade lite lätt men " himlen öppnade sig" inte förrän vi var tillbaka.

Den här veckan har vi i svenska arbetat färdigt med adjektiv och börjat gå igenom pronomen och prepositioner. Till torsdag nästa vecka ska eleverna träna på pronomen. Veckan efter kommer vi träna på prepositioner. Vi har också arbetat med ämnet sv på historielektionerna då vi t.ex. läst och diskuterat. Vi har också skrivit återberättande text kopplat till gruvarbete på 1600-talet.

På historielektionerna har vi pratat om Gustav II Adolf, trettioåriga kriget, soldatliv och gruvor. Vi har läst, diskuterat och skrivit "in - texter" (stödord för eget bruk) Idag hade vi också en diskussion kring vårt sätt att arbeta i årskurs 6. Hur vi sitter i ringen o har genomgångar och hur vi är placerade i klassrummet. De som gjorde sina röster hörda idag var mycket nöjda med hur vi arbetar, vilket är roligt att höra. De tycker att de lär sig mer när vi sitter i ring tillsammans och pratar. De tycker också att de kan koncentrera sig bättre vid sina egna platser som numera är placerade mot vägg.

I engelska har vi gjort en hörövning och ska haka på arbetet i svensk grammatik och repetera hur
man komparerar adjektiv i det engelska språket.

Pga tekniska problem så har NO-provet flyttats till tisdag v. 41.

Det ligger också ett Ma-test i nästa vecka (torsdag och fredag). Det är två delar så därför är det uppdelat på två dagar.

Ha en trevlig helg!

Sofia, Toufic, Yvonne, Lucas och Johnny

torsdag 28 september 2017

Inför v. 40

Hej!

Denna vecka känns extra kort. Måste bero på studiedagen igår. Vi kör på för fulla muggar med kemi, matte, ordklasser, intervjuer på engelskan och stormaktstiden i So. 

På måndag är det Bryngandagen! Eleverna i årskurs 6 är gruppledare vilket betyder att de ansvarar för var sin grupp av elever från åk 1 till och med åk 5. Som vanligt har eleverna en slinga på ca 3 km med olika aktivitetsstopp på vägen. Vi äter som vanligt i skolan när vi är tillbaka. Angående vad barnen får ta med sig till rasten på Bryngandagen är följande:
Gärna extra vatten och tar du med något att äta så är det samma saker som du tar med till rasten en vanlig skoldag. Alltså inte kakor, bullar, läsk osv. Vi har också passat på att prata om att man ska agera som bra förebilder när man är gruppledare i åk 6. Eleverna har också hjälp av pedagoger som går med samt av åk 5 som ska "tränas" inför nästa år.  Det är samling på skolgården i vanlig starttid och vi slutar som vanligt 14.25.

Idag har vi haft brandövningsgenomgång och det kommer bli brandövning inom kort, för hela skolan.

Idag har vi också varit på bokbussen.

I nästa vecka startar vi också sk "Gå och cykla" - veckor. Detta innebär att det i klassrummet samlas poäng för om eleverna går/cyklar till skolan. Man kan också få poäng för att man åker kollektivt. OM man blir skjutsad till skolan, för att man bort långt bort så kan man t.ex. välja att gå av en bit(500 m) från skolan och på så sätt få poäng. Vi kommer också ordna en promenadslinga på skolgården som gör att man kan samla poäng om man inte har möjlighet att gå/cykla till/från skolan.

http://www.trafikkalendern.se/gaochcykla/

Ha det gött!

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas


torsdag 21 september 2017

Inför v. 39

Hej allesammans,

Det är svårt att förstå att tiden går så fort men det beror nog på att vi ha så roligt tillsammans! Vi har denna vecka tagit skolfoto. Det gick som en dans och nu hoppas vi såklart att alla fastnade på bild!:)

Den här veckan har vi i sv/so tränat på att hålla muntliga redovisningar. Eleverna har suttit i tvärgrupper(sk hemgrupper) och redovisat "sin" vetenskapsman. Efter redovisningen pratade vi i gruppen om vad som gick bra och vad man kan utveckla till nästa gång. Eleverna börjar bli riktigt säkra på att titta på kunskapskraven och "rannsaka" sig själva. Vi kom också överens om att alla ska försöka göra en redovisning till innan höstlovet så att vi kan känna oss säkra och lugna(?) inför de muntliga nationella proven som startar v. 45.

När redovisningarna var klara fick eleverna sätta sig i sina "expertgrupper"(grupp av elever som skrivit om samma vetenskapsman) och läsa upp den återberättande text som man skrivit. I den här uppgiften var det viktigt att lyssna noga, ge feedback på texten samt att kunna ta feedback för att på nästa lektion kunna bearbeta sin text.

Vi har också hunnit ha ett test på verb. Det var svårt för många. Vi har pratat om att det ligger kvar som läxa även till nästa vecka(både substantiv och verb) så gör vi ett nytt test för att se att vi kan det. Stödmaterial kring detta finns både på google classroom och på fliken som heter "läxor".

Under engelsklektionerna har vi jobbat en del med engelska låneord i svenskan och tränat att slå upp ord i en fysisk ordlista eller lexikon.Vi har också repeterat hur man använder obestämd artikel(a/an).
Imorgon ska det bli spännande att lyssna på alla muntliga redovisningar.Eleverna ska få berätta om sig själva i en grupp på 9-10 personer.Till nästa fredag vill jag att alla tränar på att intervjua någon med hjälp av frågor som finns på Classroom. Där finns ytterligare instruktioner.

Under mattelektionerna har vi jobbat vidare med tal i bråk- och decimalform. Vi jobbade också med problemlösning. Nästa vecka ska vi jobba med de fyra räknesätten.

Vad gäller NO så är vi nu klara med områdena "Kemiska reaktioner" och "Syror och Baser". Nästa vecka (vecka 39) ska vi repetera tillsammans. På måndag vecka 40 har vi ett test i kemi.

På onsdag den 27/9 är det studiedag.

Torsdag 28/9 är det bokbuss.

Trevlig helg

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas

fredag 15 september 2017

Inbjudan till öppet skolråd

Inbjudan till öppet skolråd
Torsdag den 21 september  klockan 18.00 – 19.00 är du välkommen till läsårets första skolråd.  Vi har i år valt ett annat koncept där vi bjuder in alla som är intresserad.
Vi kommer denna kväll ta beslut om hur skolrådet ska vara utformet detta läsår.
Vi presenterar:
·         Skolansuppdrag
·         Elevhälsoteamet
·         Trygghetsteamet
·         Likabehndlingsplanen
Personer från våra olika team kommer att vara representerade.
För att kunna förebereda inför kvällen önskar vi din anmälan senast 20/9. Du mailar bara ditt namn och vilken årskurs du har barn i till: anna.kapanen.kjellberg@nykoping.se

Varmt välkommen!
Anna K Kjellberg, rektor

Maria Lindblom, biträdande rektor

Inför v. 38

Hej

Ännu en vecka har gått! Vi startade veckan med lite frånvaro bland pedagogerna. Sofia var tvungen o vabba och Toufic var på utbildning. Det är tur att vi har så många bra kollegor som funkar bra med våra 6:or!

Den här veckan har vi i sv arbetat klart med substantiv o börjat repetera verb. Vi har skrivit ner regler som eleverna har i läxa till torsdag i nästa vecka.

I so har vi arbetat färdigt med "Europa under 1500-1600 - tal". Eleverna har gjort egna arbeten kring olika vetenskapsmän. De har denna vecka fått skriva en återberättande text i "jag-form"utifrån de respektive vetenskapsmännen. Detta arbetet ska redovisas på tisdag så det blir läxa att träna på det hemma. Förra gången redovisade dom i grupper om 3 men denna gång gör vi grupperna större utifrån önskemål från eleverna.

