tisdag 22 september 2015

Föräldrakväll med Friends

Välkomna till en föräldrakväll med Friends!

- tillsammans skapar vi en tryggare skola för våra barn och unga

En viktig och central del i skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling är en positiv och konstruktiv samverkan mellan hem och skola. Utgångspunkten för föräldrakvällen är att skolan, föräldrar och Friends har samma mål, det vill säga att skapa trygghet i skolan för barn och unga.


Under föräldrakvällen kommer vi bland annat att:
*      Informera om Friends
*      Bygga vidare på samverkan mellan föräldrar och skola
*      Definiera vad kränkningar är och hur kan de ta sig uttryck
*      Ge en struktur för vad jag som vuxen kan göra och var jag kan vända mig för tips
och stöd när kränkningar uppstår


Datum: 13 oktober
Tid: kl.18.00 – 20.00
Plats: Återkommer, beror på antalet anmälda
Anmälan: Maila namn och antal till mentor senast 25 september. Ni som har barn i fler årskurser anmäler bara till mentor för äldsta barnet.

Varmt välkomna önskar Friends!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...