tisdag 22 september 2015

Vecka 39

Hej

Vi får börja med att be om ursäkt för sent blogginlägg. Ibland dyker det upp saker som man måste reda i först och främst. Denna vecka har vi börjat om med arbetet som rör hur vi är mot varandra och hur vi behandlar våra kompisar. Detta kommer vi att fortsätta med och vi kommer följa upp arbetet med jämna mellanrum.

Denna vecka börjar elevernas hälsosamtal med skolsköterskan. Samtalen kommer att pågå under v. 39-42. Om du som vårdnadshavare önskar vara med på samtalet så kontakta skolsköterskan Lena Wallin tel; 0155 - 457943 eller 073 - 412 15 67
Obs: Till denna vecka (torsdag och fredag) är det två läxor. En i engelska och en läsläxa. Läxorna finns under läxfliken.

Nedan följer lite information kring Bryngandagen på fredag.

Ha en trevlig vecka.

Mvh Sofia, Peter, Marie och Yvonne


Bryngandagen den 25 september

Dagen börjar kl. 8.15 för alla. Då samlas du i din Bryngangrupp direkt på morgonen. Den gruppen håller ni ihop med hela dagen. Första grupp går iväg 8.20 och sista 9.17.                                                      
Paus för alla grupper kl. 9.45 – 10.10.
Om du har med dig någon frukt eller något annat litet, äter du det under pausen.

Tänk på våra allergiker!      
Ta inte med NÅGOT med nötter i och ägg i ren form!
        
Skollunch serveras: Du äter lunch tillsammans med din grupp.
                         
Prisutdelningen sker omkring kl. 12.45.

Dagen är slut efter prisutdelningen ca. kl. 13.00

Tag väl hand om varandra!

Kläder efter väder!
         
Extra vatten är viktigt om det blir varmt och soligt.


Med vänlig hälsning

personalen på Bryngelstorpskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...