I matte har vi arbetat med olika slags tal. Idag har eleverna fått en läxa som ska lämnas in senast 22 sept. Nästa vecka kommer vi att arbeta med Hur stor är delen?

I no har vi gjort ett experiment. Nästa vecka ska vi jobba med ett nytt område "Syror och baser".

I engelska har vi haft vårt första läxförhör,arbetat med att söka efter och presentera lite fakta om några städer i engelskspråkiga länder i världen.Idag fredag pratade vi om att vi har så många låneord från engelskan och hur man skulle kunna säga på svenska.Vi tränade att slå upp ord i lexikon.

Igår torsdag hade vi "öppet hus" på eftermiddagen i vårt klassrum. Det var trevligt att få besök av några av er!

I nästa vecka är det dags för fotografering. Åk 6 ska fotas onsdag kl 13-14, elevrådet torsdag 12.20-12.40 och miljörådet kl 12.40-13.00.

Torsdagen dem 21/9 kl 18.00 är det dags för läsårets första Skolråd. Det är ett öppet skolråd vilket betyder att alla är välkomna. Om ni har frågor men inte kan komma så maila gärna skolrådsrepresentanterna.

Ha en trevlig dag!

Sofia, Toufic, Yvonne, Johnny och Lucas

fredag 8 september 2017

Inför .v 37


Hej

Ännu en mycket givande vecka har flugit förbi i rasande fart.  Denna vecka har vi arbetat hårt med träna på ordklasserna. Denna vecka fokuserar vi på substantiv(igen). Vi har genomfört en kartläggning av kunskaperna inom området och har gått igenom substantiv igen som eleverna nu har i läxa till nästa torsdag.

I matematik arbetade vi med området "Bråktal och decimaltal". Nästa vecka ska vi jobba med området "Olika slags tal". Eleverna har fått matteläxa idag (170908). Läxan ska lämnas in senast på fredag den 15 sept. 2017. Uppgifterna i läxan behandlar de viktigaste begreppen som vi arbetat med sedan vi började skolan.

I NO fortsatte vi arbeta med "Kemiska reaktioner". I slutet av veckan har vi genomfört ett experiment där eleverna fick se, höra och uppleva en kemisk reaktion. Nästa vecka fortsätter vi arbetet med "Kemiska reaktioner".

I engelska har eleverna gjort ett underlag  till en muntlig presentation.De ska berätta om sig själva i en mindre grupp när alla är färdiga.På måndag e m ska den vara klar,studiegården är igång så man kan passa på att färdigställa den där om det skulle behövas eller göra det sista hemma.Ta i så fall med den tillbaka till skolan och visa upp.

I SO har vi pratat om renässansen, vetenskap och konst. Vi har läst om en rad olika vetenskapsmän/konstnärer. Eleverna har redovisat sina upptäcktsresande i små grupper. Vi har analyserat det arbetet och kommit fram att vi vill arbeta på detta sätt igen. Detta gör att eleverna i nästa vecka kommer att fördjupa sig om en vetenskapsman/konstnär. De har fått välja om de vill jobba enskilt eller i grupp. De ska samla fakta som de ska sammanfatta i en återberättande text i "jag" - form.

Trevlig helg

mvh Sofia, Yvonne, Toufic, Lucas och Johnny


Nedan följer info från Nyköpings kommun; 

Stor militärövning 24-27 september

 I slutet av september genomför Försvarsmakten den största militära övningen på mer än 20 år. Den 24-27 september övar de i Sörmland. Det är Försvarsmaktens övning. Kommunen har tillsammans med Räddningstjänsten gått ut brett med information i berörda områden.

Hur kommer övningen märkas? 
Det kommer att vara en ökad militär närvaro i vårt område med höga ljud och olika militärfordon på vägarna. Till havs och i luft kommer det även att finnas båtar, helikoptrar och stridsflyg. Under vissa tider då militära transporter ska ta sig fram kommer den tunga och långsamma trafiken på vägarna att medföra begränsningar i framkomlighet. Det kommer att vara övningar på allmänna vägar. I vårt område är det framförallt väg 223 och 224 som berörs. Försvarsmakten kommer att se till att skylta tydligt omkring övningsplatserna och ha egen personal på plats för hänvisning av trafik. Utryckande fordon kommer ha framkomlighet – vid skarpa olyckor avbryts övningen. Försvarsmakten använder trafikradion i P4 vid störningar och de kommer att annonsera i media om övningen.

Vår verksamhet fortsätter som vanligt 
En av Försvarsmaktens största mål är att påverkan ska bli så liten som möjligt för allmänheten. Inom våra verksamheter har vi både personal, barn och ungdomar som kan påverkas på olika sätt när flygplan och militärfordon börjar röra sig i området. Lyssna in och sprid information om övningen där du känner att det finns behov. Finns frågor hänvisar vi till Försvarsmakten som äger informationen.
Har du frågor eller synpunkter vänd dig till Försvarsmakten.

Mer information finns att få här:
 • www.forsvarsmakten.se/aurora
• www.forsvarsmakten.se/aurora17 (på engelska)
• Instagram: www.instagram.com/aurora17svfm
 • Youtube: www.youtube.com/forsvarsmakten
• Vanliga frågor och svar om övningen.

 Kontakt vid akuta händelser i vår verksamhet Om det händer något akut under övningen som rör kommunens verksamhet kontakta Tjänsteman i beredskap (TiB), telefon 070-385 52 36 och din närmaste chef (enligt ordinarie rutiner).

onsdag 6 september 2017

Info om skolfotografering

Dags för skolfotografering.
Den 19/9 - 21/9 kommer Svenskt Skolfoto till oss på Bryngelstorpskolan för att fotografera eleverna. Fotolokal och fotoschema för klasserna kommer att anslås på skolan. Varje elev kommer att få en lapp av fotografen. Där står information om när bilderna finns att se på nätet och hur man gör för att beställa. Ytterligare information kommer också att skickas hem till varje familj.
Alla elever ska fotograferas för porträtt, gruppbild, skolkatalog och skolans arkivmaterial.
Vid frågor gällande fotograferingen, kontakta Svenskt Skolfotos kundservice på 0155-29 20 30 eller via mail till kundservice@svensktskolfoto.se
Hälsningar,
Bryngelstorpskolan

fredag 1 september 2017

v. 36

Hej

Ännu en vecka har gått. Tiden går fort när man har roligt! Det uppstår ständigt och jämt intressanta roliga och rätt spännande diskussioner i åk 6. Vi skrattar mycket men jobba också mycket intensivt.

I matematik har vi denna vecka jobbat med bråk. Vi har haft genomgångar om bråkform sen har eleverna haft diagnoser. I nästa vecka ska i övergå till decimaltal.

I NO har vi gått igenom förmågorna och tittat på några exempel som illustrerar dessa förmågor. I nästa vecka ska vi arbeta med kemiska reaktioner och göra experiment.

På måndag börjar vi med läxor i engelska. Vi ska försöka ha läxor måndag till måndag i engelska. Nästa vecka handlar det om engelska i världen. Denna veckan har eleverna fortsatt att arbeta med sitt brev till Yvonne. De har skrivit och de har läst för varandra, gett feedback samt bearbetat.

I svenska har vi fortsätt att träna på ordklasserna. Vi håller nu på o träna på ett material som ligger på classroom. Detta kommer att fortsätta även nästa vecka.

I SO har vi pratat om upptäcktsresor. Vi har läst, diskuterat och pratat i par och i grupp. Eleverna blev sen slumpvis indelade i grupper om 3 för att fördjupa sig om några upptäcktsresande. De har skrivit frågeställningar, läst, samlat info och skrivit faktatext. I nästa vecka ska de göra en presentation av dessa och sitta i tvärgrupper o redovisa.

Trevlig helg!!

