tisdag 9 september 2014

Föräldramötet måndag 8 september

Här kommer anteckningar från föräldramötet.

Annelie Zetterström informerade om idrotten. Ring eller maila gärna till Annelie om det är något eleverna tar upp om idrotten hemma. Bra om eleven är med och packar sin gympapåse så är det enklare att känna igen sina kläder och handduk. Gärna lapp med om de inte kan delta i idrotten eller om de bara kan vara med i vissa moment. Inneskor på idrotten gäller från och med att innegympan drar igång. Kom gärna och hälsa på!


Några ändringar har gjorts i schemat och det delades ut tillsammans med olika gruppindelningar för idrott och slöjd.

Schema för åk 3 2014/2015


måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
8.10Id
Annelie
Västgr

Sv Sör/
Ma Norr

Sv Sör
Eng Norr
Slöjd
Yvonne
Frej
Västgr.
Ma/Sv
Östgr.

Sv
Mu
Marija
Norrgr
Eng
Sörgr

8.55

9.10
Bild v.v./
Ma v.v.
Sv Sör/
Ma Norr

Id
Annelie
Östgr.
Eng Sör
Sv Norr
Eng
Norrgr
Mu
Marija
Sörgr
9.10


9.40
9.40
10.10
Rast
Rast
Rast
Rast
Rast
10.10


11.15
Sv Norr
Ma Sör
Elevens Val

No
Ma/Sv
Västgr.
Slöjd
Yvonne
Frej
Östgr.
No Naturskola v.v./
Sv v.v.
Sv/
Ma
11.15


   11.45
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
Lunch
11.45


12.10
Sv
Sv
Ma/Sv
Västgr.
Slöjd
Östgr.
Sv
    
Ma


Skoldagens slut: 
                     12.30

12.10

12.40
Rast
Rast
Rast
Rast


12.4014.00
Sv Sör
Ma NorrSo: klassråd
Sv Norr/
Ma Sör
Id
Annelie
Östgr.

So Sör
No Norr
So Norr
No Sör
Id
Annelie
Västgr
Sv Norr/
Ma Sör


    14.15

Skolans studiegård
kl 14.20-15.00


Klassens studiegård
kl 14.20-15.00
Matteläxa
måndag–måndag
(ej varje vecka)

Läsläxa
onsdag-onsdag
Stavningsläxa
torsdag-torsdag
(varannan vecka)
Engelskaläxa
fredag-fredag
(varannan vecka)

Måndagar, tisdagar, onsdagar idrott- och slöjdgruppindelning:
Öst- och Västgrupper mixade med halva Norr- och halva Sörgruppen.Vi berättade utifrån schemat var vi gör under olika lektionspass och visade upp våra läromedel. Vi pratade om läxor och det kommer varvas stavningsläxa och engelskaläxa. Läsläxa är varje vecka (förutom lov och utvecklingssamtalsveckor). Matematikläxa vid behov.

Teman under året

SO: Valet, värlsdsreligionerna, forntiden och Södermanland
NO: Djur, växter, NTA (förändringar och fjärilars liv), planeter, dinosaurier

Övergripande tema för hela skolan kommer att handla om värdegrund.

Nationella prov kommer att vara från mitten av mars - mitten av maj. OBS! Vi beviljar inte ledighet under denna period.

Skoldagboken är viktig för vi skriver inte in allt kom ihåg i bloggen längre. Eleverna ska börja ta mer eget ansvar och titta i Skoldagboken. Den ska ligga i väska till och från skolan varje dag och speciellt viktigt att den är med på fredagar.

Telefonlista för klassen ska komma att göras via bloggen (frivilligt) och alla som vill vara med kommer att få hem ett papper med telefonnummer.

Extrakläder och gummistövlar är bra att ha med och nu finns det plats i vårt nya kapprum. Innetofflor är också bra, speciellt då snön kommer.

Mobilhem: vi erbjuder eleverna att låsa in sina mobiler under skoldagen.

Är det någon som vill ändra angående bilder sitt barn på blogg/hemsida (samtycke) så meddela oss.

Representanter till skolrådet: Pernilla och Elisabeth fortsätter.

Vi pratade även om frågor angående skolmaten och skolmiljön, som kan tas upp på skolrådet. Det finns en facebookgrupp: Kräv bra skolmat till våra barn i Nyköpings kommun.

Välkomna till skolan och hälsa på!

Hälsningar
Annette och Marika


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...