fredag 10 mars 2017

Inför v. 11

Hej

Medeltidstemat är i full gång! Vi har denna vecka pratat om Birger Jarl, tränat på att skriva faktatexter med hjälp av stödord, läst och pratat om riddare och korståg. Vi har pratat om återberättande text på svenskan. Eleverna har fått läsa in sig om en riddare och håller nu på och skriver en biografi över den personen. Detta fortsätter vi med på måndag. I nästa vecka ska vi också, förutom det skrivarbetet, läsa och prata om brott och straff och

hantverkare. Nästa steg i skrivandet kommer vara att vi lär oss skriva insändare.

Vi har börjat med ämnet teknik och då har vi kopplat ämnet till medeltidstemat och bland annat diskuterat i grupper om tekniska lösningar i en medeltida by. Eleverna fick också göra en sambandskedja mellan begrepp som hör till jordbruket. Under nästa vecka kommer vi ha ett samarbete med träslöjden och då genomföra ett konstruktionsarbete. Eleverna kommer att få tillverka en modell i miniatyr av en katapult.

På mattelektionerna arbetade vi vidare med matteuppgiften om bråk som vi hade under förra veckan. Eleverna fick nu låtsas vara en bonde under medeltiden och odla olika grödor på en begränsad yta (rektangel). Detta ledde vidare till att vi repeterade begreppen; omkrets och area. Eleverna har också fått leta efter föremål i klassrummet för att mäta och räkna ut föremålets omkrets. Under nästa vecka arbetar vi mer med omkrets och area på olika geometriska figurer.

Vissa elever kommer att delta i Majblommans insamling för utsatta barn i Nyköping. De elever som vill sälja majblommor har fått hem information om detta. Det du som vårdnadshavare behöver göra är att ge ditt/ert godkännande till att ditt barn får sälja majblommor. Lämna tillbaka talongen senast fredagen den 17/3. Säljstarten är den 6 april.

Övrigt: Denna vecka har det hänt lite nytt på elevernas bloggar. Vi har pratat om hur vi kan
vidareutveckla vårt bloggande så denna vecka fick eleverna vara med och påverka innehållet helt fritt och även använda sig av bilder. Detta arbete kommer fortsätta...

Trevlig helg

Sofia, Peter, Yvonne, Johnny och Lukas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...