söndag 2 mars 2014

Engelska, Matematik och No

Engelska
Vi har fortsatt att öva på att kunna besvara frågan "What are you doing?"  När jag ställer den frågan får jag svar som "I am singing, I am playing football, I am eating ice-cream, I am dancing... i en av grupperna tyckte de att det var roligast att börja svaret med " I am riding... och sedan blev det många olika slut på meningen... a horse, a pig, an elephant, a sheep... Det blev många glada skratt och bra repetition av olika djur.
Vi har också övat på att kunna beskriva någon/något, vi valde en fantasifigur. Här övade vi på fraser som " He/she has got pink hair, green eyes and blue ears. Eleverna började också rita på en figur som de nästa vecka kommer att få beskriva, på engelska, för en kamrat.

Matematik
Det har varit mycket fokus på problemlösning i olika former den här veckan. Vi har inte arbetat så mycket i ma-boken utan vi har gjort andra övningar/uppgifter.  Eleverna har bl.a., i mindre grupper om 4-5 elever,  fått ta reda på hur många olika sätt 4 personer kan stå på i ett led. De dokumenterade och flyttade sig till olika platser i ledet, för mig var det spännande att följa samarbetet i de olika grupperna och se hur de tog sig an uppgiften. Det var en riktigt klurig uppgift och när vi sammanfattade den och gick igenom den upptäckte vi att de kunde stå på 24 olika sätt... som ni förstår tog uppgiften mer än en ma-lektion.
Vi arbetar också vidare med multiplikation, den här veckan har vi arbetat med 10:ans och 5:ans tabell, eleverna har också fått bl. a. 5:ans och 10:ans tabeller i läxa. De repeterar även 2:ans tabell. De flesta tycker att multiplikation är kul, några upplever 5:ans tabell som lite svår. Vi övar vidare.
När det gäller problemlösning har vi också övat på att hitta på egna problem/kluringar till klasskamraterna. Hannas och Oscars uppgift löste Sörgruppen gemensamt. Det här är deras uppgift:
I ett dl-mått får det plats 20 popcorn. Hur många popcorn får det plats i ett halvt litermått? Hur många popcorn får det plats i ett litermått?

NO
Vi håller på att avsluta vårt tema om kroppen. Det sista vi arbetar med är våra sinnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...