söndag 25 januari 2015

Textkopplingar

I veckan som gått har vi tränat på att göra textkopplingar i både svenska och so. Precis som när vi får inre bilder i huvudet när vi läser, kan en berättelse få oss att tänka på olika saker.

Enklast är att göra Text-till-själv-kopplingar, när den egna bakgrundskunskapen aktiveras och texten får läsaren att tänka på sig själv och sina egna upplevelser. Text-till-text-kopplingar handlar om när vi tänker på likheter och skillnader från någon annan text vi läst eller hört. Text-till-världen-kopplingar är när vi kopplar till något liknande som sker runt omkring oss i verkliga livet eller till världen utanför.

Efter genomgång av ny läsläxa i Nyckeln till skatten (kapitel 16) fick eleverna träna på att göra textkopplingar i sina läsgrupper. De fick till att börja med skriva ner sina egna tankar i sitt lässtrategihäfte. När alla fått en egen skrivstund för eftertanke fick de berätta för sina kamrater i läsgruppen vad de skrivit. Många tänkte på när de själva någon gång blivit inlåsta på toaletten, när de spelat hög musik, sett polisbilar med blåljus och sirener eller till och med själva fått prata med polisen.I so:n läste vi både om de första däggdjuren (bl.a. om smilodon, den sabeltandade tigern) och om de första människorna på jorden (homo erectus och homo sapiens). Vi gjorde ungefär på samma sätt att eleverna först fick skriva ner sina egna tankar, sedan berätta för en-två andra och sedan samtala gemensamt i klassen.

Här gjorde eleverna textkopplingar på fler nivåer. Självklart blev det många text-till-själv-kopplingar, vilket givetvis är jättebra, då man kopplar till sin egen erfarenhet. Eleverna tänkte på däggdjur de själva har hemma eller har träffat. De tänkte på apor de sett på Kolmården osv.

Text-till-text- och text-till-världen-kopplingar gjordes också eftersom många har läst faktaböcker och sett på film både om när dinosaurierna dog ut och om olika däggdjur. Några gjorde även jämförelser med den bibliska skapelseberättelsen om Adam och Eva. Av berättelserna kunde jag uppmärksamma elevernas förkunskaper inom temat, som verkligen väcker intresse. Kul!

Det märktes att eleverna blev lite förbryllade då de fick göra kopplingar till sig själva. Trots att vi tränat på textkopplingar förut känns det säkert lite ovant att öppna sig och prata "på beställning". Övningar i att göra textkopplingar blir därför bra på flera sätt: eleverna tränas i att bli textrörliga (att röra sig framåt och bakåt i texten), att koppla till sin egen erfarenhet (vilket leder till en djupare förståelse) och att våga uttrycka sina egna tankar och åsikter.

Kunskaper och förmågor som behövs i alla ämnen är väl värda att kämpa och jobba vidare med och samtidigt är det väldigt givande att vara såväl elev som lärare.

Vi har också gått igenom vilka mål vi har med temat om forntiden, hur vi kommer att arbeta och vad som kommer att bedömas (läs nedan). Många textkopplingar gjordes även här förstås, då eleverna var snabba med att tänka tillbaka på våra tidigare klassresor. Tills vidare har jag sagt att jag hoppas vi kan åka på studiebesök till historiska museet, men först måste en ansökan till kunskapsbanken skickas in. Sedan är det bara att hålla tummarna!

LPP om Forntiden vt 2015


Mål:

Förklara och använda ord och historiska begrepp.
Granska och analysera olika källor och dess information.
Använda dig av olika strategier då du berättar, förutspår, ställer frågor, sammanfattar, läser, skriver och ritar.
Se skillnader och likheter mellan barn då och nu.
Samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater.
Uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det du lärt dig.

Under lektionerna kommer vi att:

 • utgå från vad vi redan vet och vad vi önskar veta (VÖL-modell)
 • göra en egen bok om forntiden
 • arbeta med en tidslinje
 • använda våra olika lässtrategier i arbetet
 • förklara, resonera och samtala kring begrepp och samla dem på vår detektivtavla
 • titta på filmer, bilder, bildspel
 • läsa faktatexter från olika källor
 • kritiskt granska information och resonera kring historiska källor
 • samla nyckelord och återberätta faktatexterna
 • skapa lerkrukor, handavtryck, hällristningar
 • undersöka stenålderssäcken med gamla föremål
 • jämföra likheter och skillnader mellan barn då och nu (Venn)
 • genomföra grupparbete, studiebesök och järnåldersdag

Läraren kommer att bedöma:

Att du kan förklara och använda ord och historiska begrepp.
Att du kan granska och analysera olika källor och dess information.
Att du kan använda dig av olika strategier då du berättar, förutspår, ställer frågor, sammanfattar, läser, skriver och ritar.
Att du kan se skillnader och likheter mellan barn då och nu.
Att du kan samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater.
Att du kan uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det du lärt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 17

Hej Nu känns det som att våren verkligen har kommit. Hoppas det fina vädret har kommit för att stanna... Denna vecka har vi på riktigt s...