Sofia, Toufic, Yvonne, Lucas och Johnny

fredag 25 augusti 2017

Inför v. 35

Hej allesammans,

Vilken underbar start vi har haft!! Det har varit några jättefina dagar med mycket skratt! Det har också handlat mycket om information denna vecka så eleverna är nog trötta och fullmatade i huvudet. Vi har pratat om kunskapskrav, mål och lite betyg. =)

I ma och No har Toufic informerat om vad de ska arbeta med. Han har också gjort lite kartläggning/diagnoser för att se hur eleverna ligger till. I ma kommer eleverna att arbeta i taluppfattning. Det området kommer de jobba med i 6 veckor sen blir det ett litet test på det.
I No kommer vi arbeta med kemi.

I sv har vi gått igenom kunskapskraven samt diskuterat att svenska ingår mycket i andra ämnen t.ex. SO.

I So har vi pratat om vilka ämnen vi ska arbeta med och när. Under hösten kommer vi att fokusera på historia och religion och på våren geografi och samhällskunskap. Eleverna har fått titta på kunskapskrav och även fått komma med önskemål om arbetssätt.

I historia ska i arbeta med stormaktstid och frihetstid men vi börjar med att läsa om hur det var ute i Europa och Världen under samma tid. Vi kommer prata och läsa om t.ex. uppfinningar, upptäcktsresande m.m. Nytt för i år är att eleverna avslutar varje So-lektion med att skriva sk "In-texter". De sammanfattar (med stödord) det vi läst/pratat/tittat på i sin historiebok. Lektionen efter startar med att man sitter i par och återberättar föregående lektion utifrån sina anteckningar. Vi har testat detta arbetssätt denna vecka och det verkar uppskattat.

På engelskan har eleverna fått ett brev från Yvonne som de nu ska börja skriva ett svar på.

Inga läxor till nästa vecka.

Skolfoto kommer att ligga 19-21/9. Vi återkommer om mer exakt datum för vår klass när vi fått besked.
Studiedagar;27/9 , 27/11
Kort skoldag; 10/10, 15/11
Bokbuss; 31/8, 28/10, 26/10

Vi kommer inte att ha något regelrätt föräldramöte i höst.  Vi kommer informera om allt, nytt som gammalt,  via bloggen eller på mail. :)  Vi kommer däremot erbjuda er ett "öppet hus" torsdagen den 14/9 mellan kl 14.30 - 16.00 - där ni har möjlighet att titta förbi för att hälsa på Toufic och/eller ställa eventuella frågor om skolan. Maila oss gärna om ni har några frågor gällande skolarbetet. Det är bra om ni mailar oss båda ( Toufic och Sofia) om någon av oss råkar vara sjuk eller frånvarande på annat.
Sofias mail är den samma som förra året; sofia.hartzell@nykoping.se
Toufics mail är: toufic.tarabeih@nykoping.se

Hoppas ni alla får en trevlig helg!!

Sofia, Toufic, Lucas, Johnny och Yvonne


onsdag 16 augusti 2017

Välkomna tillbaka

Hej allesammans, 

Hoppas ni haft ett fantastiskt sommarlov och känner er utvilade och laddade för ett nytt läsår!  

Nu drar vi snart igång! På måndag(21/8) är det dags för uppror i klassrummet kl 08.10. Vi har undervisning till kl 12.15 den dagen och det serveras skollunch som vanligt. 

Vi har i åk 6 fått en ny pedagog/mentor. Han heter Toufic Tarrabeih  och kommer ansvara för vår ma och No undervisning. I skrivande stund så är det 37 elever i åk 6, 21 flickor och 16 pojkar. Det har inte kommit några nya elever till terminsstarten men då vi förlorat ett ganska stort gäng elever så har vi valt att göra om grupperna helt. Vi kommer sätta upp grupp 1 på dörren till Toufics klassrum och grupp 2 på dörren till Sofias.  Dessa grupper gäller också på idrott och slöjd. Det kommer endast tillkomma andra grupper på musiken då eleverna där är indelade i 3 grupper. 

Yvonne kommer under detta läsåret, förutom att undervisa i textilslöjd, även undervisa åk 6 i ämnet engelska. 

Vi har också fått en ny medarbetare som ska undervisa i ämnet bild. Hon heter Lina Fredriksson. Ämnet bild kommer ligga på måndagar. 

Nytt ämne i år är hemkunskap. Den undervisningen ligger, som det ser ut nu, koncentrerad till vårterminen. Detta gör att vi kommer lägga ut mer elevens val under höstterminen. 

Idrotten kommer att ligga måndagar och tisdagar. Det är dock ingen idrott på måndag (21/8) och på tisdag (22/8) kommer det vara teori i klassrummet, så inga idrottskläder behövs. 

Slöjden kommer att ligga på onsdagar, som förra läsåret.  

Vi kommer dela ut ett schema men reserverar oss för eventuella ändringar. På måndag kommer vi också att dela ut en ny Personliga sidan - blankett som vi vill att ni fyller i så snart som möjligt. 

Sofia kommer att vara föräldraledig på måndagar augusti, september och oktober. 

Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår!! 

Vi ses på måndag 08.10!

P.s Nedan följer info från idrotten

Sofia, Toufic, Yvonne, Arja, Lucas och Johnny

Hej och välkommen till ett nytt idrottsår.

Hoppas att du haft en bra och avkopplande sommar och att du är laddad för ett nytt läsår.

Några påminnelseord från mig:

·        Vi är utomhus hela september om vädret tillåter. Det är bara regn som gör att vi går inomhus. Beslutet tar jag precis innan lektionen börjar. Så packa uteidrottskläder på morgonen även om det regnar. Det kan ändra sig fram och tillbaka under dagen.

·        När vi sen börjar vara inne i oktober är det viktigt att du har inneskor med dig, detta för att minimera skador. Tänk på att skorna inte har en sula som färgar av sig på golvet.

·        Om du av någon anledning inte ska vara med vill jag, som vanligt, att du har en lapp med från dina föräldrar om orsaken. Men min erfarenhet är att du oftast kan vara med, även om du är lite ”halvförkyld”. Vi kan anpassa idrotten efter din förmåga. (Idrotten är ju många gånger inte mer ansträngande än att vara ute på rasten och springa). Prata med mig innan bara så löser vi det. 

·        När det gäller deodoranter, använd roll on. Tänk på våra allergiker.

·        Dusch och ombyte hör alltid till. Oombytt får du inte vara med.

·     Kom också ihåg att alla mobiler ska vara helt avstängda (det räcker inte med ljudlöst) när du går in i idrottshuset. Ingen ska behöva känna oro för att någon ”råkar” ta ett kort med egen eller någon annans mobil. Sedan lägger du den och andra värdesaker i min låda, så att inget kommer bort. Det bästa är naturligtvis att den får vara kvar i klassrummet.

·        Om du eller dina föräldrar behöver få tag på mig av någon anledning, kan ni då höra er till skolan på telefon 28 63 54 eller via mailen annelie.zetterstrom@nykoping.se Jag försöker också vara med på första föräldramötet.

Hälsningar Annelie Zetterström

onsdag 7 juni 2017

Extra påminnelse inför skolavslutningen

Det kommer ju en hel del regn och det blir blött i gräset så tag med gärna med något sittunderlag till avslutningen på Vallarna. Håll också koll på kommunens hemsida om avslutningen blir inställd nere på Vallarna.

fredag 2 juni 2017

Inför v. 23

Hej

Sommarlovet närmar sig med stormsteg och vi avslutar nu ännu en fullspäckad vecka. Nästa vecka är lite upphackad då vi är lediga på tisdagen. Vi har vanlig skoldag på måndag och sen är det skolavslutning på fredag. (se nedan)

Nästa vecka kommer vi fokusera på att göra färdigt saker vi påbörjat. Vi ska också jobba lite med språklära i ämnet svenska. Vi ska t.ex. prata om sammansatta ord, repetera ordklasser, lite stavning samt göra färdigt ordkunskap och läsförståelse.

