onsdag 20 november 2013

Elevens Val

Idag har vi haft Elevens Val. Det är vår andra omgång för höstterminen. Varje omgång innefattar fyra lektionstillfällen. Några har fortsatt sitt projekt i bild. Andra har valt nytt. Denna gång fanns att välja mellan bild på dator, utelekar, skriva fakta om djur och bildskapande.

Under bildlektionen fick vi besök av två politiker idag. De blev positivt överraskade över hur skolan utvecklats de sista tjugo åren. Eleverna tyckte att det var roligt med besök.


I ämnet bild är det väldigt tacksamt att låta eleverna arbeta med entrepenöriellt lärande för att kunna utveckla sina förmågor. De får skapa egna miljöer (ödehus, fotbollsplan, skola, verkstad osv.) och egna figurer som ska vara med i miljöerna. Eleverna får vara med och påverka vilket material de vill använda sig av och i mångt och mycket komma med egna förslag hur de vill skapa. Samarbetet och att kunna resonera om saker, material och tillvägagångssätt är viktigt. Förmågan att kommunicera, att berätta hur man tänker, behövs för att kunna utveckla idéerna. När de är klara får de skriva en saga som de sedan ska få spela upp. Vi kommer då att filma och dela med oss via bloggen. 

Entrepenörskap i skolan


Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...