söndag 26 januari 2014

Engelska, Matematik och No

Engelska
Vi brukar börja med att prata om vad vi gjorde sist och så repeterar vi det muntligt. Att titta ut genom fönstret och prata om dagens väder är också alltid kul, upplevelserna av vilket väder det är brukar skilja sig åt. Då blir det spännande diskussioner.
Den här veckan repeterade vi även begrepp på familje- och släktmedlemmar. Vi tittade på ett avsnitt av Kids english zone. Vi övade på fraserna: Who is this? Who is that? This is my..., That is my...
Det kommer vi arbeta vidare med nästa vecka.

Matematik
De senaste veckorna har vi bl.a.arbetat med multiplikation och division med talet 2. Vi har övat på att använda ma-begrepp och på att förklara hur vi löser uppgifter. Det har blivit en del ritande när de ska förklara skillnaden mellan t.ex. 2x5 och 5x2. Det är helt ok att man ritar när man ska förklara. De tycker att det är kul att räkna multiplikation och vill att vi ska träna på alla tabeller på en gång...
De har fått 2:ans multiplikationstabell i läxa tills på fredag (31/1). Läxpappret behöver inte lämnas in, jag följer upp läxan muntligt. Till dem som tycker att 2:ans tabell är enkel sade jag att de kan träna på högre tal t.ex. 2x15, 2x17 och på att kunna svara snabbare och snabbare.
Nästa vecka kommer vi, förutom multiplikation, att arbeta  med problemlösning (tillsammans i grupp) och med tredimensionella geometriska former. Då blir det mera ritande, vilket många gillar.

No
Förra veckan pratade vi om hjärtat, lungorna och om blodet. Det var när vi kom in på blodplättar och deras förmåga att läka sår som många ville berätta om egna erfarenheter av skador och sår. Vi fick höra om allt från småsår till operationer. Några jämförde också sina ärr...
Från hjärtmuskeln arbetade vi denna vecka vidare med kroppens övriga muskler. Nästa vecka fördjupar vi oss i några av de inre musklerna och arbetar vidare med matsmältningen. Vi kommer också att klippa och klistra en del i vår No-bok.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...