fredag 13 september 2013

Svenska So vecka 37

Skogsäventyret fortsätter. Vi har nu fått lära oss om olika karttecken som finns och fortsatt repetera kartans färger. Det vi lärt oss om olika djur i skogen hör samman med En läsande klass-temat för veckan. Läs nedan.

En läsande klass-arbetet fortsatte med att vi fick träna oss på faktatexter. Vi läste om bin, fjärilar, igelkottar och daggmaskar. Det var väldigt intressant att först agera spågumma och titta på rubrikerna i texten. Vi gissade vad texten skulle innehålla. Sedan fick eleverna också dela med sig av sina kunskaper i ämnet innan jag läste texten högt. I slutet samtalade vi om vilka förutsägelser som slagit in och om vi fick veta något som vi inte visste förut.

                                  

I svenskan har vi gjort övningar med synonymer. Prata gärna vidare hemma om att synonymer är ord som betyder nästan samma sak. De kan även kallas utbytesord; en synonym kan alltid bytas ut mot ett annat ord. Hitta tillsammans på synonymer till orden: våga, stjäla, smyga, läskigt och spionera. 

Vi håller också på att jobba med vokalerna (a, o, u, å, e, i, y, ä, ö) och nästa vecka blir det fortsatt övning med övriga bokstäver i alfabetet, d.v.s konsonanterna.

Alla barn har fått ett eget IUP-schema. De har fått skriva sina IUP-mål på datorn. Vi har precis kommit igång. Vi hoppas det ska motivera barnen att de får uppgifter som hör till målen vi kom överens om på utvecklingssamtalet.

Vårt arbete med klassens första regel "Räck upp handen och vänta med svaret" fungerade bättre ju längre veckan gick. Nästa regel är "Gå in direkt när lektionen har börjat." Det gäller både att komma ihåg att gå in direkt det ringer från rast och att komma ihåg vad man ska göra då man ätit färdigt och gått ut från matsalen. 

Eftersom eleverna nu blivit större och går i tvåan har vi bestämt att vi tar tystläsning 10 min direkt efter lunch varje dag. Det passar bra tills alla hunnit komma in och samlas efter matstunden. Läsintresset höjs för varje vecka. Vi har hunnit besöka bokbussen och låna böcker. Jag har även fått åka och låna hem mer böcker till vårt utlåningsskåp. Mycket angenämnt arbete!

Vi avslutade veckan med kompissamtal och att skriva text utifrån tankekarta i vår Veckologgbok.

Bara en sak till: Era barn är fantastiska! De gör otroliga framsteg. Jag är så stolt!

Trevlig helg och njut av den sista hösthettan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...