torsdag 9 oktober 2014

Världsreligionerna del 1

I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO kring världsreligionerna. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har.

Sörgruppens tankar.
Norrguppens tankar

Vet:
Gud, Jesus
Världen
Olika gudar
Det finns olika religioner
Kristendomen
Kapell
Kyrkan där man kan döpas
Man kan gifta sig i kyrkan
Begravas
Be
Man kan tro på olika
Klocka
Tända ljus
Amen


Önskar veta:
Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga?
Varför finns det olika religioner?
Varför har inte alla samma religion?
Vad är en religion?
Kan man hitta på en religion?
Hur många kyrkor finns det?
Hur hög kan en kyrka bli?
Hur många tror på Gud?
Måste man tro på en religion?
Varför tror man på Gud?

När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Slutligen fyllde vi i den sista stapeln Lärt oss.

Lärt oss
En religion är om när Gud skapade jorden.
Alla religioner har en symbol.
Kristendom har ett kors.
Judendom har en stjärna.
Muslimernas religion heter islam och har som symbol en halvmåne med en stjärna.
Några fick inte äta förrän solen gick ner.
Vi firar högtider tack vare olika religioner.
Muslimerna går till kyrkan på fredagar och kristna på söndagar.

Många kloka tankar blev det efter att ha tittat på en film!

Denna vecka genomförde jag ett litet experiment med eleverna. De fick sitta i smågrupper och varje grupp fick ett kuvert med några bilder i som berättade om kristendomens, judendomens och islams symboler, platser för religionsutövning, religiösa ledare och heliga skrifter. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle samarbeta och sortera bilderna så att de passade in under någon av de tre nämnda religionerna. Många bra samtal och fint samarbete i grupperna blev det.
När sorteringsövningen var klar fick eleverna lyssna till en faktatext från vår SO-bok, som handlade om olika religioner. Efter varje genomgång av religion skrev vi ner nyckelord på tavlan.


Sedan var det dags för grupperna att jobba igen och öva in muntligt vad de lärt sig utifrån nyckelorden och bilderna. Vi avslutade med fina muntliga redovisningar från varje liten grupp. Alla var med och deltog på något sätt i redovisningen.

SÅ stolt fröken fick en liten tår i ögonvrån.

Vår pedagogiska planering:

Lpp: Världsreligioner

Tidsperiod: oktober-november 2014 i åk 3

Mål                                     
Förstå vad som menas med religion och religionsfrihet.
Känna till minst tre religioner och platser för religionsutövning.
Känna till några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna.
Delta aktivt i grupparbeten och diskussioner.
Reflektera kring livsfrågor.
Koppla det vi samtalar om till egen erfarenhet och åsikt.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:
 • VÖL-modell och film om världsreligioner och religionskunskap
 • förklara, resonera och samtala kring begrepp och samla dem på vår detektivtavla
 • ta reda på och slå upp vad svåra ord betyder
 • titta på bildspel om religionerna
 • läsa faktatexter om olika religioner i SO PULS (En läsande klass)
 • samla nyckelord och återberätta faktatexterna (cowboy)
 • läsa berättelsen om Abraham och skriva sammanfattning utifrån bilder med inledning, handling och avslutning (cowboy)
 • titta på filmer Mötesplats jorden om barn med olika liv och religioner och reflektera kring dem
 • göra textkopplingar till oss själva, andra texter och världen
 • undersöka likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom, till en del även katolicism och buddhism, med VENN-diagram och rutsystem
 • reflektera och samtala kring religionsfrihet och se film Rättens riddare med diskussion: Vad är bra/dåligt? Ser vi något mönster?
 • skapa religiösa symboler

Läraren kommer att bedöma:
Att du kan förklara begreppen religion och religionsfrihet
Att du är delaktig i diskussionerna kring olika högtider, symboler och platser för religionsutövning
Att du kan se skillnader och likheter mellan kristendom, islam och judendom
Att du kan återberätta det du förstått av de olika berättelserna och religionerna i tal, skrift och bildOm ni vill läsa en mer utförlig LPP kan ni klicka här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 17

Hej Nu känns det som att våren verkligen har kommit. Hoppas det fina vädret har kommit för att stanna... Denna vecka har vi på riktigt s...