Vi kommer också börja plocka ihop våra arbeten för att ta hem så se till att eleverna tar med sig varsin pappkasse så snart som möjligt. Förutom detta har vi lovat en till filmstund vilket vi nog ska försöka kunna lösa.

Bryngandagen igår var en succé! Eleverna verkar ha haft en bra dag. Det vi såg på vår station vad glada, positiva, samarbetsvilliga och omtänksamma barn!

Trevlig helg!

Sofia, Peter, Yvonne, Lucas och Johnny

Nedan följer lite info om skolavslutningen;


Skolavslutning den 9 juni


Nu nalkas sommarlov och därmed också traditionsenlig skolavslutning på Vallarna vid Nyköpings hus. Klockan 9.15 börjar inmarschen och 9.30 startar avslutningsceremonin.
Fullständigt program och sånger hittar du på www.nykoping.se

Bryngelstorpskolan samlas på vändplatsen för skolbussar vid Tessinskolan.
Vi vill be dig som förälder att ansvara för att ditt barn kommer till vändplatsen vid Tessins väg klockan 08.30 den 9 juni. Därifrån tågar vi mot Vallarna klassvis med fanbärare i spetsen.
Om du inte kan ordna skjuts eller på annat sätt se till att ditt barn kommer till vår uppsamlingsplats, ta kontakt med din lärare.

Elever som hämtas
När ni hämtar ert barn efter avslutningen vill vi vänligen be er att meddela ansvarig lärare. Detta för att inget barn ska komma på villovägar.

Regnet det bara öser ner
Vi utgår förstås ifrån att det blir fint skolavslutningsväder, men om det finns risk för ihållande eller häftigt regn, inställs avslutningen vid slottet. Det handlar i övrigt om lämplig klädsel i händelse av allmänt grådisigt/kyligt/regnigt väder. Paraply är inte tillåtet. Blir det inställt är vi i vår idrottssal. Där får inte alla anhöriga plats utan det blir avslutning för eleverna men föräldrar med barn i åk6 är välkomna att delta. Vi samlas 8.30 i respektive klassrum.
Information om inställd skolavslutning meddelas på Nyköpings hemsida (nykoping.se)
ca.kl.07.15

Ang. parkering kring Vallarna
Liksom förra året har polisen bett oss framföra en vädjan till elevernas anhöriga och vänner om att helst undvika att ta bilen, det är förbjudet att parkera utefter Hamnvägen.

Torsdag den 8 juni är läsårets sista skoldag
Alla elever går vanlig skoldag.

Måndagen den 21 augusti är nästa läsårs första dag.
Förskoleklassen går kl.09.00 – 10.00, 1:or går 8.10 – 10.00, övriga klasser 8.10 – 12.15.
Lunch serveras som vanligt.

Välkomna!
Anna K Kjellberg & Maria Lindblom


0155-457961, anna.kapanen.kjellberg@nykoping.se

onsdag 24 maj 2017

Inför v.22

Hej

Denna vecka kändes lång men var ack så kort! Nu är vi klara med historieämnet för detta läsåret. Eleverna har i läxa att läsa på om Vasatiden till nästa vecka då det kommer vara ett litet förhör då. De sista skoldagarna kommer vi fokusera på läsförståelse, ordförståelse och språklära i ämnet svenska.

Idag hade vi NO och eleverna hade kemiexperiment. De fick tillverka en "brandsläckare" och träna på att skriva lab-rapport.

Den 1/6 ska vi ha Bryngandagen. Åk 6 är gruppledare för sin grupp och de går en runda tillsammans och har diverse aktiviteter på vägen.
Vi börjar skolan som vanligt 8.10.
Mitt på fm gör vi ett stopp för en paus. Om du då har någon frukt eller liknande med dig, äter du det då. Om det blir varmt, ta med dig extra vatten att dricka.
Du äter skollunch i skolan, idag tillsammans med din grupp.
Prisutdelning är ca 12.45. Sedan går du till ditt klassrum och slutar vanlig skoltid.

Det börjar bli dags för städ och ihopplock av grejer. Därför är det bra om eleverna tar med sig kassar så de kan ta med sig sina böcker/material hem.

Trevlig helg och njut nu av sol och värme!

Vi ses på måndag!

Sofia, Peter, Yvonne, Johnny och Lucas

fredag 19 maj 2017

Inför v.21

Jösses vilken vecka!

Vilka fantastiska elever! Vilka fantastiska föreställningar! Vilket jobb de lagt ner! Det har varit full fokus på teaterföreställningarna och mitt i allt så har vi genomfört den första samtalskvällen på Kunskapsfestivalen, vilket betyder att alla är nog lite trötta i både kropp och huvud nu. Så idag har vi haft filmmys med chips, popcorn och läsk/saft. Skönt med helg!  Vi vill tacka för alla fina bidrag som vi fick in under kvällsföreställningen. Det kommer ge oss mer än en mysfredag! Vi vill också tacka eleverna så hemskt mycket. Några företagsamma finingar "skolkade" från lunchrasten igår för att cykla till Humlan för att köpa chokladaskar till oss. Det värmde enormt! Vilka stora hjärtan.

Nästa vecka är en kortvecka. Kunskapsfestivalen fortsätter på måndag med de sista samtalen. Tisdagen är en kort skoldag och eleverna slutar efter att vi har ätit lunch, alltså kl. 12.00.

Vi ska arbeta klart med Vasatiden i SO. Vi ska också lägga lite fokus på språklära de sista veckorna nu innan sommarlov. Det, i kombination med lite läsförståelse blir nog en bra avslutning på ett fantastiskt läsår. I matematiken fortsätter vi med att arbeta på kapitel 6. Nu handlar det om enhetsomvandlingar med volymenheter.

Trevlig helg!

Peter, Sofia, Lucas, Yvonne och Johnny

fredag 12 maj 2017

Inför v. 20

Hej

Oj oj oj, att repetera teater tar kraft och energi! Men oj så roligt vi har! Än så länge är det rätt rörigt men det är väl så det ska vara inför premiären?!

Vi har bett eleverna komma med "baskläderna" på på måndag då vi ska repetera med våra teaterkläder då. På tisdag kommer vi att ha genrep med musik och allt. Det ska bli spännande. Påminner också om att lämna in lappen med hur många som kommer från er familj. Vi vill beräkna så att vi ser att vi alla får plats. Det är också viktigt att eleverna kommer ihåg att ta med sig rekvisita, som de pratat om att de har hemma.

Denna vecka har vi, förutom vår teaterträning, pratat om, läst om och arbetat med Vasatiden. Vi har också börjat förbereda oss inför Kunskapsfestivalen. OBS, tiderna för samtalen ligger utlagda på edwise. Om någon av er har problem att boka tid så hör av er snarast så kan vi boka tid åt er. Tiden som ni bokar är tiden med pedagog så då har man samtalet med sitt barn innan. Vi kommer under den bokade tiden att revidera IUP och skriva dit nya IUP - mål om så behövs!

I matte har vi börjat med enhetsomvandlingar i kg, hg och g och förhoppningsvis kommer det bli mer matte i nästa vecka trots att teater och förberedelse för Kunskapsfestival kommer att ta mycket tid.

På torsdag nästa vecka kommer Bokbussen för sista gången den här terminen så tag med ev. låneböcker.

Trevlig helg!

Sofia, Peter, Lucas, Johnny och Yvonne


tisdag 9 maj 2017

Kunskapsfestivalen

Hej

Nu ligger det tider för utvecklingssamtal ute på edwise. Dagarna som är bokningsbara är torsdagen den 18/5 och måndagen den 22/5. Tiden ni bokar är, som tidigare, tiden med oss pedagoger. De pedagoger ni har möjlighet att träffa är Sofia, Peter eller Yvonne. Det är lämpligt att ha hört sitt barns presentation INNAN man träffar oss pedagoger. Till detta samtal har vi pedagoger gjort skriftliga omdömen, de finns tillgängliga på edwise from måndag ( 15/5). På samtalet med oss pedagoger diskuterar vi tidigare IUP och återupprättar ny om så behövs.

