söndag 3 november 2013

Klassens regler

Vi har förstått att några av er har funderat över om "veckans mål" bara gäller ert barn, kanske finns det fler som funderar över det? Så här är det: Hela klassen, både Norr- och Sörgruppen arbetar mot veckans mål. Veckans mål är utifrån våra klassregler, d.v.s. hur både elever och lärare önskar att det ska vara för att alla ska trivas och få arbetsro. Inför varje vecka har vi gått igenom veckans mål och förklarat vad som avses. Ibland har vi vuxna förtydligat genom att dramatisera målet.

Flera av målen som vi arbetat med har varit lätta att nå, t.ex. gå direkt in när det ringer, var på plats när lektionen börjar. Att räcka upp handen och vänta tills man får ordet gick också lätt för de flesta.

Prata gärna hemma om hur de upplever/tycker att det går med veckans mål, och hör av er om ni undrar över något eller har synpunkter.

Vi kommer att fortsätta arbetet med värdegrunden. Vi fortsätter bl.a. med kompissamtal, även om veckans mål framöver kommer att handla om kunskapsmål.

Här är en film där alla våra regler finns med:Fredagen innan lovet fick barnen en belöning för arbetet med klassens regler. Vi tittade på film och åt popcorn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...