måndag 30 september 2013

Mobiler

Från och med detta läsår kommer det att finnas en förvaringslåda för mobiltelefoner i varje klassrum.

Där lägger eleven sin telefon när de kommer på morgonen och de får tillbaka den vid skoldagens slut. Av säkerhetsskäl förvaras mobiltelefonerna inlåsta. Vi kommer att satsa mer på rastaktiviteter så att eleverna får en aktiv rast istället för en passiv med mobiltelefonen i handen.

Om eleven av någon anledning behöver vara nåbar för er föräldrar under skoltid via sin telefon så är det givetvis okej.


Fritidspersonalen önskar att ni i möjligaste mån gör upp kompislek dagen innan då trenden har blivit att MÅNGA barn vill ringa på fritidstid, detta innebär att stor del av den pedagogiska tiden på fritids går åt till att vänta på de barn som ringer.  

Så kan en förvaringslåda eller så kallat "mobilhem" se ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...