Hoppas ni hittar tid som passar er!

mvh Sofia, Peter och Yvonne.

fredag 5 maj 2017

Inför v. 19

Hej allesammans,

Nu är våren äntligen här! (?) Solen skiner och eleverna springer gärna omkring i t-shirt och kortbyxor/kjol! Vi hoppas att värmen är här för att stanna!

Förberedelserna för teatern är i full gång! Vi har nu repat i gympasalen vid ett par tillfällen och det kommer vi att göra mån, tis, ons och fre nästa vecka! Det är bra om de som har sagt att de har rekvisita hemma tar med sig det till måndag. Föreställningen för er föräldrar kommer att ligga onsdagen den 17 maj kl 18.00. Eleverna måste samlas innan dess men vi återkommer med tid för detta. Vi kommer att kombinera teaterrepetitioner med att gå igenom Vasatiden i SO samt förbereda inför Kunskapsfestivalen.

I kemi har eleverna fått göra en egen undersökning och beskriva resultatet av den. Vi har samlat och diskuterat många begrepp inom kemiämnet. Fortsättningsvis kommer vi att göra fler undersökningar och träna på att dokumentera dessa i bild och ord.

På matematiklektionerna har vi tränat uppställningar i multiplikation och i division. Vi har också gått igenom uppgifterna från mattetestet som eleverna hade tidigare. Vi kommer under nästa vecka fortsätta med att repetera multiplikationstabeller och uppställningar.  

På torsdag ska vi få se teatern Rapunzel som vi skulle ha sett för ett par månader sedan men som blev inställd pga sjukdom. Teatern kommer till oss och spelas i gympasalen.Ett utmärkt tillfälle att se hur "proffs" jobbar ;)

Påminnelse; Flickorna ska ta sin andra vaccinationsspruta på tisdag.

Några elever har glömt att lämna in sin redovisning av majblommeförsäljningen. Detta måste göras på måndag!

En liten grej på slutet bara; Det är rätt mycket trista attityder som börjar hägra i klassen mot varandra och mot oss vuxna. Vi har pratat med eleverna om detta mycket under ett par veckor. Det skulle vara önskvärt om ni även pratade om detta hemma att man visar varandra respekt och slutar upp med kränkningar.

Trevlig helg

Sofia, Peter, Yvonne, Johnnys och Lucas


onsdag 3 maj 2017

Vaccinering

Hej

Vill bara informera om att det är vaccinering för flickorna, som tog vaccinering i höstas, igen. Detta kommer att ske tisdagen den 9/5 from kl 08.30...

Hälsningar Lena, skolsyster


fredag 28 april 2017

Inför v. 18

Hej,

Det sägs att det redan är dags för Valborg. Vad hände?! Idag har vi haft Valborgssamling på konstgräsplanen. Yvonne höll ett tal, vi sjöng sånger och Arvid fick berätta för skolan hur det gick i World´s Childrens prize, Vår skolas vinnare var samma som den internationella vinnaren; Emanuel Rodriguez.

Nu har vi arbetat klart med det vi ska inom medeltiden. Eleverna har denna vecka skrivit text om antingen Stockholms blodbad, Engelbrektupproret eller 100-års kriget/Jeanne d´Arc. Eleverna har också själva fått välja vilken texttyp de vill skriva. Det har blivit helt fantastiska idéer på skrivande. T.ex. är det några som skriver Jeanne d´Arcs dagbok, Jeanne d´Arcs försvarstal, en instruktion till Stockholms blodbad och en intervju med Kristian Tyrann. Det ska bli intressant att läsa dessa mästerverk i nästa vecka. I nästa vecka kommer det också bli någon form av "förhör" av medeltiden. Kanske någon form av frågesport eller liknande för att se hur mycket som har "fastnat".. =) Detta är inget man måste träna på men vill man så kan man alltid läsa texter som finns på google classroom.

Vi kommer också lägga mycket tid på vår teater då det börjar närma sig föreställning( 17/5). Vi kommer också börja samla in rekvisita till detta så kommer eleverna hem och "kräver" att de ska ha med sig saker hemifrån så är det helt ok att säga nej om det är så att eleverna "lovat" för mycket. :)

När vi är klara med medeltiden ska vi arbeta med religion. Detta kommer bli det sista i SO som vi gör detta läsår.

I svenska har vi förutom att vi arbetar med olika texttyper haft textsamtal om ett utdrag ur Ronja Rövardotter. Det blev fantastiska diskussioner om hur man tänker och tycker om det man läst. Om karaktärerna, hur de resonerar och tänker. Vi kommer fortsätta detta tisdag och torsdag i nästa vecka då vi inte blev klara, alla hade så mycket att berätta/diskutera. :)

I matematiken har vi arbetat med problemlösning och vi har också repeterat uppställningar i addition och subtraktion. Nästa vecka fortsätter vi med uppställningar i multiplikation och division. Vi kommer också att gå igenom vissa uppgifter som var med på mattetestet från förra veckan. Om vi hinner börjar vi räkna på kapitel 6 i boken som handlar om vikt och volym.

I No har vi börjat med kemi och nu lär vi oss mer om lösningar och blandningar. Vi har tränat på att översiktsläsa en text och tittat på rubriker och bilder för att snabbt kunna se vad en text handlar om. Så småningom (förhoppningsvis nästa vecka) kommer eleverna att få göra enskilda experiment och träna mer på att skriva labb-rapporter.Trevlig helg, vi ses kanske på Valborg! :)

Sofia, Peter, Yvonne, Johnny och Lucas

torsdag 20 april 2017

Inför v.17

Så var vi igång igen efter påsklovet. Den här veckan har vi haft en kortvecka och ändå hunnit med en massa saker. Vi har bland annat tränat och förberett vår teater, gått igenom ny engelskaläxa, tränat inför mattetestet på kap. 5, skrivit intervjuer med drottning Margareta, läst och lånat nya böcker samt målat och fixat kulisser.

Nästa vecka blir en vanlig vecka då vi håller på att avslutar medeltidstemat. I NO-undervisningen kommer vi att börja läsa ämnet kemi. I matten kommer vi att starta med kapitel 6, som handlar om vikt och volym.


Det är en del läxor till nästa vecka så kolla gärna läxfliken noga.  Olika läxor till olika dagar och olika grupper :)

Har ni frågor så maila oss.

Imorgon fredag är varken jag eller Peter på plats då vi är på kurs. Pedagoger på skolan kommer vikariera för oss.

mvh Sofia och Peter

tisdag 18 april 2017

Idrottsinformation

Hej.
V 18 tänker jag börja med utomhusidrotten. Så det är bra om ni förbereder med uteidrottskläder, vilket betyder lite varmare kläder och bra skor att springa i. Det är bara regn som gör att vi går inomhus och det avgör jag precis innan idrotten börjar (så packa utekläder på morgonen även om det då regnar).
 

Med vänlig hälsning,
Annelie Zetterström 

fredag 7 april 2017

Inför v. 16

Hej

Nu närmar vi oss påsklov vilket jag tror alla tycker ska bli skönt! Det har varit en mycket intensiv period med temaarbete, Stockholmsbesök, ämnesövergripande arbete och besök av Jenny som syr medeltida kläder. Alla har idag fått prova kläder som vi får låna till vår teater som vi visar den 17/5.

Vi har just nu ett stort problem med löss på skolan. Detta behöver vi er hjälp med. Vi vill att ALLA luskammar sig och att ni gör det regelbundet under en period. Rekommendationerna är att man använder en luskam av stål, de är de bästa. Det är också viktigt att man luskammar ALLA i familjen. OM man hittar levande löss och behandlar för det så MÅSTE man fortsätta att luskamma, flera ggr under ett par veckors tid. Detta då äggen inte behandlas bort utan måste kammas bort!

