lördag 8 februari 2014

Engelska, No och Matematik

Engelska
Vi har fortsatt att öva på att kunna berätta om oss själva. Förutom att kunna säga vad man heter, sin ålder och var man bor har vi också övat på meningar som I have got a brother, I have got a sister, I have got a dog...Förutom dessa fraser har vi övat/repeterat ord som: snow, snowy, foggy, sibling, dancing, jumping, playing football, singing  och  "What are you doing?"

No
Vi har tillsammans läst en faktatext om bl.a. matsmältningen. Utifrån det vi läste  pratade vi om vad som händer i kroppen med maten vi äter. Vi diskuterade vad som är nyttigt och mindre nyttigt och varför vi behöver äta. Till sist skrev vi egna faktameningar tillsammans i helklass. Det var inte helt lätt, några tyckte att vi bara kunde skriva av det som stod i boken, men övningen var att kunna skriva ned det vi lärt oss med egna ord. Nu sitter de egna meningarna inklistrade i No-böckerna.

Matematik
Några av de ma-begrepp vi arbetat med de senaste veckorna är symmetri och asymmetri, det senare begreppet har varit svårare att komma ihåg. Mest fokus har varit på symmetribegreppet. Vi har bl.a. letat efter symmetriska saker och bilder i klassrummet. Vi har dragit symmetrilinjer på rätt ställen och vi har ritat färdigt påbörjade bilder så att de har blivit symmetriska. Några har också hunnit göra egna symmetriuppgifter och låtit en klasskamrat färdigställa den. Tredimensionella formen kub har vi också arbetat med. Att rita en tredimensionell bild av en kub visade sig vara svårare än många hade trott.
Läxan som de hade till förra fredagen var de så glada för. De var så stolta när de svarade på frågor utifrån 2:ans multiplikationstabell. Flera ville visa hur snabbt de kunde svara, kul!
Utifrån uppgifter som  t.ex. 5x2 har de fått  rita och skriva textuppgifter. Vi diskuterade hur man kunde skriva.  Är det " Fem barn har 2 mobiler var, tillsammans har de 10 stycken"  eller " 2 barn har varsin 5-krona, de har 10 kr sammanlagt" som stämmer till uppgiften 5x2 ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v. 22

Tiden bara rinner iväg, paniken har infunnit sig då vi inte är klara än med allt vi vill hinna innan sommarlovet! 😃 Nästa vecka är en &qu...