tisdag 10 september 2013

Anteckningar från föräldramötet 2013-09-09

Välkommen!

      Vi arbetar efter vår läroplan, Lgr 11, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen.

     LPP – lokal pedagogisk planering. 
     Målet är att Lpp ska finnas i alla ämnen, olika ämnesområden, med anknytning till     
     läroplansmålen och det centrala innehållet.

Vi tittar på schemat.

Engelska med Annette.
      Musik med Eva: Eva berättar om vad hon gör med barnen.
      Idrott med Peter: Peter berättar.

IUP-tid: Vi håller på att utarbeta inviduella arbetscheman till eleverna där de kan träna på sina IUP-mål.

Elevens val: Eleverna kan välja utav förslag vi ger till dem vad de vill träna på eller fördjupa sig i.

Studiegård månd o onsd kl 13.30-14: Chans att ta igen om man ligger efter med skoluppgifter. Extraträning. Vidare uppföljning av God Läsutveckling där vi dokumenterar hur alla barn ligger till i sin läsutveckling.

Från och med i höst har Marika ett utvecklingsuppdrag, en förstelärartjänst, som innebär att 20% är avsatt för handledning och utveckling inom svenska och IKT. Tjänsten är först och främst på skolan. Ingrid Edlund kommer tillsammans med Peter och Annette att hålla i undervisningen i klassen på fredagar.

      Mentorer
Annette och Peter för Norrgruppen
Marika  och Eva för Sörgruppen

     Mentorstid
     Tisd kl 13.30 – 14.15 och även ibland under lektionstid.
Vi har ett rullande schema på när vi har mentorssamtal med varje barn enskilt. Vi pratar då om hur det går i skolan.

      Läromedel
Svenska - Diamantjakten och En läsande klass (Marika visar bildspel om hur vi jobbar med läromedlet).

Läsebok A (röd) – för de elever som börjar få flyt
Läsebok B (grön) – för de elever som läser med ganska bra flyt.

     Läxor:
     Läsläxa onsdag-onsdag. Liten läxbok med tillhörande frågor medföljer. Träna minst tre   
     ggr på läxan. Positiv uppmuntran är det som gäller.

     Läs också andra böcker tillsammans. 10 000 timmar lästräning behövs för att få ett bra   
     läsflyt.

      En läsande klass - Marika berättar.
Tillsammans har vi pratat om vad läsning är och att man måste förstå det man läser för att det skall vara meningsfullt att läsa. Vi kommer att träna oss på att förstå det vi läser en liten stund varje dag. Våra fyra ”läsfixare” kommer att hjälpa oss att fixa läsningen. Forskare har sett att elever som använder dessa fyra läsförståelsestrategier har lättare att förstå det de läser. Vi kommer att använda ännu en läsfixare; konstnären. Med hjälp av denna lässtrategi blir vi uppmärksamma på de inre bilder som vi skapar inne i huvudet när vi läser. När du läser måste du tänka på vad du läser och vara uppmärksam på när du inte förstår. Läsfixarna hjälper oss med detta. Det är viktigt att förstå vad man läser i alla ämnen i skolan och i vår kursplan står det att vi skall undervisa i lässtrategier för att utveckla vår förståelse och vårt språk.
Innan vi börjar läsa så hjälper spågumman till att förutspå vad boken/texten kommer att handla om. Utifrån bilder och titel får vi ledtrådar och gör förutsägelser. Även under läsningen använder vi spågumman då vi hela tiden funderar över vad som kommer att hända härnäst.
När vi inte förstår ett ord eller ett uttryck måste vi göra någonting åt det. Genom att använda Detektiven läser vi om ordet, meningen eller stycket. Vi kanske behöver läsa framåt i texten för att förstå ordets betydelse utifrån sammanhanget. Hjälper inte det kanske vi måste ta hjälp av kompis, vuxen eller slå upp ordet. Med hjälp av sinnena lever vi oss in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om.
Reportern: Genom att ställa olika typer av frågor på texten blir vi medvetna om att svaren går att hitta på olika nivåer i texten. Frågor på ytan kan besvaras med information som står klart och tydligt uttryckt i texten.
Frågor under ytan kräver att läsaren hittar ledtrådar i texten. Att man läser mellan raderna och drar egna slutsatser utifrån det man får reda på.
För att svara på frågor på djupet krävs att vi använder våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Det handlar om den riktiga skatten – dig själv!
Cowboyen: Vi sammanfattar det lästa med hjälp av frågorna:
      -          Vad hände först?
      -          Vad hände sedan?
      -          Hur slutade det?
Till vår hjälp kommer vi att ha ett berättelseschema med inledning, mitten och slut.
På faktatexter arbetar Cowboyen på ett lite annat sätt. Vi sammanfattar texten med hjälp av att vi plockar ut nyckelord. Nyckelorden hjälper oss att återberätta och komma ihåg vad vi har läst.
När vi använder alla fem strategier för att kontrollera vår förståelse är vi stjärnläsare. Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när han/hon inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier.
När vi tränar på att använda läsförståelsestrategier tränar vi på en eller två i början för att bli riktigt säkra på hur man använder varje strategi.
När vi börjar att träna läsförståelse så kommer jag som lärare visa eleverna hur man gör och hjälpa dem. Vi kommer att träna många gånger tillsammans innan de får pröva i grupp eller med en kompis.
Genom att vi läser texter högt tillsammans så hjälps vi åt att använda läsfixarna. Vi kommer att läsa texter som vi sammanfattar tillsammans på detta vis.
De kommer så småningom få pröva att bli en läsfixare och tillsammans med sina kompisar läsa och förstå en text. Då blir läsningen roligare och mer meningsfull!

Mattebok - Eldorado

     Matteläxa kommer inte vara varje vecka men de blir också onsdag-onsdag.

     SO/NO teman under året:
1         Skogsäventyret - olika sorts kartor t.ex. över närområdet. Väderstreck. Djur och växter. Trafikregler.
2       Tidslinjer och tidsbegrepp.
3       Gamla testamentet, några berättelser.
4       Jordgloben, världsdelar och världshav. Några länder och flaggor.
5       Kroppen
6       Rymden
7       NTA
8       Musikal
9       Kompisskap, rätt och fel

Hur vi arbetar med kamratandan:
·                     Kompissamtal varje vecka.
·                     Klassens regler. En regel per vecka. Samla bönor i burk och när vi når en bit på väg - belöning i form av t.e.x extrarast, film, välja vad man vill jobba med, osv.
·                     Konfliktlösningsmodell med klar struktur. Vi antecknar det barnen berättar.

Titta i Veckologgboken. Hjälp barnen ta eget ansvar för att titta vad som händer nästa dag och vad som ska packas ner i ryggsäcken. Skriv gärna en kommentar i Veckologgboken.

Frukt eller smörgås i skolan får man äta på rasten. När vädret blir kallare får de äta kl. 9.30, 10 min innan rast, men inget småätande under dagen.

Kläder efter väder. Vi är ute på rast i alla väder. Märk kläder med namn.

Inga leksaker eller gosedjur får medtagas.

Mobiler ska vara avstängda under lektionstid.

      Satsningen på IKT: Vi hoppas att vi får läsplattor efter jullovet... Just nu har vi 8 fasta  
      datorer att skriva på och vi kan även låna in fler bärbara vid behov. Det fungerar bra. 

      Fritids vill att föräldrar ringer direkt till fritids om barnet ska gå hem tidigare (inte  
      meddela via barnet).

      Frukost på fritids är kl. 07.00 till och med kl. 07.30. Sedan dukas det undan. Observera   
      tiden.

      Ny bloggadress: www.bryngelstorspkolan2005.blogspot.com. Mattisborgens fritids har
      Man kan även fylla i sin e-mail adress på bloggen ”Följ via E-post” och få inläggen
      skickade till sin mail.
Vi följer vad ni fyllt i i lappen om Samtycke och kommer lägga upp lite mer bilder där barnen syns i år, men det kommer ändå förstås läggas upp med respekt för individen.

Elevledda Utvecklingssamtal: Kunskapsfestivalen i december. Läs på skolinfo: www.edwise.se
     
      Skolrådsrepresentanter behövs, en från Norrgruppen och en från Sörgruppen. Pernilla  
      Eriksson  lyckligmamma@hotmail.com och Elisabeth Hermansson elisabeth.hermansson@nykoping.se 
      sitter kvar.

      Klassföräldrar som vill ordna trevligheter för klassen? Några små trevligheter är i alla fall  
      på gång, springtävling snart och bandycup på höstlovet.

      Annette berättar om Marte Meo, att en pedagog kommer att filma i klassrummet då och då 
      och sedan ge respons till oss pedagoger. Ni får hem information om det. Vill ni inte att ert barn 
      ska vara med på film så säg till. 

      Ni är välkomna att hälsa på oss i skolan och vara med hela eller delar av dagen.
      Vi ser fortsättningsvis fram emot skoltiden tillsammans med era mysiga barn och hoppas på 
      ett gott samarbete med er.

    
      Tusen tack för ert positiva bemötande!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 17

Hej Nu känns det som att våren verkligen har kommit. Hoppas det fina vädret har kommit för att stanna... Denna vecka har vi på riktigt s...