fredag 19 augusti 2016

Inför v. 34

Hej!

Nu är höstterminen igång och vi är så glada över att ha eleverna på plats! Det var en intressant skolstart för årskurs 5 i år då klassrummet inte riktigt var sig likt. Bänkarna står annorlunda, lådorna är borta, en sittgrupp har flyttat in och vi har en "Barbabok" som vi kan sitta i. Dessutom är schemat färgkodat.  Vi i årskurs  5 har i år startat ett nytt projekt som vi kallar "Kreativa lärmiljöer". Tanken är att vi ska utvärdera våra och elevernas lärosätt och utveckla klassrummet utifrån behov. Detta är ett projekt som eleverna i allra högsta grad kommer vara involverade i så de första dagarna har vi funderat och pratat mycket om hur man lär sig bäst. Utvecklingen av klassrummet kommer att pågå under hela detta läsåret. 

Nytt för i år är att eleverna börjar sin skoldag kl 08.10. De slutar 14.25 måndagar, tisdagar och torsdagar, 14.10 onsdagar och 12.40 fredagar. Alla elever har fått hem ett preliminärt schema med färger. Alla har också fått ut en personlig sida som vi vll 

I nästa vecka ska vi starta arbetet med World´s Children´s Prize. Detta ingår i ämnet samhällskunskap. Under temat kommer vi att arbeta med barnens rättigheter och demokrati i Sverige, barnens rättigheter och demokrati i världen, olika organisationer som arbetar med dessa frågor (t.ex FN, UNICEF), barnkonventionen och mänskliga rättigheter.I ämnet svenska kommer vi under samma period att träna oss på att hålla argumenterande tal samt att skriva argumenterande text. 

I NO ska vi starta ett arbete kring människokroppen och i MA börjar vi med att repetera de 4 räknesätten. Nytt för i år är att det mer frekvent kommer vara läxor i ämnet matematik. 

Den 30/8 har vi föräldramöte i matsalen. Vi startar klockan 18.00 och räknar med att vara klara kl 19.00. Har ni några frågor/tankar som ni vill att vi tar upp på mötet så får ni gärna maila dem till oss innan. 

Ha en trevlig helg! 

Sofia, Peter, Yvonne och Johnny
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Information angående bygget på Bryngelstorpskolan

Nu är bygget på skolgården i full gång och flera entreprenörer med personal är på plats. Det har tyvärr skett en hel del skadegörelse på by...