torsdag 20 augusti 2015

Välkomna till åk 4

Vi hoppas att ni alla haft en skön och härlig sommar fylld  med bad och roliga aktiviteter. Nu är det dags att starta upp ett nytt läsår.  Vi kommer detta år att vara fyra mentorer i klassen. Dessa mentorer är Sofia Hartzell, Marie  Persson, Yvonne Melin-Jansson och Peter Lövgren. 
Sofia kommer att ansvara för ämnena sv/so, Yvonne för textilslöjd och  Peter  ma/no. Har ni ämnesspecifika frågor får ni gärna vända er direkt till berörd pedagog.  Annelie Zetterström  kommer att ha klassen i idrott. Frej Lonnfors fortsätter även detta läsår att ha trä- och metallslöjd. Ulrika Berg kommer att hålla i bildlektionerna.
Klassen består i år av 48 elever som kommer att vara indelad i två basgrupper. Dessa kommer att arbeta tillsammans på alla teoretiska lektioner. Vi kommer ha andra grupper i de praktiskt-estetiska ämnena samt på elevens val. Detta för att eleverna ska få träffa varandra så mycket som möjligt samt för att ge oss en möjlighet att göra mindre grupper i vissa ämnen.
Några saker att tänka på inför skolstarten;
·         Frånvaroanmälan/friskanmälan(se  klassbloggen för vidare info)
·         Om ditt barn behöver ha specialkost så behöver ni ta kontakt med skolsköterskan för att eventuellt förnya intyget. Skolsköterskan Helen Regner – Ahlberg kommer att gå i pension under hösten men arbetar nu under terminsstarten och nås på tel. 26 72 68. Hon efterträds av Lena Wallin, har telefonnummer 26 72 68. Hon finns på skolan tisdag – torsdag.
·         Föräldramöte är inbokat tisdagen den 8/9 klockan 18 – 19 i skolans matsal.
·         Studiegården fortsätter som tidigare på måndagar. Tiden är 14.20-15.00.Vi återkommer med datum när Studiegården startar.
·         Eleverna får hem en blankett för kontaktuppgifter(Personliga sidan) som vi ber er att fylla i och lämna tillbaka så snart som möjligt. Vi är tacksamma om ni textar så tydligt som möjligt t.ex. mailadress så att detta blir korrekt direkt.
·         I år börjar skoldagen kl 8.15 alla dagar. Mån – tors slutar vi 14.20 och fredagar slutar vi klockan  12.45.
·         Vi kommer även detta läsår att läsa in tid varje vecka så att vi kan ha planering i personalgruppen och då släppa eleverna efter lunch. Datum för detta återkommer vi med.
Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt läsår.
Sofia, Peter, Yvonne och Marie
sofia.hartzell@nykoping.se                             marie.persson2@nykoping.se


peter.lovgren@nykoping.se                                                          yvonne.melin.jansson@nykoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Inför v 18 Onsdag morgon ,direkt efter ledigheten har vi två av de sista nationella proven i engelska. På fredagen  är det skriftligt pro...