Under vecka 16/17 kommer vi att arbeta färdigt med medeltiden. Vi kommer prata om Engelbrektupproret, Slaget vid Brunkeberg, Stockholms blodbad och det 100-åriga kriget som pågick ute i Europa. Vi avslutar med att Gustav Vasa blir kung. Eleverna har skrivit många olika typer av texter som vi ska försöka sätta ihop till en medeltidsbok.

Den här veckan har vi på mattelektionerna arbetat färdigt med kapitel 5 i boken. På fredag v.16 är det dags för ett mattetest på kapitel 5. Efter påsklovet kommer vi att träna och förbereda inför testet. I no-undervisningen kommer vi efter lovet läsa kemi. Det kommer att handla om lösningar och blandningar.

Tisdagen den 18/4 ses vi igen men den dagen är en kort skoldag så eleverna slutar kl 12.

Det är bokbuss 20/4 så glöm inte att ta med böcker som ligger hemma.

Fredagen den 21/4 får vi besök av NTF Sörmland som informerar om trafiksäkerhet.


Ha ett trevligt påsklov allesammans!

mvh Sofia, Peter, Yvonne, Johnny och Lukas


torsdag 30 mars 2017

Inför v.14

Hej!

Igår hade vi en fantastiskt trevlig dag i Stockholm. Dagen började på Medeltidsmuséet och eleverna var indelade i två grupper. Vi fick lära oss om en del nya saker men om sanningen ska fram så var guiderna väldigt imponerade över all kunskap de hade om medeltiden. Vi fortsatte sedan med att göra en guidad stadsvandring i Gamla stan och gick till Storkyrkan och tittade bland annat på statyn föreställande S:t Göran och draken. Vi gick också och tittade på Helvetesgränd där bödeln bodde. På Stortorget fick vi veta mer om Stockholms blodbad och till sist fick vi gå ner i Svartbrödernas hemliga källare. Det sägs att man kan höra munkar sjunga där om nattetid.Här ser vi Galgbacken...Eleverna kommer att bjuda på fler bilder i deras elevbloggar som de skriver på imorgon.


Vi hade tid för lite shopping och tillfälle att se mer av Gamla stan. En sockerkickad busstur hem avslutade den härliga dagen.

Imorgon, fredag får eleverna kompensationsledigt och slutar därför direkt efter lunch, kl. 12.00.
Nästa vecka fortsätter temat om medeltiden och vi fokuserar bland annat på att skriva intervjuer.
Full fart mot påsklovet!

Sofia & Peter

fredag 24 mars 2017

Inför v.13

Det har varit en intensiv vecka som bland annat innehållit röstning om klassresan, träning till vår medeltidsteater, matematikspel, teckna serier, skriva faktatexter, mäta och räkna med vinklar, måla en medeltida stad och mycket mer.

På matematiklektionerna startade vi med ett nytt avsnitt som handlar om vinklar. Vi har pratat om olika begrepp som t.ex spetsiga vinklar, räta vinklar, trubbiga vinklar, vinkelben och vinkelspets. Vi har också spelat ett spel som heter "Riddarkampen". Det gick ut på att erövra så mycket land som möjligt och samtidigt repeterade eleverna att beräkna area på rektanglar. Vi avslutade matematikarbetet den här veckan med en aktivitet som gick ut på att de i grupp skulle tillverka olika geometriska figurer med en viss given area eller omkrets. 

På no-lektionerna har vi jobbat klart med katapulterna och eleverna har nu fått ta hem dem. Vi har också gjort ett grupparbete om en medeltida stad där t.ex.har undersökt olika byggnader.

Klassen har haft olika vikarier eftersom Sofia varit föräldraledig. Det har gått jättebra och under so-lektionerna har de bland annat arbetat med hur borgar byggdes under medeltiden, hur torneringar gick till, Håtunaleken och Nyköpings Gästabud. På sv-lektionerna har eleverna arbetat med grammatik i Språkskrinet.

Nästa vecka på onsdag åker klassen på studieresa till Stockholm. Den dagen kommer eleverna att sluta lite senare. Vi räknar med att åka med bussen från Stockholm strax innan kl.15.00. Lunch har vi med till eleverna (pastasallad) och de kommer också att få frukt, bröd och smör och en liten juice till maten. Vi kommer att besöka Medeltidsmuséet och även gå en stund i Gamla Stan. 

Trevlig helg!
torsdag 23 mars 2017

fredag 17 mars 2017

Inför v. 12

Hej

Solen skiner och det känns nästa som om våren kommit trots att det blåser....

Denna vecka har vi skrivit biografier över kända korsriddare. Dessutom har vi pratar om Birger Jarls söner och speciellt en av dem; Magnus Ladulås. Vi har också tittat på film som handlade om nöjen och arbeten under medeltiden.

I nästa vecka kommer det i sv/so att handla om torneringar, borgbyggen, Håtunaleken och Nyköpings gästabud. Eleverna kommer den veckan att få göra serier utifrån Nyköping gästabud. Eleverna ska dessutom börja planera sin teateruppsättning kring medeltiden.

På måndag ska vi gå igenom alternativen till klassresan och rösta om det. Det är bra om ni pratat om det hemma innan dess.

Denna vecka har vi byggt katapulter på tekniken/träslöjden. Så här såg det ut:

video

På mattelektionerna har vi arbetat vidare med begreppen area och omkrets. Vi har beräknat area på rektanglar, kvadrater och trianglar. Nästa vecka arbetar vi vidare med och börjar också med att lära oss mer om vinklar.

Vi har också fått en ny elev i klassen som heter Philip. Det tycker vi är roligt.

I nästa vecka är Sofia på semester i fjällen och klassen kommer ha lite olika vikarier från skolan. 

På tisdag ska vi ROCKA SOCKORNA - ta gärna på olika strumpor den dagen!

Trevlig helg

Sofia, Peter, Yvonne, Lucas och Johnny

fredag 10 mars 2017

Inför v. 11

Hej

Medeltidstemat är i full gång! Vi har denna vecka pratat om Birger Jarl, tränat på att skriva faktatexter med hjälp av stödord, läst och pratat om riddare och korståg. Vi har pratat om återberättande text på svenskan. Eleverna har fått läsa in sig om en riddare och håller nu på och skriver en biografi över den personen. Detta fortsätter vi med på måndag. I nästa vecka ska vi också, förutom det skrivarbetet, läsa och prata om brott och straff och

hantverkare. Nästa steg i skrivandet kommer vara att vi lär oss skriva insändare.

Vi har börjat med ämnet teknik och då har vi kopplat ämnet till medeltidstemat och bland annat diskuterat i grupper om tekniska lösningar i en medeltida by. Eleverna fick också göra en sambandskedja mellan begrepp som hör till jordbruket. Under nästa vecka kommer vi ha ett samarbete med träslöjden och då genomföra ett konstruktionsarbete. Eleverna kommer att få tillverka en modell i miniatyr av en katapult.

På mattelektionerna arbetade vi vidare med matteuppgiften om bråk som vi hade under förra veckan. Eleverna fick nu låtsas vara en bonde under medeltiden och odla olika grödor på en begränsad yta (rektangel). Detta ledde vidare till att vi repeterade begreppen; omkrets och area. Eleverna har också fått leta efter föremål i klassrummet för att mäta och räkna ut föremålets omkrets. Under nästa vecka arbetar vi mer med omkrets och area på olika geometriska figurer.

Vissa elever kommer att delta i Majblommans insamling för utsatta barn i Nyköping. De elever som vill sälja majblommor har fått hem information om detta. Det du som vårdnadshavare behöver göra är att ge ditt/ert godkännande till att ditt barn får sälja majblommor. Lämna tillbaka talongen senast fredagen den 17/3. Säljstarten är den 6 april.

