fredag 16 januari 2015

Matematik

Jeopardy
Vi har repeterat många ma-begrepp. Det har vi bl.a. gjort genom att spela Jeopardy. Eleverna har utgått från ett bestämt tal t.ex. 12. Och utifrån de skulle de följa uppdrag som addera tre tal. då gällde det att lägga ihop tre tal där summan är lika med 12. Vad är 4+4+4?Andra uppdrag till talet var: multiplicera två tal, subtrahera ett tal från 100, addera två tal och subtrahera ett tal, multiplicera 3 talDet sistnämnda var det svåraste uppdraget, det krävde diskussioner och gott samarbete.

Vi har också gått igenom ännu en strategi för att räkna subtraktion. Vi har övat på att addera tal till de båda termerna och på så vis kunnat räkna med jämna tiotal istället. Det viktiga var att addera samma tal till båda termerna. Som alltid när en ny strategi presenteras så tycker några att den underlättar men för andra blir det bara krångligt att tänka på annat sätt än man är van vid. Jag presenterar strategierna och vi övar på att använda dem, sedan får eleverna välja den strategi som de tycker är enklast att använda.

Ma-läxan med att öva och kunna använda ma-begrepp är tills på måndag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...