onsdag 28 januari 2015

Matematik

Att lista ut vilket tal någon annan tänker på genom att ställa frågor som kan besvaras med ett ja eller nej och samtidigt få fram så mycket information som möjligt har vi bl.a. ägnat oss åt under början av veckan. De som har tänkt på ett tal har fått vara agenter och de övriga som ställt frågor har varit detektiver. Det var lika populärt att vara agenter som att få vara detektiver och förhoppningsvis då vara den/de som kom fram till vilket tal som det tänktes på. De samarbetade i par. Så småningom kom de underfund med vilka frågor som var smarta att ställa, och hur viktigt de var att lyssna på andras frågor så att man inte ställde samma fråga igen.
Prova gärna hemma, eleverna kan förklara hur man gör.

Vi har också arbetat vidare med de fyra räknesätten. Nu har fokus varit på att räkna med 10-tal. Många föredrar att tänka i tior och således ser de svaret i kronor även om det inte efterfrågas i uppgiften.
Ma-läxan som är tills på måndag är att öva vidare på det vi har arbetat med i skolan. Vi har övat mycket på att räkna subtraktion med hjälp av olika strategier. Vi har gått igenom och också diskuterat när det är bra att använda en viss strategi och när en annan kanske passar bättre. Det blir spännande diskussioner och vi har ofta flera olika differenser till svar som vi tittar på tillsammans.
Just vid sådana uppgifter där tiotal och ental inte räcker till för att kunna räkna talsorterna för sig går åsikterna isär huruvida en viss strategi är bättre än en annan. Vi har övat på strategin att ta bort lika vid skillnad  för att få tiotal och ental att räcka till. T.ex. 600-179=___ om man då minskar båda termerna med 1 så får man istället 599-178=___, då kan eleverna kan räkna talsorterna för sig och de räcker till: 500-100, 90-70, 9-8.
De som ville fick ta med sig en lapp hem där de olika strategierna finns med som exempel. De flesta trodde att det skulle gå bra utan lappen, men jag har lappar kvar om någon ångrar sig.
Lite klungar har vi också hunnit med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...