fredag 23 maj 2014

Asatron

I SO:n har vi fortsatt vårt arbete kring Vikingarnas tro, asatron. Vi repeterade vad vi lärt oss och tittade på vår VÖL-tabell.

Det dök upp flera frågor kring asagudarna och vi letade fram mer information. En tankekarta växte fram under vårt samtal.


Med hjälp av tankekartan fick alla skriva egna meningar i sin Skapelseberättelsebok. Ett spännande tema som inspirerade många att skriva så pennorna glödde. 

En del har frågor om hur många meningar de måste skriva. Jag frågar dem då hur många meningar de vill skriva för att de ska känna sig nöjda. Jag vill få igång tankesättet att de ska utmana sig själva lite grann. Tror att flera gjorde "personligt rekord" i skrivande just i det här temat.

När de kände sig klara fick de vara konstnärer och rita en bild av något som dykt upp i deras huvud under arbetet. Här följer en del av alla fina arbeten:

Hästen Skinfaxe drog solen.

Det här är en fortsättning på vårt arbete där vi tidigare läst Bibelns skapelseberättelse och även gjort jämförelser med den vetenskapliga forskningsteorin kring jordens uppkomst. Många elever är stolta och vill visa upp sin Skapelseberättelsebok på utvecklingssamtalet.

Vi arbetar mot Lgr11:s, vår läroplans, kunskapskrav där det står att "Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...