måndag 22 september 2014

Bryngandagen 30 september 2014

·       Dagen börjar kl. 8.10 för alla. Då samlas du i din Bryngangrupp direkt på morgonen. Den gruppen håller ni ihop med hela dagen. Första grupp går iväg 8.15 och sista 9.12. Paus för alla grupper kl. 9.45 – 10.10.           

Du äter från din egen lilla matsäck.Tänk på våra allergiker!
Ta inte med NÅGOT med nötter i och ägg i ren form!
            
·       Skollunch serveras: Du äter lunch med din grupp.
Gruppen får matkupong av Annelie när ni kommer tillbaka till skolan.

·       Prisutdelningen sker omkring kl. 12.45.

·      Dagen är slut efter prisutdelningen ca. kl. 13.00.

Tag väl hand om varandra!

Kläder efter väder!
      
  Extra dryck är viktigt om det blir varmt och soligt.


 Med vänlig hälsning

personalen på Bryngelstorpskolan
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...