lördag 4 maj 2013

No och Matematik vecka 18

Den här veckan har det varit färre lektionstillfällen i både matematik och No p g a städning av skolgård, storsamling, första maj och äggjakt. Vi har sått våra solrosfrön och väntar nu med spänning på att de ska börja gro. Eleverna är noga med att se till att de får vatten och är rätt placerade i fönstret.
I matematiken har vi arbetat med mätning. Vi har använt oss av både gem och linjaler för det. Det går åt många gem när man vill ta reda på hur många gem lång man är...
Äggjakten gav tillfälle till räkneuppgifter. Efter att vi hade varit på äggjakt hjälptes vi åt att räkna hur många ägg vi hade hittat. Det var många pappersägg som samlats in av ettorna. Norrgruppen hittade 97 st. och Sörgruppen 111 st. Vi hjälptes sedan åt med det svåra att räkna ut genomsnittet, vilket var lite krångligt att förstå. Sörgruppen hade, i genomsnitt, hittat 5,04 ägg och Norrgruppen 5,39.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...