Läxor

V. 43

Måndag; SV; Sagan om drottning Kristina klar
Tisdag
Onsdag
Torsdag; Sv; adverb och prepositioner, se nedan
Fredag; Eng; Kunna återberätta om kattdjur med hjälp av stödord.
Ma


Prepositioner


  • är en ordklass som anger var någon eller något befinner sig eller vid vilken tid något sker; på, i, under, bredvid, ovanpå, bakom, vid
  • står ofta framför ett substantiv eller ett pronomen; bakom henne, bredvid huset, lördag
  • en del prepositioner består av flera ord; vid sidan av , till höger om
  • kan också stå sist i en mening; Vad väntar du ? Du måste säga till!
Adverb;

  • är oböjliga ord som förklarar när, var, hur och på vilket sätt något händer; strax, överallt plötsligt, lite
  • frågeorden när, var, vart, hur, varifrån, varför är också adverb
  • adverb beskriver verb, adjektiv och andra adverb

Ex;
Sköldpaddan går långsamt.
Sköldpaddan är otroligt långsam.
Sköldpaddan går otroligt långsamt.

En del adverb kallas satsadverb. De adverben förändrar innebörden i en hel sats.


Vi vågar inte.  

Man kan aldrig lita på henne.

Det kan vara svårt att se skillnad på adjektiv och adverb. Ett sätt att kontrollera om ett ord är ett adverb eller ett adjektiv är att ändra substantivet till plural eller singular. Adjektivet böjer sig efter antal. Det gör inte adverbet. De är oböjliga.

Ex;

Ett vilt lejon Två vilda lejon. Adjektiv
Lejonet ryter vilt. Lejonen ryter vilt. Adverb

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar