fredag 13 september 2013

Kortare skoldag

Information angående kortare skoldag.

Inför det här läsåret har vi utökat barnens schematid. Det ger oss personal möjlighet att få en halv gemensam planeringsdag var femte vecka. Vid dessa tillfällen kommer eleverna att sluta kl.12.10. Under hösten är det 14 oktober och 12 november. Till våren har vi planerat in den 15 januari, så här långt. Fritids är öppet som vanligt och eleverna är välkomna lite tidigare de här dagarna.

Vänlig hälsning
// Anna K Kjellberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...