fredag 8 november 2013

Bra kompis

Vi har avslutat vårt tema om Skogsäventyret och startar nu upp två nya SO-teman: Bra kompis och Boken om mig.

I torsdags inledde vi med att titta på Bra kompis-LPP:n och därefter vår film om klassens regler. Vi samtalade kring vilka regler som varit lätta och vilka som varit svåra. Många barn väldigt ärliga och medvetna om vad de behöver träna på. Vi har en paus just nu från vår burk med bönor, men kanske tar vi fram den snart igen.

"Är det skoj?" var ett papper som innehöll olika påståenden, t.ex. att gömma skolväskan, kasta snöboll på någon, jaga varandra, knuffas i matledet och skratta åt någon som svarar fel på en fråga. Eleverna fick kryssa i ja eller nej efter de olika påståendena beroende på om de tyckte det var skoj eller inte.

Efterföljande diskussion blev väldigt intressant. Vi kom fram till att man får och kan tycka olika, men man får tänka på att andra kan uppfatta skojet annorlunda. Det är viktigt att våga säga ifrån då man inte tycker skojet är okej och det är bra om den som skojat vågar be om förlåtelse.

Vi kommer att växla Bra kompis-temat med Boken om mig-tema. Mer info om det kommer i nästa vecka, men redan nu kan ni läsa om dessa två SO-teman i LPP-boken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...