Övrigt: Denna vecka har det hänt lite nytt på elevernas bloggar. Vi har pratat om hur vi kan
vidareutveckla vårt bloggande så denna vecka fick eleverna vara med och påverka innehållet helt fritt och även använda sig av bilder. Detta arbete kommer fortsätta...

Trevlig helg

Sofia, Peter, Yvonne, Johnny och Lukas

fredag 3 mars 2017

Inför v. 10

Hej

Denna veckan har vi arbetat med att skriva argumenterande text. Eleverna har fått låtsas vara en medeltida person som ska skriva ett "klagobrev"/argumenterande  text där de klagar på något i sin by. I SO har vi pratat om kloster, kyrkan, tro och tomtar/troll/övernaturliga väsen. I nästa vecka ska vi träna på att skriva en biografi och sen ska vi arbeta med korstågen och eventuellt kring Birger Jarl.

I onsdags hade vi besök av Karin från Naturskolan och vi var ute i skolskogen. Vi gjorde flera praktiska uppgifter och eleverna arbetade i smågrupper. En av uppgifterna var att sortera in djur efter hur de lever under vintermånaderna. Karin gav väldigt mycket beröm till våra elever!

På mattelektionerna har vi arbetat med enhetsomvandlingar och vi har spelat Sänka skepp. På SO:n så arbetade eleverna med en matteuppgift med bråk som vi gick igenom under fredagens mattelektion.

Vi har börjat med ämnet teknik och på lektionerna har eleverna fått göra listor över tekniska saker som finns i våra klassrum. Av dessa listor sorterade vi ytterligare efter vilken teknisk sak som var viktigast. Vi har även börjat prata om teknikutvecklingen under medeltiden.


Carola har idag haft en lektion med grupperna som handlade om sociala färdigheter. Hon kommer att fortsätta ha lektioner på fredagar.

Onsdagen den  8 mars är det studiedag och eleverna är lediga.

Trevlig helg!

Sofia & Peter

måndag 27 februari 2017

Besök av Naturskolan

Vi har fått till en tid för ett besök av Naturskolan så nu på onsdag kommer vi att få besök. Vi kommer då att ha NO-lektionen ute i skolskogen och eleverna behöver ha lämpliga kläder för att vara utomhus. Väderprognosen inför onsdag ser inte så lovande ut men räkna med att vi ska ut ändå. Om det ställs in så tar vi det beslutet på morgonen när skolan har börjat. Man kan om man vill ha med sig ett litet mellanmål med någon varm dryck. Vi kommer att äta lunch som vanligt i skolan.


fredag 17 februari 2017

Inför v 9

Hej

Nu är vi igång med vårt ämnesövergripande tema om Medeltiden som vi valt att kalla Glimtar ur medeltiden. Vi har denna vecka först tittat på en film om Vikingatiden, summerat, diskuterat och repeterat. Det var roligt att se att så många elever mindes så mycket av Vikingatiden som vi arbetade med förra året. Våra studenter som vi har hos oss nu var mycket imponerade av vad de fick höra. 
Denna vecka har vi också hunnit börja prata om medeltidens start, Svea rikes bildande, byarna och lite om kristendomens införande i Sverige. Vi har pratat mycket om likheter och skillnader med föregående tidsperioder. Vi har också diskuterat och jämfört med hur vi har det idag. 

Vi har också pratat om hur arbetet kommer att gå till framöver. Vi kommer ju jobba ämnesövergripande så medeltiden kommer genomsyra många ämnen; historia, svenska, matematik, , fysik, kemi, teknik, engelska, bild, musik, idrott och slöjd. 

Det vi arbetar med på alla sv/so-lektionerna kommer att ligga på google classroom("Glimtar ur medeltiden"). Alla elever som varit på plats under veckan har loggat in där och läst och arbetat med de uppgifterna som finns där. Om man varit frånvarande av någon anledning så kan man logga in med koden; w1dmss. Att arbetet ligger på classroom är en fördel om man t.ex. är sjuk. Då kan man följa vårt arbete där och arbeta lite hemma. Alla uppgifter vi gör i sv/so ska skrivas/redovisas i en gul arbetsbok som eleverna fått under veckan. 
Förutom de uppgifterna som ligger på classroom så kommer vi också arbeta med olika texttyper(sv). Det kommer att ligga ca 1 skrivuppgift/vecka from v. 9. Vi har också lånat några lådor med skönlitterära böcker från biblioteket, alla med medeltidstema. Dessa är det fritt fram att låna under veckorna framöver. 

Förutom arbetet kring medeltiden så kommer vi ha ett pass i veckan där vi kommer arbeta med språklära. Detta pass kommer ligga i 3-gruppperna(tisdagar /torsdagar). 

Igår hade vi besök av Tommy från musikskolan. Han hade med sig mängder av instrument, bland annat många flöjter, som har anknytning till medeltiden. Eleverna fick titta på och lyssna på dessa samt dansa ringdans. 

På NO har vi arbetat i fysik om magneter och magnetism. Vi har kopplat arbetet till medeltiden då det var då man började använda kompasser som ett viktigt verktyg under sina handelsresor. Vi har även pratat om hur man genomförde experiment under medeltiden. Eleverna fick tillverka en egen kompass liknande den som man använde då. Nya begrepp har introducerats för eleverna och vi har diskuterat dessa begrepp i helgrupp. 

På mattelektionerna har vi repeterat positionssystemet och platsvärden. Idag fick eleverna testat en praktisk övning med enhetsomvandlingar. Vi har också repeterat tal i bråkform och decimalform. Efter lovet kommer vi att koppla matematikarbetet till temat genom att beräkna omkrets och area på olika geometriska figurer.

 Vi vill påminna om att det är studiedag den 8 mars. Då är skolan stängd men fritidshemmet är öppet som vanligt för de elever som har plats där. 

fredag 10 februari 2017

Inför v. 7

Oj oj oj vilken vecka vi haft. Denna vecka har gått i muntliga presentationernas tecken! Vilket fantastiskt jobb alla har gjort. Vi har stött på problem, löst dem, samarbetat och gjort jättefina uppskattade presentationer av de nominerade i WCP.  Vi har dessutom förberett valet, dekorerat "vallokalen" och fixat och donat. Under dagen idag har eleverna i små grupper genomför valet med hela den övriga skolan. På måndag startar rösträkningen. Resultatet kommer skickas in och sen får vi snällt vänta till april innan vi får veta det slutgiltiga resultatet.

Vi har under slutet av denna vecka så smått påbörjat historietemat med att repetera vikingatiden. Detta kommer vi även göra på måndag innan vi kör igång med medeltiden för fullt!

I matematiken har vi arbetat vidare med enhetsomvandlingar med tal i decimalform och även tränat på uppställningar i de fyra räknesätten. På fysiklektionerna har vi arbetat färdigt med arbetsområdet som handlar om ljus och under nästa vecka startar vi med att integrera medeltidstemat även i No-undervisningen.

Vi har under denna vecka och tre veckor framåt en lärarstudent hos oss som heter Gustav. I nästa vecka kommer en till student som heter Carola. Hon läser dock inte till lärare utan till behandlingspedagog.

Påminnelse; På tisdag är det prov på Norden samt kort skoldag. 

fredag 3 februari 2017

Inför v. 6

Hej allesammans,

Ännu en skolvecka är till ända. Tiden bara rinner iväg när man har roligt och arbetar så intensivt. Denna vecka har vi alla, både vuxna och elever, varit hårt drabbade av sjukdomar. Detta till trots har vi intensivarbetat med våra muntliga redovisningar kopplade till WCP. Eleverna har läst på, skrivit faktatexter, gjort en digital presentation, skrivit personliga talklort(stödord) samt gjort valaffischer. Till måndag har eleverna i läxa att träna på sin text så att man är väl förberedd. På måndag kommer vi träna i grupper samt öva på att hålla sina presentationer för den egna klassen. På tisdag, onsdag och torsdag kommer vi att gå runt i de övriga klasserna på skolan och framföra våra presentationer. Under nästa fredag kommer eleverna dessutom att få genomföra valet.

