söndag 14 december 2014

Berättande texter

Vårt nya tema kring berättelseskrivande har vi börjat nosa på genom att läsa och samtala om målen:

Jag ska kunna:
  • läsa och förstå en berättande text och kunna samtala om dess huvudbudskap.
  • använda mig av olika strategier för att skriva berättande text.
  • känna till hur en berättande text kan organiseras med inledning, handling och avslutning.
  • använda mig av enkla former av textbearbetning.
  • lyssna till och återberätta en saga.
Med inspiration från en lektion i november där vi arbetade med frågenivåer i texter och vi hittade artiklar om harar letade jag vidare och hittade en fabel från Somalia om Haren och sköldpaddan. Kändes väldigt passande att hitta en somalisk saga med tanke på att vi har klasskompisar som kommer just därifrån.

Det är viktigt för alla elever att få en känsla för berättelsestrukturer, hur berättelser är uppbyggda, för att så småningom själva kunna skriva berättelser med röd tråd.

Vi följde Pauline Gibbons bildsekvenser i fyra steg: 

1. Vi förutspådde vad texten skulle handla om utifrån rubrik. Fabeln lästes högt. Vi samtalade om svåra ord som dök upp. 
2. Eleverna fick varsin bild i grupper om fyra och skulle beskriva sin bild utan att visa de andra. Sedan skulle de försöka placera bilderna i rätt ordningsföljd.
3. Eleverna tittade tillsammans på bilderna och berättade fabeln muntligt.
4. Vi skrev en gemensam sammanfattning av fabeln.

http://www.wmtecknare.se/ovrigt.htmbildtext

Sammanfattningar från Sörgruppen och Norrgruppen:
Clip Art

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...