fredag 29 januari 2016

Inför v 5

Hej

Ännu en vecka har rusat iväg, tiden går fort när man har fullspäckat schema och roligt tillsammans! Den här veckan har vi börjat avsluta vår del av Sverigeresan som gått till skogslandskapen i norr. Vi har pratat om skogen som en stor naturtillgång, vad man gör av skogen, djur och växter i skogen samt fördjupat oss i 1-2 landskap.
Vi har också arbetat vidare med våra faktatexter. Nu har vi tränat på att göra styckeindelningar. Detta kommer eleverna att få fortsätta att träna på. Vi har också tittat noga på handstil då man ska kunna skriva med läslig handstil.
Det kan vara roligt att veta att vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande i Sverigeresan. Vi arbetar med Sverige i ämnena geografi, svenska, biologi, musik och bild. På bilden t.ex. så har eleverna fått kunskap om konstnären John Bauer samt fått måla skogsbilder med inspiration av hans målningar.
I matematik har vi fortsatt att träna på schack samt arbetat med  bl.a. addition.
I torsdags hade vi besök från Lotta från resursteamet som visade eleverna lite finesser på t.ex. drive och inläsningstjänst som man kan använda sig av när man ska läsa och skriva. Hon pratade också om vikten att stänga av dator/TV/skype och dylikt när man pluggar så att hjärnan får fokusera på en sak i taget. Hon tipsade om att återberätta för någon / något när man t.ex. läst en faktatext. Det gör att man minns saker bättre.

På måndag avslutar vi skogen och fortsätter till fjälls! :)

I svenska kommer vi att börja med läsgrupper på onsdagar. Sofia kommer att ta ut lite mindre grupper och läsa högt, samtala och analysera. Vi kommer också att arbeta med muntliga presentationer. Eleverna får välja valfritt ämne, fördjupa sig, skriva en text samt förbereda sin presentation med hjälp av digitalt hjälpmedel.

Nedan följer lite information från rektor Anna.

Trevlig helg

Sofia och Peter

För kännedom!
Vi kommer äntligen att få en ombyggnad av vår parkering. De har tjuvstartat lite för att öka säkerheten och underlätta för trafiken. Detta gäller fram till att de sätter igång. När det blir beror på vädret.
Nedan kan du se en skiss över hur trafiken ska fungera just nu:
Det är högersväng direkt när du svängt av från stora vägen.
Ska du lämna av eller hämta kör du till av- och påstigningszonen och sen direkt ut.
Vill du parkera gör du det på gamla basketplanen med fronten upp mot cykelvägen. Kommun kommer vid behov ha snöröjning här för att möjliggöra detta.
Där det står förbjudet att parkera kommer det på sikt att bli parkeringsrutor, men just nu råder förbud.
De parkeringsrutor som finns uppmålade sen tidigare är personalparkering. Kommer du på eftermiddagen och ska hämta ditt barn får du självklart använda även den parkeringen.
FÖRBJUDET att parkera i av- och påstigningszonen.
För de barn som kommer gåendes på cykelvägen från övergångsstället på trillingsbergsvägen går det inte längre att gena över gamla basketplanen, då det där är parkering och bilväg. De fortsätter lite längre fram och kan sen svänga ner där man gjort en ny bred nedfart i den gamla häcken.
Observera att den ritning du ser är inte det färdiga resultatet!
Med hopp om säkrare trafikförhållanden för våra lever!
Anna K Kjellberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...