I nästa vecka kommer vi också så smått att starta temat "Glimtar ur medeltiden". Detta är ett ämnesövergripande tema men som har som huvudämne historia. Vi kommer koppla ämnen som ma, no, so, sv, eng, musik, bild, slöjd och idrott till temat. Vi har sökt och fått beviljat ett bidrag från Sörmlands sparbank. Vi är jätteglada för det! Detta bidrag kommer göra att vi kan åka på studiebesök till Stockholm lite senare i vår! Mer info om detta kommer när vi närmar oss. Till en början kommer vi läsa, diskutera, se på film samt skriva olika typer av texter (artiklar, argumenterande text, intervjuer m.m) som vi i slutändan ska sätta ihop till en tidning. Som slutprodukt ska vi också sätta upp en teater, för både skolan och er föräldrar. :)

Övrigt;

Det är LUS helg denna helg. Vi har ett ganska stort problem med LÖSS därför önskar vi STARKT att ni luskammar HELA familjen noga, flera ggr i helgen! Vi vill gärna bli av med de små oinbjudna gästerna.....

Det är dags för bokbussbesök på torsdag så glöm inte att ta med böcker ni har hemma!


Trevlig helg

Sofia, Peter, Johnny, Lukas, Yvonne och Ingrid


tisdag 31 januari 2017

Naturskolan inställd

Hej

Naturskolebesöket imorgon onsdag är inställt pga sjukdom.

Vi återkommer med nytt datum så fort det är bestämt.

mvh Sofia

fredag 27 januari 2017

Inför v. 5

Hej allesammans,

Nu har vi avslutat Nordentemat. Eleverna har avslutat temat med att  blogga om det. Vi hoppas att ni läser deras bloggar då vi ser det som ett utmärkt sätt att få inblick i elevernas kunskaper och skolgång. Använd gärna bloggen som underlag för diskussion om skoldagen :) Provet om Norden kommer ligga tisdagen den 14/2 vilket också är en kort skoldag.

Nästa vecka kommer vi att arbeta med omröstningen till WCP. Eleverna kommer bli indelade i grupper, samla fakta, skriva ihop en text om sin kandidat samt förbereda en muntlig presentation. De kommer sen få presentera sin kandidat för de övriga klasserna på skolan.Slutligen ska eleverna genomföra ett val.

I svenska fortsätter vi med ordklasserna. Denna vecka har vi gått igenom räkneord vilket vi fortsätter träna på även nästa vecka, emellan passen som gäller WCP.

På onsdag nästa vecka kommer Naturskolan på besök. Vi kommer att ha NO-lektionen ute i skolskogen och eleverna behöver ta med sig kläder för att vara utomhus. Dessutom kan man om man vill ta med sig ett litet mellanmål med någon varm dryck. Vi har pratat i skolan på lektionen om lämpliga kläder och de har fått planera ett mellanmål att ha med sig. Vi kommer att äta lunch som vanligt i skolan.

I matte har vi arbetat med medelvärde, median och typvärde. I våra "tregrupper" arbetar vi med problemlösning och vi lär oss om olika metoder för att lösa problem. Nästa vecka fortsätter vi detta arbete med att göra egna matteproblem och sedan testar vi att lösa dem. Vi kommer att avsluta mattekapitel tre under måndagen nästa vecka och startar sedan med kapitlet som handlar om geometri.

Trevlig helg

Sofia, Peter, Yvonne, Johnny och Lukas

fredag 20 januari 2017

Inför v. 4

Hej

Det är full fart här! Nu är vi alla sugna på att bli klara med vårt geografitema så att vi kan börja med annat. Denna vecka har vi sett på sista avsnittet av Geografens testamente som handlar om Island. Vi har också gjort ett arbetsblad om Island .

I nästa vecka ska vi arbeta klart om Island. Efter det kommer vi i SO att göra en veckas temaarbete om World´s childrens prize. Eleverna ska få göra grupparbete om de nominerade och göra presentationer för de övriga klasserna på skolan. I arbetet ingår också att genomföra ett val på skolan som våra elever sköter om. Resultatet kommer vi sedan att skicka in och avvakta valet i april.

När detta temat är klart så är det dags att byta till historia. Då ska vi grotta ner oss i medeltiden. Det ska bli ett spännande tema där vi ska läsa, prata, skriva (en tidning) samt sätta upp en teater. Vi hoppas också kunna göra studiebesök på diverse museum. :) Återkommer om det när närmar oss.....

Ämnet svenska kommer att vara inkluderat i SO-temat under arbetet med medeltiden. Men ett par tillfällen i veckan kommer vi att arbeta med språklära och nu lämnar vi stavningen och går över till ordklasser.

På mattelektionen idag fick eleverna redovisa hur många par skor de letat fram hemma. Vi arbetade vidare med läxan och eleverna fick redovisa resultatet i ett valfritt diagram. Vi diskuterade fördelar och nackdelar med vissa typer av diagram. Under nästa vecka så repeterar vi begreppen medelvärde och typvärde. Dessutom går vi igenom begreppet median. Ämnet matematik kommer också att ingå i temaarbetet om medeltiden men vi kommer även att hinna med att räkna lite "vanlig" matte också.

I fysik avslutade vi arbetsområdet med ljud och fortsatte sedan med arbetsområdet ljus. Vi har tittat på en film och lärt oss mer om ljus och vi har läst och diskuterat om ljus på lektionerna. Under nästa vecka ska vi testa några olika ljusexperiment.


obs - sista skridskoåkningen på måndag. Vi vill ha lapp eller mail SENAST måndag morgon kl 08.00 om ditt barn får gå själv från Rosvalla alt blir hämtad. Inget ringande under skoldagen, det funkar inte för oss!

Trevlig helg

Peter, Sofia, Yvonne och Johnny

fredag 13 januari 2017

Inför v. 3

Hej allesammans,

Då var vi igång igen. Vi har fortsatt arbetet med geografi. Vi börjar nu  närma oss sluttampen på projektet. Denna vecka har vi besökt "de gröna öarna" (Grönland/ Färöarna). Vi har tittat på Geografens testamente och eleverna har i uppgift att titta på avsnittet igen och fylla på sin tankekarta hemma. Vi kommer fortsätta arbetet med det detta avsnitt en bit in i nästa vecka innan vi börjar jobba med det sista avsnittet. Vi avslutar arbetet med ett prov på de nordiska länderna. Man kan gärna börja läsa på redan nu, texterna finns på classroom.

I svenska har vi denna vecka tränat på tj-ljudet. Läxa på detta kommer ligga till v. 4.

Under veckan arbetade vi färdigt med arbetsområdet ljud i fysiken. Nästa vecka startar vi med att läsa om ljus.

På mattelektionerna sammanställde eleverna deras undersökningar och visade resultaten i stapeldiagram. Under lektionen idag fick eleverna en genomgång av en hemuppgift som ska göras färdigt till fredag nästa vecka. Mer information om hemuppgiften hittar ni under läxfliken.

Övrigt; På måndag åker vi skridskor. Vi kommer promenera från skolan 12.00 ca och slutar nere på Rosvalla kl 14.00. Får man gå/cykla själv alternativt hämtas av vuxen så vill vi ha lapp/mail.

Trevlig helg

Sofia, Peter, Yvonne, Lukas och Johnny

tisdag 10 januari 2017

Välkomna tillbaka

Hej och välkomna tillbaka,

Nu hoppas vi att ni alla haft ett skönt jullov och laddat batterierna inför en ny termin. Vi vill passa på och tacka för de fina julgåvorna, det värmde.

Idag kommer vi att försöka åka pulka på eftermiddagen men i övrigt är det en "vanlig" skolvecka.

Full fart mot sommarlovet! ;)