torsdag 23 maj 2013

Skolråd och organisation

Senaste protokoll från skolrådet finns att läsa på vår hemsida.

Organisationen inför nästa läsår ser ut så här:
Elevantalet per klass är mycket bra, ett snitt på 21st. Vi söker två lärare till åk 4. Det är Camilla Börjesson och Ingrid Persson som tar 1:orna tillsammans med Maria Lindblom och Ingrid Edlund. Maria.L kommer även att jobba (40%) tillsammans med Anna K Kjellberg. I övrigt ser klassorganisation ut som tidigare. Helene, Lena.P, Conny, Maria.L, Annica, Ingrid.E och Jenny finns på Bullerbyn till hösten. Pia, Lucy, Elisabeth, Peter.H, Eva.W och Jean finns på Mattisborgen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...